Previous
Next
Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Russian and Belarusian disinformation activity in the context of the Żubr-23 military exercises

As part of the ongoing disinformation campaign against Poland and NATO, the Russian side...

Российская и белорусская дезинформационная активность в контексте военных учений «Зубр-23»

В рамках своей дезинформационной деятельности против Польши и НАТО российская сторона вернулась к нарративу,...

Polish election 2023 in Russian propaganda

Russian propaganda remains consistent in its strategy of broad coverage of international affairs while...

Польские выборы 2023 года в российской пропаганде

Российская пропаганда остается последовательной в своей стратегии широкого освещения международных дел, одновременно используя их...

Wybory w Polsce 2023 w rosyjskiej propagandzie

Rosyjska propaganda pozostaje konsekwentna w swojej strategii szerokiego przedstawiania spraw międzynarodowych, wykorzystując je jednocześnie...

Разделяй, ослабляй, уничтожай: российская пропаганда против Польши и Украины

Россия продолжает активную гибридную войну против Украины и ее союзников в Европе, США и...

Napięcia w relacjach polsko-ukraińskich w bieżącym przekazie dezinformacyjnym Kremla

Rosyjski aparat dezinformacyjny prowadząc działania odnoszące się do Polski nadal koncentruje się na komentowaniu...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – końcówka listopada

Podmioty trwale zaangażowane w działania z zakresu popularyzacji wśród Polaków treści zbieżnych z rosyjską...

Divide, weaken, destroy: Russian propaganda against Poland and Ukraine

Russia continues an active hybrid war against Ukraine and its allies in Europe, the...