Prowokacja na polsko-białoruskiej granicy

Usnarz Górny (pow. sokólski), 18.08.2021. Stra¿ graniczna w pobli¿u miejscowoœci Usnarz Górny k. Krynek, 18 bm. W pasie granicznym pomiêdzy Polsk¹ i Bia³orusi¹ przebywa kilkudziesiêciu uchodŸców m.in. z Iraku. Grupa ok. 50 osób koczuje na tym terenie od niedzieli 15 bm. – nie s¹ wpuszczani do Polski ani z powrotem na Bia³oruœ. (ar/dw) PAP/Artur Reszko

Dzisiejsze doniesienia o białoruskiej prowokacji dotyczącej obecności uzbrojonych osób na terytorium Polski, połączone z intensyfikacją przekazów rosyjskiego i białoruskiego aparatu propagandowego o rzekomych „przygotowaniach Polski do ofensywy”, stanowią niepokojący sygnał. Warto z tej perspektywy popatrzeć na niedawne doniesienia o przerzucie jednostek Sił Zbrojnych Fed. Rosyjskiej do Jelni (nad granicę z BY). O ile w kontekście… Czytaj dalej Prowokacja na polsko-białoruskiej granicy

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Nasza obecność w debacie publicznej

W związku z prowadzeniem przez stronę białoruską i rosyjską operacji skierowanej przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie, bazującej na stymulowaniu migracji w kierunku granic UE, w polskiej przestrzeni informacyjnej pojawiły się dziesiątki przekazów dotyczących tej kwestii. Naturalnym zjawiskiem jest, że obywatele pragną otrzymać wiedzę z zakresu bieżącego stanu sytuacji na granicy państwa, a także wiedzę dotyczącą… Czytaj dalej Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Nasza obecność w debacie publicznej

Komunikat CBWŚB dot. publikacji „Gazeta.ru”

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy o „nobilitacji”, jaka spotkała Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa ze strony rosyjskiego portalu trwale zaangażowanego w działania propagandowe -„Gazeta.RU”. W ramach publikacji będącej komentarzem do wypowiedzi Ministra Obrony Fed. Rosyjskiej Siergieja Szojgu na temat antyrosyjskiej „zachodniej propagandy” zostaliśmy wymienieni jako ważny polski ośrodek prowadzący „wrogie Rosji” działania. W ramach tworzonej… Czytaj dalej Komunikat CBWŚB dot. publikacji „Gazeta.ru”

Zapraszamy do współpracy osoby interesujące się problematyką dezinformacji

Szukamy ludzi, którzy chcieliby spróbować swoich sił w identyfikacji treści propagandowych, manipulacji i fake newsów. Chcemy rozwijać naszą organizację oraz projekt InfoWarfare. Potrzebujemy w tym celu osób, które posiadają umiejętności i chęci do analizy przekazów dostępnych zarówno w polskiej jak i zagranicznej (szczególnie rosyjskojęzycznej) przestrzeni informacyjnej.