Previous
Next
Info Warfare

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – początek czerwca 2023

Info Warfare

„Rusofobia” – jeden z podstawowych terminów wykorzystywanych przez Kreml do „objaśniania” Rosjanom rzeczywistości

Info Warfare

“Restytucja I RP” – jeden z wątków narracji dezinformacyjnej o „agresywnej Polsce”

Rosyjska kampania nienawiści względem Polski i Polaków – „prowokatorzy” i „faszyści”

Rosyjski aparat dezinformacyjny rozwija obecnie działania z zakresu stymulowania w Rosjanach skrajnie negatywnych …

Groźby ze strony Rosji – kwestia zajęcia przez prokuraturę środków Ambasady Federacji Rosyjskiej

W dniu 26.04.2023 strona rosyjska zdecydowała się na podjęcie działań propagandowych odnoszących się …

Rosyjski wpływ na polską infosferę – bieżące trendy (II połowa kwietnia)

Rosyjski przekaz dezinformacyjny i propagandowy trafia do polskiej infosfery m.in. za pośrednictwem rosyjskich …

Polska – “podżegacz wojenny” i “wróg pokoju”. Bieżące działania Służby Wywiadu Zagranicznego FR skierowane przeciwko Polsce

Rosyjskie ośrodki propagandowe prowadzą skonsolidowane działania dezinformacyjne służące deprecjonowaniu obrazu RP. W dniu …

Bieżące działania strony rosyjskiej z zakresu deprecjonowania obrazu Polski – „prowokatorzy” i „zdrajcy”

Rosyjski aparat dezinformacyjny nadal poważną część swojej uwagi poświęca kwestiom związanym z Polską. …

Polacy „powinni się bać” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny kierowany do Polaków

Strona rosyjska poprzez swoje źródła działające w naszej infosferze kontynuuje działania dezinformacyjne z …

Wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – wspólne działania dezinformacyjne Mińska i Moskwy

Rosyjskie i białoruskie służby rozwijają wspólne działania z zakresu deprecjonowania obrazu Polski. Wspólne …

Polska i Polacy w bieżącym przekazie propagandowym Kremla

Rosyjski aparat propagandowy nadal emituje poważną ilość materiałów dotyczących Polski i Polaków. Strona …

Rok od pełnowymiarowej agresji Fed. Rosyjskiej na Ukrainę – obecne zagrożenia

Rosyjska pełnowymiarowa wojna prowadzona przeciwko Ukrainie nie ogranicza się jedynie do agresywnych działań …