Projekt Info Warfare

Projekt ma na celu przedstawianie rezultatów bieżącego monitoringu polskiej i rosyjskiej przestrzeni informacyjnej pod kątem wykrycia treści dezinformacyjnych i propagandowych. Świeże informacje na temat bieżącej sytuacji na froncie informacyjnym. Analiza przekazów na temat Polski oraz raporty dotyczące tego kto oraz w jakim celu kłamliwie pisze o nas i dla nas.

Analiza i dekonstrukcja rosyjskich przekazów dezinformacyjnych
i propagandowych na temat Polski i Polaków oraz przeciwdziałanie wpływowi
Fed. Rosyjskiej na obywateli RP

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”. Wartość finansowania: 120 000 PLN. Celami projektu są m. in.:

  • dekonstrukcja rosyjskich przekazów dezinformacyjnych i propagandowych trafiających do rosyjskojęzycznego i Zachodniego odbiorcy,
  • reakcja na operacje informacyjno-psychologiczne strony rosyjskiej,
  • budowa pozytywnego obrazu Polski w przestrzeni rosyjskojęzycznej i anglojęzycznej,
  • dekonstrukcja rosyjskich przekazów propagandowych i dezinformacyjnych trafiających do polskiej przestrzeni informacyjnej.

Analiza i dekonstrukcja rosyjskich przekazów dezinformacyjnych oraz propagandowych na temat Polski i Polaków

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022”.
Wartość finansowania: 185 600 PLN. Celami projektu są m. in.:

  • dekonstrukcja rosyjskich przekazów dezinformacyjnych i propagandowych pojawiających się w polskojęzycznej i rosyjskojęzycznej przestrzeni informacyjnej, które deprecjonują obraz Państwa Polskiego oraz są czynnikiem służącym destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w Polsce,
  • zwiększanie poziomu odporności polskiego społeczeństwa na dezinformacje.
Info Warfare

Kluczowe linie narracyjne promowane przez Moskwę i Mińsk w stosunku do Polski – wróg „gołąbka pokoju”

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Kluczowe linie narracyjne promowane przez Moskwę i Mińsk w stosunku do Polski – wróg „gołąbka pokoju”

Rosyjski aparat dezinformacyjny w stosunku do Polski nadal koncentruje się na kreowaniu naszego państwa na zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa...
Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Kluczowym kierunkiem oddziaływania (stale rozwijanym) strony rosyjskiej i białoruskiej (dotyczącym Polski) pozostaje tematyka związana z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. W...
Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

W związku z wyjazdem byłego sędziego Tomasza Szmydta na Białoruś, zarówno strona białoruska jak i rosyjska uzyskała czynnik pozwalający na...
Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Obecnie w polskiej infosferze dostrzegalne są wyraźne działania rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych, rosyjskiej agentury wpływu oraz prorosyjskich aktywistów i tzw. koniunkturalistów...