Previous
Next
Info Warfare

Aktywizacja rosyjskiej agentury, środowisk prorosyjskich oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – bieżące zagrożenia

Info Warfare

„Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Info Warfare

Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje

Przykład Emila Czeczki – w jaki sposób rosyjsko-białoruski aparat dezinformacyjny wykorzystuje zmarłego dezertera

W ciągu mijającego tygodnia (30-03.11.2023) doszło do wyjątkowej aktywizacji „na kierunku polskim” białoruskich źródeł...

Anti-Polish Disinformation in Georgia (Part 4)

For the first time since the implementation of our project, there has been a...

Российские дезинформационные сообщения, поддерживающие имидж Польши как «предателя» и «угрозы»

Российский дезинформационный аппарат постепенно ограничивает трансляцию материалов, касающихся кризиса в польско-украинских отношениях. В настоящее...

Russian disinformation messages striking Poland’s image. Poland as a “traitor” and a “threat”

The Russian disinformation apparatus is gradually reducing the broadcasting of material related to the...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – końcówka października

Rosyjskie ośrodki dezinformacyjne, prorosyjscy aktywiści zaangażowani w działania dezinformacyjne, a także koniunkturaliści infekujący polską...

Rosyjska i białoruska aktywność dezinformacyjna w kontekście ćwiczeń wojskowych Żubr-23

W ramach prowadzonych przeciwko Polsce i NATO działań dezinformacyjnych strona rosyjska powróciła do narracji...

Кризис в польско-украинских отношениях в российской пропаганде

Российский дезинформационный аппарат временно ограничил свою деятельность по превращению Польши в «угрозу» для Беларуси...

Crisis in Polish-Ukrainian relations as broadcast by the Russian disinformation apparatus

The Russian disinformation apparatus has temporarily limited its activities aimed at portraying Poland as...

„Polski antysemityzm” – rosyjska aktywność dezinformacyjna w kontekście konfliktu palestyńsko-izraelskiego

Rosyjskie ośrodki dezinformacyjne pomimo relatywnego ograniczenia aktywności na „kierunku polskim” starają się deprecjonować obraz...