Previous
Next
Info Warfare

Aktywizacja rosyjskiej agentury, środowisk prorosyjskich oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – bieżące zagrożenia

Info Warfare

„Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Info Warfare

Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje

Turbulence in Poland: new opportunities for Russian disinformation

The pre-election and post-election processes in Poland, which are proceeding strenuously and dramatically but...

Турбулентность в Польше: новые возможности для российской дезинформации

Предвыборные и послевыборные процессы в Польше, которые протекают, хотя и без резких обострений, но...

Key directions of the Russian disinformation apparatus impact on Poland – first half of December

The Russian disinformation machine continues to develop its main directions related to actions aimed...

Основные направления влияния российского дезинформационного аппарата в отношении Польши – первая половина декабря

Российский дезинформационный аппарат продолжает развивать основные направления, связанные с деятельностью, направленной на снижение имиджа...

Telegram – narzędzie rosyjskiej dezinformacji (mechanizm)

Rosja wykorzystuje potencjał nauk humanistycznych do tworzenia i wzmacniania przekazów służących realizacji swoich celów...

Telegram – a tool of Russian disinformation (mechanism)

Russia repeatedly uses the potential of the humanities to create and build messages to...

Telegram – инструмент российской дезинформации (механизм)

Россия неоднократно использует свой гуманитарный научный потенциал для проекции своего влияния. Так в том...

Rosyjskie manipulacje – mechanizm i przykłady dotyczące Ukrainy

Specyfiką współczesnej propagandy i operacji informacyjno-psychologicznych jest możliwość wykorzystywania nowoczesnych technologii. Sztuczna inteligencja pozwala...

Russian manipulation – mechanism and examples used against Ukraine

A specificity of present-day propaganda and Psywar is the ability to use modern technology....