Previous
Next
Info Warfare

Bieżące rosyjskie tezy propagandowe na temat Polski w Gruzji

Info Warfare

Актуальные российские пропагандистские тезисы о Польше в Грузии

Info Warfare

Россия продолжает изображать Польшу «силой зла» и «врагом мира» — текущий пропагандистский посыл Кремля

Rosyjski aparat propagandowy rozpowszechnia przekaz o “ukraińskiej brudnej bombie”, która ma “wciągnąć Polskę w wojnę”

W październiku 2022 roku jedną z najbardziej aktywnych narracji emitowanych przez rosyjską propagandę …

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о намерении Украины взорвать «грязную бомбу» с целью втянуть Польшу в войну

В октябре 2022 одним из наиболее активных нарративов российской пропаганды стало обвинение Украины …

Choroba dwubiegunowa Kremla. Dlaczego system władzy w Rosji uniemożliwia rozmowy pokojowe

Liczba wezwań do rozmów między Ukrainą, a Rosją w ostatnich tygodniach znacznie wzrosła. …

Биполярное расстройство Кремля. Почему российская система власти делает переговоры о мире невозможными

В последние недели количество призывов к переговорам между Украиной и Россией значительно возросло. …

Polska i „tysiące najemników” – bieżąca aktywność dezinformacyjna Rosji

W ciągu dni 28.11.2022-29.11.2022 strona rosyjska przeprowadziła skoordynowane działania dezinformacyjne odnoszące się do …

Najnowsze rosyjskie fake news-y w polskiej infosferze

Strona rosyjska kontynuuje swoje działania prowadzone w ramach wojny informacyjnej toczonej przeciwko NATO …

Российские нарративы для украинской и польской аудитории: попытка посеять зерна стаха, вражды и недоверия

При построении своих нарративов российские пропагандисты в какой-то степени руководствуются концепцией мягкой силы …

Polska armia wkrótce wkroczy na Ukrainę – wątek nadal obecny w rosyjskim przekazie propagandowym

Rosyjski aparat propagandowy nie porzuca wątku o „planach Polski” dot. zajęcia zachodniej Ukrainy. …

Информационная угроза в контексте ядерного шантажа России

Военная доктрина Пентагона ввела понятие «Пятое поле боя» (5th Battlefield) по отношению к …