Previous
Next
Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

USA – „siła zła”, która „uniemożliwia” pokojową koegzystencję narodów Europy

Rosyjski aparat dezinformacyjny stopniowo powraca do wcześniejszego (poprzedzającego eskalację konfliktu palestyńsko-izraelskiego) poziomu zaangażowania w...

Польша – фактор, оказывающий разрушительное влияние на судьбу Европы. Дезинформационное послание Москвы

Российская сторона все еще пытается использовать тему напряженности между Польшей и Украиной для достижения...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – początek listopada

Rosyjskie polskojęzyczne ośrodki dezinformacyjne, prorosyjscy dezinformatorzy, a także koniunkturaliści zaangażowani w proces infekowania polskiej...

Poland – a factor with a destructive influence on Europe. Disinforming messages from Moscow

Russians are still trying to take advantage of tensions between Poland and Ukraine to...

Использование ошибок в коммуникации и манипуляции – ключевые механизмы дезинформации Кремля

Когда мы говорим про пропаганду, то Россия старается использовать первый попавшийся нарратив. Как для...

Exploiting errors in communication and manipulation – the Kremlin’s key disinformation mechanisms

When we talk about propaganda, Russia tries to use the first narrative it comes...

Wykorzystanie błędów w komunikacji oraz manipulacje – kluczowe mechanizmy dezinformacyjne Kremla

Kiedy mówimy o propagandzie, należy zaznaczyć, iż Rosja stara się wykorzystywać do swoich działań...

Антипольская дезинформация в Грузии (часть 4)

Впервые с момента реализации нашего проекта были предприняты серьезные действия по обесцениванию имиджа Польши...

Przykład Emila Czeczki – w jaki sposób rosyjsko-białoruski aparat dezinformacyjny wykorzystuje zmarłego dezertera

W ciągu mijającego tygodnia (30-03.11.2023) doszło do wyjątkowej aktywizacji „na kierunku polskim” białoruskich źródeł...