O nas

 

Fundacja Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa powstała w 2021 roku w Krakowie.


Głównymi celami Fundacji są m.in.:


  • inicjowanie projektów badawczych, analitycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa rozumianego w ujęciu militarnym (kinetycznym) oraz pozamilitarnym (niekinetycznym) odnoszących się przede wszystkim do regionu Europy Środkowej i Europy Wschodniej,
  • zwiększanie świadomości społeczeństwa z zakresu zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski wynikających m.in. z pozamilitarnej i militarnej aktywności Federacji Rosyjskiej w Europie Środkowo-Wschodniej,
  • popularyzowanie wiedzy z zakresu zagrożeń dla ładu publicznego wynikających z działalności dezinformacyjnej prowadzonej przez podmioty wewnętrzne oraz zagraniczne w przestrzeni informacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni internetowej),
  • zwiększanie wiedzy społeczeństwa oraz świadomości procesów ważnych z perspektywy bezpieczeństwa państwa polskiego, odnoszących się do Polski w kontekście problematyki międzynarodowej,
  • zwiększanie świadomości i wiedzy z zakresu weryfikacji treści i analizy informacji otrzymywanych m.in. za pośrednictwem Internetu oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 

Kluczowym projektem realizowanym w obecnym momencie przez Fundacje jest projekt „InfoWarfare”, który odnosi się do realizacji wyżej wskazanych celów z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego kraju.

 

Fundacja oferuje podmiotom prywatnym oraz państwowym usługi z zakresu opracowania analiz i raportów odnoszących się do problematyki bezpieczeństwa informacyjnego, bieżących trendów i zagrożeń dotyczących sfery bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu czarnomorskiego. Oferuje również możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu identyfikacji treści dezinformacyjnych oraz propagandowych, a także wykładów na tematy procesów odnoszących się do relacji międzynarodowych oraz sfery bezpieczeństwa wspomnianych regionów. Pozyskane z tej działalności fundusze posłużą realizacji celów społecznych Fundacji.


Założyciel Fundacji:


Michał Marek – doktorant WSMiP Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Autor monografii naukowej “Operacja Ukraina. Kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019”.


Autor tekstów naukowych poświęconych problematyce bezpieczeństwa – m.in.: Dynamika zmian oraz perspektywa rozwoju sytuacji polityczno-militarnej w regionie Morza Azowskiego (Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego), Polityka informacyjna Ukrainy jako czynnik umożliwiający reintegrację okupowanych części obwodu donieckiego i ługańskiego (Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka 32/3), Próba analizy specyfiki rosyjskiej wojny hybrydowej (Konflikt Hybrydowy na Ukrainie. Aspekty teoretyczne i praktyczne), Tendencje rozwojowe oraz obecny stan Ukraińskich Sił Morskich (Technologie Morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa), Російські центри впливу в польському Інтернет-просторі (Електронний Науковий Фаховий Журнал S.P.A.C.E. ), Українська тематика SputnikNews в польському інфромаційному просторі: нові тендеднції та акценти (Аналитический бюллетень – ВИКЛИКИ і РИЗИКИ Безпековий огляд ЦДАКР № 12/75). Autor analiz poświęconych problematyce bezpieczeństwa – m.in.: Południe obwodu odeskiego: “miękkie podbrzusze” Ukrainy (Defence24), Zatrzymanie rosyjskiego tankowca na Ukrainie a operacje informacyjne Moskwy (Defence24)Ukraina odbudowuje obronę przeciwlotniczą. Powrót systemów dalekiego zasięgu (Defence24), współautor – Information operations in russian’s foreign policy arsenal: targeting relations between Poland and Ukraine (Ukraine Analytica).

 


Zachęcamy do wsparcia Fundacji Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa (KRS: 0000890322) poprzez przekazanie darowizn, które zostaną wykorzystane do realizacji celów statutowych.


Fundacja Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa

 

Santander Bank Polska S.A. 

47 1090 2053 0000 0001 4790 3222

Tytuł przelewu: Darowizna

 

 

Nasi partnerzy:

 

 


CyberDefence24.pl – portal przedstawiający najnowsze wiadomości i analizy z obszaru cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacyjnego i kryptografii. Serwis CyberDefence24.pl stawia mocno na wielokanałową komunikację, w tym autorskie materiały wideo m.in. relacje z najważniejszych wydarzeń branżowych, opinie menadżerów i specjalistów związanych z dziedziną cyberbezpieczeństwa. Całość uzupełniają rozmowy zagranicznych ekspertów i przedstawicieli sektora publicznego. 



New Geopolitics Research Network – niezależna międzynarodowa platforma wymiany myśli i wiedzy pomiędzy naukowcami, ekspertami, dziennikarzamii intelektualistami. Środowisko badające najnowsze trendy dotyczące sektora bezpieczeństwa.



Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina -organizacja działająca na rzecz rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej i pozytywnych relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Realizuje swoją misję m.in. poprzez wydawanie Portalu Polsko-Ukraińskiego polukr.net – dwujęzycznego, medium internetowego o profilu analityczno-informacyjnym.



Organizacja społeczna „Instytut Społeczeństwa Postinformacyjnego” (Громадська організація Інститут постінформаційного суспільства) – Organizacja prowadzi działania z zakresu badań nad rozwojem świata informacji oraz aktywnie pracuje nad rozwojem środków służących zwalczaniu dezinformacji.



Europejskie Stowarzyszenie Ekspertów  (Європейська експертна асоціація) – społeczność niezależnych ekspertów, których łączy wiedza, doświadczenie, zrozumienie nowoczesnych technologii. Działalność organizacji dotyczy pracy analitycznej na kierunkach głównych wyzwań polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Ukrainy oraz państw regionu.



Centrum Badań Politycznych “Doktryna” – organizacja zrzeszająca analityków, ekspertów i osoby mające doświadczenie w pracy w sferze polityki