Previous
Next
Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Info Warfare

Działania informacyjno-psychologiczne Fed. Rosyjskiej w stosunku do zamachu z dnia 22.03.2024

Info Warfare

Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

Bieżące rosyjskie przekazy dezinformacyjne uderzające w wizerunek Polski – „zdrajca” i „zagrożenie”

Rosyjski aparat dezinformacyjny stopniowo ogranicza emisję materiałów odnoszących się do kwestii kryzysu w relacjach...

Polski aspekt antyukraińskiej propagandy Kremla: nowe życie starych narracji

Pogłębienie strategicznego impasu Rosji w wojnie z Ukrainą przejawiło się w procesach, które można...

Текущие российские дезинформационные сообщения относительно Польши – усиление активности Москвы на «американском направлении»

Несмотря на возникновение серьезного медиа-фактора, которым стало уничтожение самолета, перевозившего людей, связанных с так...

Russian disinformation concerning Poland. Escalating Moscow’s engagement on the “American front”

Despite the emergence of a significant media factor, represented by the destruction of an...

«Агрессивная», «фашистская», «ставящая под угрозу» Польша – Москва и Минск продолжают угрожать «польским империализмом»

На прошедшей неделе (15-18 августа 2023 г.) российская сторона сосредоточила внимание на одном из...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – druga połowa września

W związku z kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich doszło do wyraźnej aktywizacji prorosyjskich działaczy oraz...

Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich w działaniach rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego

Rosyjski aparat dezinformacyjny chwilowo ograniczył działania z zakresu kreowania Polski na „zagrożenie” dla Białorusi...

The “aggressive” and “fascist” state of Poland endangering anyone it meets on its way. Moscow and Minsk continue to threaten with “Polish imperialism”

During the past week (15/08/2023-18/08/2023), the Russian side focused on one of the leading...

«На востоке никаких перемен» – Польша все еще «готовится» к нападению на Беларусь

Российский дезинформационный аппарат продолжает формировать из Польши образ «провокатора» и «агрессора». На этот раз...