Previous
Next
Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

„Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Rosyjski i białoruski aparat dezinformacyjny kontynuuje działania z zakresu popularyzacji narracji kreujących Polskę na...

Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje

Rosyjski aparat dezinformacyjny zintensyfikował działania z zakresu kreowania Polski na państwo „zagrażające” Rosji oraz...

Rok 2023 – podsumowanie trendów dot. wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce

Pod względem wojny informacyjnej prowadzonej przez stronę rosyjską przeciwko Polsce rok 2023 można podsumować...

Działania z zakresu kontroli refleksyjnej

Kontrola refleksyjna (zarządzanie refleksyjne) – to system naukowych podejść, zmierzających do osiągnięcia celów polegających...

Reflexive control operations

Reflexive control (reflexive management) is a system of scientific approaches to achieve the goals...

Операции рефлексивного контроля

Рефлексивный контроль (рефлексивный менеджмент) - это система подходов научного характера для достижения целей влияния...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – pierwsza połowa grudnia

Podmioty oraz środowiska zaangażowane w sposób trwały w działania z zakresu popularyzacji wśród Polaków...

Turbulencje w Polsce: nowe możliwości dla rosyjskiej dezinformacji

Procesy przedwyborcze i powyborcze w Polsce, choć przebiegające bez gwałtownych obostrzeń, ale wystarczająco napięte...

Turbulence in Poland: new opportunities for Russian disinformation

The pre-election and post-election processes in Poland, which are proceeding strenuously and dramatically but...