Previous
Next
Info Warfare

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – druga połowa września

Info Warfare

Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich w działaniach rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego

Info Warfare

The “aggressive” and “fascist” state of Poland endangering anyone it meets on its way. Moscow and Minsk continue to threaten with “Polish imperialism”

Rosjanie ponownie sięgnęli po kłamstwo katyńskie – rosyjska dezinformacja historyczna

Rosyjski aparat dezinformacyjny ponownie skoncentrował się na lobbowaniu fałszerstw historycznych odnoszących się do wydarzeń...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – połowa czerwca 2023

Rosyjskie i prorosyjskie ośrodki dezinformacyjne oraz środowiska zaangażowane w szerzenie rosyjskiej propagandy, koncentrują się...

Polska – „państwo rasistowskie”. Rosyjski przekaz dezinformacyjny

Rosyjski aparat dezinformacyjny wykorzystuje nadarzające się możliwości do wzmacniania działań uderzających w wizerunek RP....

“Russophobia” – one of the primary terms used by the Kremlin to “explain” reality to Russians

The Russian disinformation apparatus uses a variety of notoriously repetitive phrases in its messages,...

“Русофобия” – один из основных терминов, используемых Кремлем для “объяснения” россиянам реальности

Российский дезинформационный аппарат в своих посылах использует различные постоянно повторяющиеся фразы, несущие в себе...

Polska w bieżącym przekazie rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego – „kraj dywersantów i prowokatorów”

W związku z trwającą ukraińską ofensywą, rosyjski aparat dezinformacyjny chwilowo relatywnie ograniczył działania z...

“Restitution of the First Republic of Poland” – one of the threads of the disinformation narrative about “aggressive Poland”

Russian disinformation centres do not limit their activities in portraying Poland as an 'aggressive'...

“Реституция I Речи Посполитой ” – одна из нитей дезинформационного нарратива об “агрессивной Польше”

Российские дезинформационные центры не ограничивают деятельность в сфере превращения Польши в "агрессивное" государство и...

Antypolska dezinformacja w Gruzji (część 1)

Rosyjski rząd i inne podmioty kremlowskie od lat rozpowszechniają informacje, zgodnie z którymi Polska...