Sytuacja na Donbasie – ryzyko przeprowadzenia przez Rosję kolejnej operacji

Analizując przekazy strony rosyjskiej emitowane w pierwszych dniach roku 2022, można dojść do przekonania, iż Federacja Rosyjska stopniowo przygotowuje grunt informacyjny do przeprowadzenia operacji wychodzącej z obszarów okupowanego Donbasu. Każdego dnia rosyjskie media publikują informacje odnoszące się do doniesień struktur okupacyjnych, wskazując na rzekome przygotowania Sił Zbrojnych Ukrainy do „prowokacji”.   Pojawiające się na łamach… Czytaj dalej Sytuacja na Donbasie – ryzyko przeprowadzenia przez Rosję kolejnej operacji

Kolejna eskalacja napięć wokół Ukrainy – kontekst białoruski

Yanqi Lake, Chiny, 15.05.2017. Prezydent Bia³orusi Alaksandr £ukaszenka podczas wspólnego zdjêcia przed rozpoczêciem drugiego dnia forum Pasa i Szlaku w kompleksie nad jeziorem Yanqi na pó³noc od Pekinu, nieopodal Wielkiego Muru, 15 bm. W obradach Forum Pasa i Szlaku bierze udzia³ 29 przywódców pañstw zainteresowanych rozwijaniem sieci po³¹czeñ z Pañstwem Œrodka, tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. (rp/nlat) PAP/Radek Pietruszka

Obserwując rozwój sytuacji wokół północnych i wschodnich granic Ukrainy należy zwrócić uwagę na następujące czynniki, które wpływają na stanowisko Białorusi w sprawie możliwego zaostrzenia się kryzysu rosyjsko-ukraińskiego:   brak uznania A. Łukaszenki przez środowisko międzynarodowe za prezydenta Białorusi, międzynarodowa izolacja reżimu A. Łukaszenki; klęska działań dotyczących kryzysu migracyjnego; błędne założenia (stereotypy) dotyczące perspektyw rozwoju i… Czytaj dalej Kolejna eskalacja napięć wokół Ukrainy – kontekst białoruski

Bieżąca kooperacja wojskowa Rosji i Białorusi – przygotowania do ataku na Ukrainę?

Dochodzące do Polski sygnały wskazują na kontynuowanie przez Moskwę i Mińsk procesu budowy napięć wokół granic Ukrainy. Zapowiedź Ministra Obrony Białorusi W. Chrenina dotycząca przeprowadzenia wspólnych białorusko-rosyjskich manewrów w bezpośredniej bliskości do granicy z Ukrainą stanowi kolejny krok wpisujący się w kontekst budowy nacisków na Zachód oraz Ukrainę. Widmo zbliżającej się wojny ma stymulować Zachodnich… Czytaj dalej Bieżąca kooperacja wojskowa Rosji i Białorusi – przygotowania do ataku na Ukrainę?

Bieżące działania Fed. Rosyjskiej na kierunku ukraińskim – widmo operacji pełnowymiarowej

W przestrzeni informacyjnej nadal pojawiają się nagrania wskazujące na prowadzenie przez stronę rosyjską działań służących wzmacnianiu swoich jednostek znajdujących się na granicy z Ukrainą oraz Białorusią, a także na okupowanym Krymie. Część nagrań poddanych jest obróbce audiowizualnej wskazującej na celowe eksponowanie ruchu wojsk oraz wykorzystywanie go do działań o charakterze operacji informacyjno-psychologicznej.   Równolegle do… Czytaj dalej Bieżące działania Fed. Rosyjskiej na kierunku ukraińskim – widmo operacji pełnowymiarowej

Sytuacja wokół granic Ukrainy – próba zmuszenia Kijowa do ustępstw

Analizując bieżące przekazy rosyjskich ośrodków propagandowych oraz stosowane mechanizmy służące eksponowaniu narracji, możemy dojść do przekonania, zgodnie z którym jednym z kluczowych celów wytworzenia widma zbliżającej się rosyjskiej agresji na Ukrainę jest zmuszenie Kijowa do powrotu do „rozmów pokojowych” dotyczących Donbasu. Prowadzona operacja nosi zasadniczą cechę innych operacji prowadzonych w ostatnim czasie przez Kreml –… Czytaj dalej Sytuacja wokół granic Ukrainy – próba zmuszenia Kijowa do ustępstw

Kolejny wzrost napięć na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Budowa nacisków na Kijów czy przygotowania do ofensywy?

W przeciągu mijającego tygodnia (15.11-21.11.2021) w przestrzeni informacyjnej pojawiła się poważna ilość informacji nt. zwiększającego się potencjału wojskowego Sił Zbrojnych Fed. Rosyjskiej u granic Ukrainy. Ponownie pojawiły się również publikacje powołujące się m.in. na amerykańskie źródła bezpośrednio wskazujące na wzrastające ryzyko przeprowadzenia przez Rosjan operacji o militarnym charakterze. Strona rosyjska zintensyfikowała przy tym działania informacyjno-psychologiczne… Czytaj dalej Kolejny wzrost napięć na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Budowa nacisków na Kijów czy przygotowania do ofensywy?

Na granicy postprawdy. 10 punktów w sprawie kryzysu migracyjnego

Sytuacja na pograniczu białorusko-polskim przyciąga uwagę całej Europy. Ta perspektywa mówi wiele o potencjalnych celach tej operacji. Choć Kreml pozostaje w cieniu, to właśnie Władimir Putin wydaje się być głównym beneficjentem tego kryzysu:   Nie mamy do czynienia z pierwszym kryzysem uchodźczym na dużą skalę. W latach 2015-2016 ponad milion osób pokonało Morze Śródziemne przeprawiając… Czytaj dalej Na granicy postprawdy. 10 punktów w sprawie kryzysu migracyjnego

W jaki sposób Kreml wykorzystuje migrantów do agresywnych działań skierowanych przeciwko Polsce

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej nabiera charakteru zagrożenia dla całego europejskiego systemu bezpieczeństwa. Sytuacja zbliża się do krytycznego poziomu. Nagły przypływ migrantów nad granicę Polski stanowi formę agresji hybrydowej ze strony reżimu A. Łukaszenki skierowanej przeciwko Unii Europejskiej, która wpierana jest bezpośrednio przez Kreml. Reżim A. Łukaszenki odpowiada za transport setek migrantów z Iraku, Afganistanu… Czytaj dalej W jaki sposób Kreml wykorzystuje migrantów do agresywnych działań skierowanych przeciwko Polsce

Kryzys gazowy – działania Federacji Rosyjskiej względem UE, Mołdawii i Ukrainy

Kryzys gazowy w Europie nabrzmiewa. Poza podwyżkami gazu, które objęły Europę Zachodnią i Środkową, co wywołane zostało poprzez próbę budowy nacisków przez Federację Rosyjską dotyczących uruchomienia Nord Stream 2, poważny kryzys dotknął również Mołdawię. W tym przypadku, również został on wywołany bezpośrednio przez Federację Rosyjską w związku z drastyczną zmianą warunków umowy dotyczącej dostaw gazu… Czytaj dalej Kryzys gazowy – działania Federacji Rosyjskiej względem UE, Mołdawii i Ukrainy

Analiza bieżących rosyjsko-białoruskich przekazów propagandowych nt. Polski w kontekście kryzysu migracyjnego

Strona rosyjska i białoruska nadal aktywnie rozwijają działania dezinformacyjne prowadzone wokół kwestii kryzysu migracyjnego. W ramach prowadzonej operacji Polska kreowana jest na kraj niosący odpowiedzialność za cierpienia migrantów oraz za zaistnienie samego kryzysu. Bieżące przekazy propagandowe (dotyczące dni: 16.10., 17.10. oraz 18.10.21) odnoszą się do trzech poniższych zjawisk.   Pierwszym ze wskazanych zjawisk dotyczy opublikowania… Czytaj dalej Analiza bieżących rosyjsko-białoruskich przekazów propagandowych nt. Polski w kontekście kryzysu migracyjnego