Projekt Info Warfare

Projekt ma na celu przedstawianie rezultatów bieżącego monitoringu polskiej i rosyjskiej przestrzeni informacyjnej pod kątem wykrycia treści dezinformacyjnych i propagandowych. Świeże informacje na temat bieżącej sytuacji na froncie informacyjnym. Analiza przekazów na temat Polski oraz raporty dotyczące tego kto oraz w jakim celu kłamliwie pisze o nas i dla nas.

Analiza i dekonstrukcja rosyjskich przekazów dezinformacyjnych
i propagandowych na temat Polski i Polaków oraz przeciwdziałanie wpływowi
Fed. Rosyjskiej na obywateli RP

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”. Wartość finansowania: 120 000 PLN. Celami projektu są m. in.:

  • dekonstrukcja rosyjskich przekazów dezinformacyjnych i propagandowych trafiających do rosyjskojęzycznego i Zachodniego odbiorcy,
  • reakcja na operacje informacyjno-psychologiczne strony rosyjskiej,
  • budowa pozytywnego obrazu Polski w przestrzeni rosyjskojęzycznej i anglojęzycznej,
  • dekonstrukcja rosyjskich przekazów propagandowych i dezinformacyjnych trafiających do polskiej przestrzeni informacyjnej.

Analiza i dekonstrukcja rosyjskich przekazów dezinformacyjnych oraz propagandowych na temat Polski i Polaków

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022”.
Wartość finansowania: 185 600 PLN. Celami projektu są m. in.:

  • dekonstrukcja rosyjskich przekazów dezinformacyjnych i propagandowych pojawiających się w polskojęzycznej i rosyjskojęzycznej przestrzeni informacyjnej, które deprecjonują obraz Państwa Polskiego oraz są czynnikiem służącym destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w Polsce,
  • zwiększanie poziomu odporności polskiego społeczeństwa na dezinformacje.
Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Info Warfare

Działania informacyjno-psychologiczne Fed. Rosyjskiej w stosunku do zamachu z dnia 22.03.2024

Info Warfare

Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Pierwsza połowa kwietnia 2024 przejawiła się wyjątkową aktywizacją rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego z zakresu prowadzenia szerokiej kampanii mającej na celu deprecjonowanie...
Info Warfare

Działania informacyjno-psychologiczne Fed. Rosyjskiej w stosunku do zamachu z dnia 22.03.2024

Rosyjskie działania informacyjno-psychologiczne prowadzone wokół kwestii zamachu, który miał miejsce 22.03.2024 początkowo nie były realizowane w sposób dobrze zorganizowany oraz...
Info Warfare

Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

Rosyjskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe, rosyjska agentura wpływu działająca w Polsce oraz środowiska trwale zaangażowane w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim,...
Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki działań Rosji z zakresu wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce i NATO

Rosyjski aparat dezinformacyjny nadal prowadzi wielowektorowe działania o charakterze wojny informacyjnej toczonej przeciwko Polsce oraz NATO. W ciągu ostatnich dni...