Previous
Next
Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Rosyjskie przekazy dezinformacyjne dot. Polski w okresie powyborczym

Rosyjski aparat dezinformacyjny nadal odnosi się w swoich materiałach do kwestii wyborów do polskiego...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – połowa października

Rosyjskie ośrodki dezinformacyjne, prorosyjscy aktywiści i dezinformatorzy, a także koniunkturaliści zaangażowani w proces infekowania...

17 сентября 1939 года в текущем дезинформационном сообщении из Москвы и Минска

В связи с годовщиной нападения Советского Союза на Польшу российские и белорусские источники, используемые...

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о намерении свергнуть правительство Польши с помощью Украины

В условиях войны Россия не оставляет попыток подорвать отношения между Украиной и Польшей. В...

Bieżące działania rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego przeciwko Polsce – kontekst wyborów parlamentarnych

Strona rosyjska w okresie (09-15.10.2023) relatywnie ograniczyła swoją aktywność z zakresu emisji materiałów rosyjskojęzycznych...

Russian propaganda spreads disinformation about the intention to overthrow the Polish government with the help of Ukraine

In conditions of war, Russia does not abandon attempts to undermine relations between Ukraine...

Rosyjska propaganda rozpowszechnia treści dezinformacyjne o zamiarze obalenia rządu Polski przy wsparciu Ukrainy

W warunkach wojny Rosja kontynuuje próby pogorszenia stosunków między Ukrainą a Polską. Pod koniec...

17 September 1939 in the current disinformation messages of Moscow and Minsk

On the anniversary of the Soviet Union’s attack on Poland, the Russian and Belarusian...

Российская пропаганда и дезинформация полностью трансформировалась в идеологическую войну против “Запада”

На одном из последних онлайн-мероприятий, посвященных дезинформации в Украине, один из спикеров подчеркнул, что...