Aktywność prorosyjskich środowisk w Polsce – opis zafałszowanej kremlowskiej wizji rzeczywistości

Obserwujemy obecnie wzmożoną aktywność środowisk prorosyjskich starających się oddziaływać na obywateli RP. Jest to niepokojące zjawisko szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych. Aktywność osób sympatyzujących z Kremlem, rosyjskich ośrodków wpływu oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w kooperację z Fed. Rosyjską coraz częściej odnosi się stricte do próby wpływu na preferencje wyborcze Polaków.   Działalność osób… Czytaj dalej Aktywność prorosyjskich środowisk w Polsce – opis zafałszowanej kremlowskiej wizji rzeczywistości

Bieżąca działalność propagandowa Kremla oraz aktywizacja polskich środowisk wspierających realizację celów Moskwy

Strona rosyjska emituje coraz bardziej radykalne przekazy kreujące Polskę na zagrożenie dla Rosji, Białorusi oraz całego regionu. Zarówno białoruskie jak i rosyjskie ośrodki propagandowe (stanowiące zintegrowany system) kreują nasze państwo na przygotowujące się do agresji zbrojnej przeciwko tzw. Państwu Związkowemu. W danym kontekście umieszczane są komentarze dot. planów tworzenia przez Polskę dodatkowej dywizji oraz informacje… Czytaj dalej Bieżąca działalność propagandowa Kremla oraz aktywizacja polskich środowisk wspierających realizację celów Moskwy

„Miękka propaganda” – szkodliwa aktywność niektórych obywateli RP prowadzących „subtelne” działania deformujące obraz rzeczywistości

Analizując rosyjskie i prorosyjskie źródła dążące do uzyskania wpływu na obywateli RP można dostrzec trend dotyczący dwutorowości sposobu rezonowania przekazów służących realizacji celów Kremla. Klaruje się obraz, w którym w polskiej infosferze oprócz osób emitujących przekazy radykalne/”twarde” (m. in. o charakterze otwarcie antyukraińskim i antyamerykańskim), coraz poważniejszą rolę odgrywają „autorytety” medialne lobbujące przekaz „miękki” –… Czytaj dalej „Miękka propaganda” – szkodliwa aktywność niektórych obywateli RP prowadzących „subtelne” działania deformujące obraz rzeczywistości

Rosyjski przekaz dezinformacyjny kierowany do Polaków – narracje i cel działań

W polskiej infosferze nadal aktywnie lobbowane są tezy propagandowe i treści czysto dezinformacyjne zbieżne z interesami Kremla. Rosyjskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe, anonimowe konta działające w sieciach społecznościowych oraz liderzy środowisk prorosyjskich, rozwijają swoją działalność z zakresu budowy postaw antyukraińskich, antyamerykańskich, antynatowskich i prorosyjskich. Nadal wyraźny jest trend dotyczący koncentracji danych ośrodków i środowisk na próbach… Czytaj dalej Rosyjski przekaz dezinformacyjny kierowany do Polaków – narracje i cel działań

Raport podsumowujący obecność Polski w gruzińskich mediach

Pozycja Polski w gruzińskich mediach jest mocna, a wizerunek pozytywny. Wynika to głównie z bardzo przyjaznego stosunku Gruzinów do Polaków (ma to podłoże historyczne, kulturowe i polityczne, ale cel tego raportu jest inny i skupmy się na analizie obecnej rzeczywistości).   W okresie monitoringu około 99% rozpowszechnianych wiadomości o Polsce było prawdziwych i opartych na… Czytaj dalej Raport podsumowujący obecność Polski w gruzińskich mediach

Отчет, подводящий итоги присутствия Польши в грузинских СМИ

Позиция Польши в грузинских СМИ положительная и сильная. В основном это связано с очень позитивным отношением грузин к полякам (это имеет историческую, культурную и политическую подоплеку, но цель данного отчета иная, и давайте сосредоточимся на анализе текущей действительности).   В течение периода мониторинга примерно 99% распространяемой информации о Польше были достоверными и основаны на достоверных источниках информации. Следует, однако,… Czytaj dalej Отчет, подводящий итоги присутствия Польши в грузинских СМИ

Aktywność rosyjskich ośrodków wpływu w Polsce – bieżące narracje

Rosyjskie ośrodki wpływu oraz osoby lobbujące w polskiej infosferze tezy zbieżne z rosyjskim przekazem propagandowym aktywnie popularyzują szereg narracji de facto związanych z próbą realizacji celów Kremla. Jednym z wydarzeń, które wyjątkowo często bywa komentowane, jest decyzja o przeprowadzeniu ćwiczeń rezerwy. Kwestia ta wywołuje wiele niepotrzebnych emocji polaryzujących społeczeństwo. Ćwiczenia rezerwy odnoszą się do naturalnego… Czytaj dalej Aktywność rosyjskich ośrodków wpływu w Polsce – bieżące narracje

Попытки России обесценить имидж Польши на «западном направлении»

Российская сторона продолжает активно вести деятельность по обесцениванию имиджа Польши в России и на Западе. В последние дни Кремль сосредоточился на том, чтобы нанести ущерб имиджу Польши в контексте председательства в ОБСЕ и саммита ОБСЕ в Лодзи. На основании коммюнике представителей МИД России были предприняты согласованные действия по представлению нашей страны как «вредоносной» для мирных… Czytaj dalej Попытки России обесценить имидж Польши на «западном направлении»

Польша и «тысячи наемников» — актуальная дезинформационная активность России

28.11.2022-29.11.2022 российская сторона проводила скоординированные дезинформационные мероприятия относительно создания образа военной вовлеченности польской стороны в конфликт на Украине. Это сообщение касалось вопроса о материалах, лоббирующих тезисы о т.н. «польских наемниках», которые якобы тысячами воюют на стороне ВСУ.   Первым этапом этой деятельности стала публикация подконтрольным России польскоязычным порталом «Независимый политический журнал» публикации дезинформационного характера, в… Czytaj dalej Польша и «тысячи наемников» — актуальная дезинформационная активность России

Польская армия скоро войдет в Украину – этот сюжет все еще присутствует в сообщениях российской пропаганды

Российский пропагандистский аппарат не оставляет сюжета о «планах Польши» относительно оккупации западной Украины. За прошедшую неделю (21-25 ноября 2022 г.) российская сторона распространила значительное количество материалов, свидетельствующих о том, что «Польша готовится к наступлению» или «Польша ожидает приказа о наступлении». Для придания правдоподобности сообщению русские использовали, например, тезисы гражданина Республики Польша доктора Лешека Сыкульского. В… Czytaj dalej Польская армия скоро войдет в Украину – этот сюжет все еще присутствует в сообщениях российской пропаганды