Zagadkowa rakieta i problemy komunikacji strategicznej

Rosyjska propaganda wykorzystuje “wyzwalacze emocji” – lęki, nieufność i teorie spiskowe – do konstruowania swoich dezinformacji. Ponadto opiera się ona często na absurdalnych twierdzeniach, które dekonspirują ją tezy propagandowe w przypadkach kiedy odbiorca posiada minimalną zdolność krytycznego myślenia. Wskazówką dla rozróżnienia schematów rosyjskiej dezinformacji, jest to, że dane narracje są emitowane przez rosyjski kanał propagandowy… Czytaj dalej Zagadkowa rakieta i problemy komunikacji strategicznej

Загадочная ракета и проблемы стратегической коммуникации

Российская пропаганда использует эмоциональные триггеры – страхи, недоверие и конспирологические теории для построения своих дезинформационных конструктов. При этом, очень часто российская пропаганда постоена на абсурдных утверждениях и в таких случаях она очевидна для реципиента обладающего минимальными способностями критического мышления. К тому же, если те или иные нарративы транслирует российский пропагандистский канал или российские социальные медиа… Czytaj dalej Загадочная ракета и проблемы стратегической коммуникации

Aktywizacja antypolskich narracji w rosyjskiej propagandzie: impas i niemoc Kremla

Na tle wyraźnych niepowodzeń na froncie Rosja stara się przełamać impas metodami hybrydowymi. Próby wywołania światowego kryzysu żywnościowego spełzły na niczym. Nie udało się spowodować również kryzysu energetycznego i gospodarczego w Unii Europejskiej. Obecnie Rosja postanowiła zniszczyć infrastrukturę energetyczną Ukrainy, zastraszając Ukraińców wizją ludobójstwa. Kalkulacja Kremla jest dość prosta – brak prądu i ciepła w… Czytaj dalej Aktywizacja antypolskich narracji w rosyjskiej propagandzie: impas i niemoc Kremla

Активизация антипольских нарративов в российской пропаганде: тупик и бессилие Кремля

На фоне явных провалов на фронте, Россия стремится переломить ситуацию гибридными способами. Попытки организовать глобальный продовольственный кризис провалились. Энергетический и экономический кризис в ЕС также не удались. На данный момент Россия сосредоточена на уничтожении энергетической инфраструктуры Украины, фактически, угрожая украинцам геноцидом. Расчет Кремля довольно прост – отсутствие электроэнергии и тепла в украинских городах во время… Czytaj dalej Активизация антипольских нарративов в российской пропаганде: тупик и бессилие Кремля

Rosyjski aparat propagandowy rozpowszechnia przekaz o “ukraińskiej brudnej bombie”, która ma “wciągnąć Polskę w wojnę”

W październiku 2022 roku jedną z najbardziej aktywnych narracji emitowanych przez rosyjską propagandę było oskarżanie Ukrainy o zamiar zdetonowania przez ten kraj „brudnej bomby” – potężnego ładunku wybuchowego wypełnionego materiałem radioaktywnym. Narracja ta stała się podstawą nie tylko w licznych publikacjach, ale także była aktywnie lobbowana przez rosyjskich agentów wpływu działających na arenie międzynarodowej, w… Czytaj dalej Rosyjski aparat propagandowy rozpowszechnia przekaz o “ukraińskiej brudnej bombie”, która ma “wciągnąć Polskę w wojnę”

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о намерении Украины взорвать «грязную бомбу» с целью втянуть Польшу в войну

В октябре 2022 одним из наиболее активных нарративов российской пропаганды стало обвинение Украины в намерении взорвать «грязную бомбу» – мощное взрывное устройство, начиненное радиоактивными материалами. Данный нарратив стал основанием не только для многочисленных публикаций в СМИ, но также для активной работы российских информационных агентов на международной арене, в том числе в Организации объединенных наций.  … Czytaj dalej Российская пропаганда распространяет дезинформацию о намерении Украины взорвать «грязную бомбу» с целью втянуть Польшу в войну

Информационная угроза в контексте ядерного шантажа России

Военная доктрина Пентагона ввела понятие «Пятое поле боя» (5th Battlefield) по отношению к киберпространству. Первые четыре-это земля, вода, воздух и космос. Вне всякого сомнения, сегодня кибербезопасность является интегральной частью военного противостояния во всех четырех пространствах.   Однако, опыт Украины показал, что для национальной безопасности серьезными угрозами могут быть слухи, листовки, печатная псевдопресса, которая создается за… Czytaj dalej Информационная угроза в контексте ядерного шантажа России

Zagrożenie informacyjne w kontekście rosyjskiego szantażu nuklearnego

Doktryna wojskowa Pentagonu wprowadziła pojęcie „piątego pola walki” (5th Battlefield) w odniesieniu do cyberprzestrzeni. Pierwsze cztery to ziemia, woda, powietrze i przestrzeń kosmiczna. Nie ma wątpliwości, że cyberbezpieczeństwo jest dzisiaj integralną częścią konfrontacji zbrojnej we wszystkich czterech przestrzeniach.   Doświadczenie Ukrainy jest jednak dowodem na to, że poważnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego mogą być plotki,… Czytaj dalej Zagrożenie informacyjne w kontekście rosyjskiego szantażu nuklearnego

Дезинформация России на фоне провалов на фронте: повторение старых нарративов

Нарастание военного натиска и успехи Вооруженных Сил Украины по освобождению оккупированных Россией украинских территорий, как и предполагалось, вызвало дальнейшую активизацию гибридных методов ведения войны и, в первую очередь – использование дезинформации, информационных манипуляций и распространения фейков. Цели этих российских дезинформационных акций остаются прежними – оправдание агрессии России против Украины, снижение способности украинцев к сопротивлению, разрушение… Czytaj dalej Дезинформация России на фоне провалов на фронте: повторение старых нарративов

Rosyjska dezinformacja na tle rosyjskich niepowodzeń na froncie: powtarzanie starych narracji

Zwiększanie presji militarnej i sukcesy Sił Zbrojnych Ukrainy w wyzwalaniu okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy, spowodowały, jak zakładano, dalszą intensyfikację metod wojny hybrydowej, przede wszystkim dezinformacji, manipulacji informacyjnych i rozpowszechniania fake-newsów. Cele tych rosyjskich kampanii dezinformacyjnych są wciąż te same – usprawiedliwienie agresji Rosji na Ukrainę, zmniejszenie zdolności Ukraińców do oporu oraz rozbicie jedności UE… Czytaj dalej Rosyjska dezinformacja na tle rosyjskich niepowodzeń na froncie: powtarzanie starych narracji