Previous
Next
Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Bieżąca aktywność dezinformacyjna Kremla w kontekście rocznic związanych z Rzezią Wołyńską

W związku z rocznicami wydarzeń, które dotyczą Rzezi Wołyńskiej, strona rosyjska zgodnie z przypuszczeniami...

Białoruś – „kraina mlekiem i miodem płynąca”. Działania propagandowe w kontekście ograniczenia obowiązku wizowego dla obywateli RP

Białoruskie oraz rosyjskie ośrodki propagandowe rozpoczęły proces zniekształcania rzeczywistości w oparciu o kwestię zniesienia...

Bieżąca aktywność rosyjskiego aparatu propagandowego: niszczenie obrazu Polski oraz stymulowanie napięć w relacjach polsko-ukraińskich

Rosyjski aparat propagandowy oprócz chronicznie rozwijanych głównych kierunków odnoszących się do Polski, takich jak...

Война в Украине как вооруженный конфликт между Россией и НАТО – один из ключевых нарративов российской пропаганды

Российская сторона продолжает создавать значительный объем материалов, с помощью которых ответственность за развязывание войны...

NATO i Polska nadal „przygotowują się” do ataku na Białoruś – bieżący przekaz dezinformacyjny Mińska i Moskwy

W ostatnich dniach strona rosyjska wyjątkową ilość uwagi poświęciła komentowaniu wydarzeń międzynarodowych w kontekście...

Bieżąca aktywność propagandowa Kremla na „kierunku polskim”

Strona rosyjska nadal kontynuuje działania z zakresu próby wywarcia wpływu na opinie Polaków i...

Jak Gruzini widzą Polskę

Materiał przygotowany przez gruzińskie centrum „Foreign Policy Council”   Polska jest dla gruzińskiego społeczeństwa...

Кремль снова прибегает к угрозам на фоне ситуации вокруг Калининградской области

Российская сторона вновь концентрируется на попытках запугать западные общества призраком ядерной атаки. Кремль не...

„Polski front” wojny informacyjnej – rosyjskie przekazy dezinformacyjne kierowane do Polaków

W polskiej infosferze nadal masowo pojawiają się publikacje będące wyjątkowo zbliżone do przekazów rosyjskich...