Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – druga połowa września

W związku z kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich doszło do wyraźnej aktywizacji prorosyjskich działaczy oraz osób z różnych powodów infekujących polską infosferę (tzw. koniunkturaliści) treściami zbliżonymi do rosyjskiej propagandy. Źródła stricte rosyjskie wydają się przy tym nie przejawiać aktywności większej niż we wcześniejszych okresach. Można odnieść wrażenie, iż Rosjanie intensywnie stosując mechanizm „dolewania oliwy do ognia”… Czytaj dalej Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – druga połowa września

Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich w działaniach rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego

Rosyjski aparat dezinformacyjny chwilowo ograniczył działania z zakresu kreowania Polski na „zagrożenie” dla Białorusi i Rosji. Moskwa skoncentrowała się natomiast (w stosunku do Polski) na komentowaniu kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich. Moskwa śledzi nie tylko polską, ale również ukraińską infosferę wybierając korzystne ze swojej perspektywy komunikaty oraz publikacje, które wykorzystuje do działań propagandowych poprzez manipulowanie nimi… Czytaj dalej Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich w działaniach rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego

The “aggressive” and “fascist” state of Poland endangering anyone it meets on its way. Moscow and Minsk continue to threaten with “Polish imperialism”

During the past week (15/08/2023-18/08/2023), the Russian side focused on one of the leading narratives targeting the image of Poland and Poles. This narrative revolves around portraying Poland as a threat to its neighbours and a party responsible for escalating regional tensions. As Moscow focuses on a specific direction, there is an activation of Belarusian… Czytaj dalej The “aggressive” and “fascist” state of Poland endangering anyone it meets on its way. Moscow and Minsk continue to threaten with “Polish imperialism”

«На востоке никаких перемен» – Польша все еще «готовится» к нападению на Беларусь

Российский дезинформационный аппарат продолжает формировать из Польши образ «провокатора» и «агрессора». На этот раз внимание Москвы было сосредоточено на запугивании россиян и белорусов идеей «неминуемого нападения» Польши на белорусское государство. Стоит отметить, что в восприятии россиян и белорусов «нападение Польши» на Беларусь де-факто означает также объявление войны России. Таким образом, с этой точки зрения Польша… Czytaj dalej «На востоке никаких перемен» – Польша все еще «готовится» к нападению на Беларусь

17 września 1939 w bieżącym przekazie dezinformacyjnym Moskwy i Mińska

W związku z rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę, rosyjskie i białoruskie źródła wykorzystywane do działań dezinformacyjnych przeprowadziły kampanię deprecjonującą obraz RP w kontekście 17.09.1939. W tym przypadku największą aktywność przejawiły źródła białoruskie koncentrując się na kwestii odpowiedniego z perspektywy Mińska objaśnienia kontekstu „Dnia Jedności Narodowej”.   Narracje emitowane przez źródła rosyjskie i białoruskie nie… Czytaj dalej 17 września 1939 w bieżącym przekazie dezinformacyjnym Moskwy i Mińska

Российская пропаганда в очередной раз предрекает вторжение Польши в Украину

Характерной чертой российской пропаганды является то, что стараясь реагировать максимально оперативно на актуальные инфоповоды, за счет огомного штата вовлеченного в её производство персонала, она в то же время обладает значительной инерцией, вновь и вновь возвращаясь в тем же ключевым темам. Актуальные инфоповоды, сменяющие друг друга новости, таким образом  используются лишь как «очередные свидетельства», подтверждающие   продвигаемые… Czytaj dalej Российская пропаганда в очередной раз предрекает вторжение Польши в Украину

Russian propaganda once again predicts Poland’s invasion of Ukraine

A characteristic feature of Russian propaganda is that, while trying to respond as quickly as possible to current news events, due to the huge staff involved in its production, it also exhibits significant inertia, repeatedly returning to the same key themes. Actual newsbreaks, which are constantly changing, are thus used only as “further evidence” confirming… Czytaj dalej Russian propaganda once again predicts Poland’s invasion of Ukraine

Polska – „kłamca” i „odwieczne zagrożenie”. Bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny na temat Polski i Polaków

Strona rosyjska nadal koncentruje się na kreowaniu Polski na zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa regionu. Tym razem Rosjanie mocniejszy akcent postawili na przekaz o Polsce jako zagrożeniu dla Federacji Rosyjskiej. Dany przekaz zaistniał dzięki wypowiedzi szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Fed. Rosyjskiej S. Naryszkina, który w kontekście odsłonięcia pomnika Feliksa Dzierżyńskiego podkreślił, iż zarówno Polska jak… Czytaj dalej Polska – „kłamca” i „odwieczne zagrożenie”. Bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny na temat Polski i Polaków

Rosyjska propaganda po raz kolejny przepowiada inwazję Polski na Ukrainę

Cechą charakterystyczną rosyjskiej propagandy jest to, że starając się jak najszybciej reagować na bieżące wydarzenia informacyjne, ze względu na ogromną kadrę zaangażowaną w jej produkcję, jednocześnie wykazuje znaczną bezwładność, wracając wciąż na nowo do tych samych kluczowych tematów. Aktualne newsy, zmieniające się wiadomości, wykorzystywane są zatem jedynie jako „kolejne dowody”, potwierdzające promowane od dawna narracje.… Czytaj dalej Rosyjska propaganda po raz kolejny przepowiada inwazję Polski na Ukrainę

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – początek września

Rosyjskie ośrodki dezinformacyjne, prorosyjscy aktywiści, a także osoby z różnych powodów infekujące polską infosferę rosyjskim przekazem (tzw. koniunkturaliści) kontynuują aktywność na wyznaczonych wcześniej kierunkach narracyjnych. Działania danych ośrodków sprowadzają się najczęściej do stymulowania w Polsce nastrojów antyukraińskich i antyamerykańskich (antynatowskich). Aktywność wspomnianych rodzajów środowisk i źródeł przejawia się również poprzez próbę wywarcia wpływu na preferencje… Czytaj dalej Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – początek września