Analizy

Działania propagandowe Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej mające na celu dyskredytację współpracy polsko-ukraińskiej w sierpniu 2022 r.

Analizy

Rosyjskie metanarracje jako narzędzie ekspansji: wnioski dla Polski i Ukrainy z ostatniego półrocza

Analizy

Twitter campaign pushes anti-Ukraine hashtag into Poland’s trending list (DFRLab raport)

Analizy

Działania propagandowe Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej mające na celu dyskredytację współpracy polsko-ukraińskiej w sierpniu 2022 r.

Latem 2022 roku Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej otwarcie prowadziła działania informacyjno-propagandowe skierowane przeciwko współpracy Ukrainy i Polski. W ramach...
Analizy

Rosyjskie metanarracje jako narzędzie ekspansji: wnioski dla Polski i Ukrainy z ostatniego półrocza

Pół roku aktywnych działań wojennych na terytorium Ukrainy i znacznie dłuższy okres wojny hybrydowej Rosji z Ukrainą i Unią Europejską...
Analizy

Twitter campaign pushes anti-Ukraine hashtag into Poland’s trending list (DFRLab raport)

By Givi Gigitashvili   On August 24, 2022, the hashtag #StopUkrainizacjiPolski (#StopUkrainizationOfPoland) suddenly began trending on Twitter in Poland, with...
Analizy

Rosyjska dezinformacja w Polsce – cele i przekazy

W polskiej przestrzeni informacyjnej pojawia się coraz więcej przekazów dezinformacyjnych tworzonych i popularyzowanych przez rosyjskie ośrodki propagandowe. Obserwowane jest przenikanie...