Info Warfare

„Białoruskość” Wileńszczyzny i Białostocczyzny – komentarz dot. wypowiedzi A. Łukaszenki

Info Warfare

„Wróg u bram” – Polska nadal zagrożeniem dla Rosji i Białorusi (analiza przekazu propagandowego)

Info Warfare

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Aktualne przekazy propagandowe, kontekst Zapad 2021

Info Warfare

„Białoruskość” Wileńszczyzny i Białostocczyzny – komentarz dot. wypowiedzi A. Łukaszenki

W godzinach wieczornych dnia 17.09.2021, w efekcie słów wypowiedzianych przez A. Łukaszenkę w trakcie przemówienia z okazji „Święta Jedności Narodowej”, rosyjskie oraz białoruskie ośrodki medialne rozpoczęły proces kolportowania przekazu na...
Info Warfare

„Wróg u bram” – Polska nadal zagrożeniem dla Rosji i Białorusi (analiza przekazu propagandowego)

W ramach działań strony rosyjskiej i białoruskiej z zakresu wojny informacyjnej toczonej przeciwko państwu polskiemu oraz NATO, w sposób nieregularny dochodzi do intensyfikacji procesu kreowania naszego państwa na bezpośrednie zagrożenie...
Info Warfare

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Aktualne przekazy propagandowe, kontekst Zapad 2021

Rosyjskie źródła zaangażowane w machinę propagandową Kremla intensyfikują proces tworzenia i popularyzacji przekazów kreujących Polskę i UE na strony odpowiedzialne za eskalacje kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Strona rosyjska publikując wywiady...
Info Warfare

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej, a zbliżające się manewry Zapad 2021.

Strona rosyjska i białoruska nadal prowadzą aktywne działania propagandowe i dezinformacyjne odnoszące się do kryzysu migracyjnego. Bieżące przekazy rosyjskich i białoruskich mediów kreują Polskę na stronę odpowiedzialną za wybuch kryzysu...