Info Warfare

Polska w przekazie rosyjskim – źródło „rusofobii” i bezpośrednie zagrożenie dla Rosjan

Info Warfare

Nagła aktywizacja Rosjan na kierunku kreowania Polski na kraj „nazistowski” i „rusofobiczny”

Info Warfare

Rosyjskie działania propagandowe w kontekście 9 maja – „Dnia Zwycięstwa”

Info Warfare

Polska w przekazie rosyjskim – źródło „rusofobii” i bezpośrednie zagrożenie dla Rosjan

Polska w przekazach rosyjskiego aparatu propagandowego pozostaje państwem odpowiedzialnym za rozpowszechnianie „rusofobii” na obszarze europejskim. Polska ma nie tylko zupełnie „bez powodu” stymulować niechęć do Rosji w Unii Europejskiej i...
Info Warfare

Nagła aktywizacja Rosjan na kierunku kreowania Polski na kraj „nazistowski” i „rusofobiczny”

Rosyjski aparat propagandowy kontynuuje proces stymulowania we własnym społeczeństwie skrajnie negatywnych uczuć względem Polski i Polaków. Nadal kluczowym kierunkiem pozostaje posądzanie Polski o współodpowiedzialność (wraz z USA i NATO) za...
Info Warfare

Rosyjskie działania propagandowe w kontekście 9 maja – „Dnia Zwycięstwa”

Warto rozpocząć od krótkiego podsumowania przemówienia W. Putina. Pomimo pewnych oczekiwań części środowisk eksperckich i dziennikarskich, dotyczących ogłoszenia przez prezydenta Fed. Rosyjskiej powszechnej mobilizacji lub do ogłoszenia „nowej fazy wojny”...
Info Warfare

Polska „przygotowuje się” do ataku na Ukrainę, lecz wyposaża również ukraińską armię – bieżące przekazy propagandowe Kremla

Kremlowski aparat propagandowy ponownie odświeżył wątek rzekomych przygotowań Polski do zajęcia zachodniej Ukrainy. Czynnikiem, który wpłynął bezpośrednio na zaistnienie danych przekazów stała się wypowiedź szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Fed. Rosyjskiej...