Aktywizacja rosyjskiej agentury, środowisk prorosyjskich oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – bieżące zagrożenia

W ostatnim czasie obserwowana jest wyjątkowa aktywizacja rosyjskiej agentury wpływu, prorosyjskich aktywistów oraz tzw. koniunkturalistów, którzy wykorzystując korzystną ze swojej perspektywy sytuację (blokadę granicy/protesty rolnicze) starają się wspierać realizację celów informacyjnych Moskwy oraz realizację swoich (partykularnych) interesów (de facto również wspierając działania strony rosyjskiej).   Aktywizacja ta przejawia się poprzez emisję komentarzy i popularyzację w… Czytaj dalej Aktywizacja rosyjskiej agentury, środowisk prorosyjskich oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – bieżące zagrożenia

„Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Rosyjski i białoruski aparat dezinformacyjny kontynuuje działania z zakresu popularyzacji narracji kreujących Polskę na „zagrożenie dla pokoju w regionie” oraz czynnik „prowokujący III wojnę światową”. Dane działania odnoszą się do aktywności z zakresu budowy skrajnie negatywnego obrazu NATO, które ukazywane jest jako podmiot „przygotowujący się” do ataku na Rosję i Białoruś. Kluczowym elementem danej aktywności… Czytaj dalej „Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje

SONY DSC

Rosyjski aparat dezinformacyjny zintensyfikował działania z zakresu kreowania Polski na państwo „zagrażające” Rosji oraz „prowokujące napięcia” w regionie. Poprzez aktywne komentowanie m.in. kwestii związanych z obecnością sił sojuszniczych na terytorium RP oraz rezonowanie doniesień o ruchu wojsk (bazując na dostępnych w sieci nagraniach ukazujących transport sprzętu wojskowego) zarówno Mińsk jak i Moskwa dąży do wzmocnienia… Czytaj dalej Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje

Rok 2023 – podsumowanie trendów dot. wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce

Pod względem wojny informacyjnej prowadzonej przez stronę rosyjską przeciwko Polsce rok 2023 można podsumować jako wyjątkowo trudny i generujący nowe zagrożenia na 2024.   1) Strona rosyjska udowodniła, iż skutecznie wykorzystuje wydarzenia i zjawiska, które korzystne są z perspektywy Moskwy. Wyjątkowo jaskrawym przykładem są aktywności na kierunku relacji polsko-ukraińskich (kwestia kryzysu zbożowego oraz protestu polskich… Czytaj dalej Rok 2023 – podsumowanie trendów dot. wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce

Działania z zakresu kontroli refleksyjnej

SONY DSC

Kontrola refleksyjna (zarządzanie refleksyjne) – to system naukowych podejść, zmierzających do osiągnięcia celów polegających na oddziaływaniu na różnych odbiorców docelowych w celu wywołania u nich pożądanej reakcji lub pożądanego zachowania.   Jedną z metod kontroli refleksyjnej jest rozpowszechnianie dezinformacji (lub mylnych informacji, które w istocie nie są jawnym kłamstwem, jednak wprowadzają odbiorców w błąd). W… Czytaj dalej Działania z zakresu kontroli refleksyjnej

Reflexive control operations

SONY DSC

Reflexive control (reflexive management) is a system of scientific approaches to achieve the goals of influencing various target audiences and elicit a desired response or desired behavior from them.   One of the reflexive control methods is the dissemination of disinformation (or misinformation that, in fact, is not a direct lie, but it disorients the… Czytaj dalej Reflexive control operations

Операции рефлексивного контроля

SONY DSC

Рефлексивный контроль (рефлексивный менеджмент) – это система подходов научного характера для достижения целей влияния на различные целевые аудитории, чтобы вызвать у них желаемую реакцию, или желаемое поведение.   Одним из методов рефлексивного контроля является распространение дезинформации (или мисинформации, которая, по сути, не является прямой ложью, однако дезориентирует целевую аудиторию). Для работы с этой проблемой было… Czytaj dalej Операции рефлексивного контроля

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – pierwsza połowa grudnia

SONY DSC

Podmioty oraz środowiska zaangażowane w sposób trwały w działania z zakresu popularyzacji wśród Polaków treści zbieżnych z rosyjską propagandą nadal koncentrują się na dwóch podstawowych kierunkach: stymulowanie nastrojów antyukraińskich i antynatowskich/antyamerykańskich (m.in. w oparciu wzbudzanie lęków/obaw, co do „prowokowanej” przez USA III wojny światowej). Działania zarówno ośrodków prorosyjskich jak polskojęzycznych źródeł rosyjskich sprowadzają się m.in.… Czytaj dalej Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – pierwsza połowa grudnia

Turbulencje w Polsce: nowe możliwości dla rosyjskiej dezinformacji

SONY DSC

Procesy przedwyborcze i powyborcze w Polsce, choć przebiegające bez gwałtownych obostrzeń, ale wystarczająco napięte i dramatyczne, były oczywiście wykorzystywane przez Rosję do rozpętania nowej fali propagandy antypolskiej i antyukraińskiej. Długi proces zmiany rządzących sił politycznych z przejściem partii Prawo i Sprawiedliwość do opozycji stworzył warunki, w których polskie państwo i społeczeństwo były narażone na silne… Czytaj dalej Turbulencje w Polsce: nowe możliwości dla rosyjskiej dezinformacji

Turbulence in Poland: new opportunities for Russian disinformation

SONY DSC

The pre-election and post-election processes in Poland, which are proceeding strenuously and dramatically but without sharp escalations, are definitely used by Russia to unfold a new wave of anti-Polish and anti-Ukrainian propaganda. The long process of changing the dominant political forces and going the Law and Justice Party into opposition created conditions when the Polish… Czytaj dalej Turbulence in Poland: new opportunities for Russian disinformation