Previous
Next
Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

«Бунт Пригожина» и временное снижение информационных атак на Польшу — деятельность российского дезинформационного аппарата (конец июня)

В последние дни (24-26 июня) российский пропагандистский аппарат сосредоточился на разъяснении и информировании граждан...

Polska „przygotowuje się” do ataku na Białoruś – mechanizm budowy przekazu dezinformacyjnego

Jednym z chronicznie rozwijanych kierunków oddziaływania rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego dotyczących zagadnień związanych z Polską,...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – druga połowa lipca 2023

W polskiej infosferze każdego dnia możemy napotkać publikacje oraz setki wpisów przemycających przekaz zbieżny...

Россияне снова вернулись к катынской лжи – российская историческая дезинформация

Российский дезинформационный аппарат переориентировался на лоббирование исторических фальсификаций, касающихся событий Второй мировой войны. В...

Deprecjonowanie obrazu RP – kluczowe kierunki oddziaływania Moskwy w przestrzeni rosyjskojęzycznej

Rosyjskie działania dezinformacyjne odnoszące się do formowania zniekształconego obrazu Polski i Polaków w przestrzeni...

Польша – “расистское государство”. Российская дезинформация

Российский дезинформационный аппарат использует открывающиеся возможности для усиления деятельности, наносящей ущерб имиджу Республики Польша....

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – pierwsza połowa lipca 2023

Rosyjskie polskojęzyczne oraz polskie de facto prorosyjskie ośrodki dezinformacyjne i propagandowe utrzymują wcześniejszy poziom...

Польша в сообщениях российского дезинформационного аппарата — «страна диверсантов и провокаторов»

В связи с продолжающимся украинским наступлением российский дезинформационный аппарат временно относительно ограничил деятельность в...

„Polskie imperium” – zdrajca i agresor. Bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny na temat Polski.

Rosyjski aparat dezinformacyjny rozwija działania z zakresu kreowania Polski na kraj rzekomo dążący do...