Rosyjska dezinformacja w Polsce – cele i przekazy

W polskiej przestrzeni informacyjnej pojawia się coraz więcej przekazów dezinformacyjnych tworzonych i popularyzowanych przez rosyjskie ośrodki propagandowe. Obserwowane jest przenikanie do sieci społecznościowych narracji, które przejawiały się już w przestrzeni rosyjskojęzycznej, a które mają charakter antyukraiński, antyzachodni i antynatowski. Materiały te udostępniane są m.in. przez rosyjskie portale prowadzące polskojęzyczne wersje swoich stron oraz przez portale… Czytaj dalej Rosyjska dezinformacja w Polsce – cele i przekazy

Granica zagrożeń. Sytuacja wokół granic Ukrainy – materiał kijowskiego centrum analitycznego „Doktryna”

W przeciągu ostatniego miesiąca uwaga mediów skupiała się na kwestii przerzutu rosyjskich BTG (batalionowe grupy taktyczne) ze Wschodniego Okręgu Wojskowego na Zachód kraju. Wojska rosyjskie rozmieszczone zostały na obszarze Białorusi w pobliżu granicy ukraińsko-białoruskiej (od Brześcia do Homla). Jednostki te znajdują się relatywnie daleko od poligonów – wyjątkiem jest poligon Brzeski, które znajduje się 2,5… Czytaj dalej Granica zagrożeń. Sytuacja wokół granic Ukrainy – materiał kijowskiego centrum analitycznego „Doktryna”

Konferencja z udziałem Emila Cz. – związek rosyjskich służb z prowadzonymi przeciwko Polsce operacjami informacyjno-psychologicznymi.

Strona białoruska i rosyjska zależnie od bieżących potrzeb informacyjnych odświeżają wątek „ludobójstwa” oraz „zbrodni” rzekomo dokonanych przez polskie służby na migrantach starających się przedostać do Polski z Białorusi. Narracja ta odświeżana jest w oparciu o aktywność dezertera – Emila Cz.   W przeciągu dni 05.-07.02.2022, zarówno na łamach grup funkcjonujących w polskojęzycznym segmencie Facebooka, jak… Czytaj dalej Konferencja z udziałem Emila Cz. – związek rosyjskich służb z prowadzonymi przeciwko Polsce operacjami informacyjno-psychologicznymi.

Broń dla „separatystów”, postulaty Moskwy oraz cel eskalacji napięć – analiza przekazów Kremla

Bieżące komunikaty strony rosyjskiej odnoszące się do napiętej sytuacji wokół rosyjsko-ukraińskiej granicy oraz granicy pomiędzy państwami NATO, a tzw. Państwem Związkowym (Rosja i Białoruś), wyraźnie ukierunkowano w stronę budowy nacisków na Kijów, w celu wymuszenia na środowisku W. Zełenskiego przyjęcia rosyjskiej interpretacji zapisów tzw. umów mińskich. W kontekście spotkania przedstawicieli strony ukraińskiej i rosyjskiej w… Czytaj dalej Broń dla „separatystów”, postulaty Moskwy oraz cel eskalacji napięć – analiza przekazów Kremla

Sytuacja na Donbasie – ryzyko przeprowadzenia przez Rosję kolejnej operacji

Analizując przekazy strony rosyjskiej emitowane w pierwszych dniach roku 2022, można dojść do przekonania, iż Federacja Rosyjska stopniowo przygotowuje grunt informacyjny do przeprowadzenia operacji wychodzącej z obszarów okupowanego Donbasu. Każdego dnia rosyjskie media publikują informacje odnoszące się do doniesień struktur okupacyjnych, wskazując na rzekome przygotowania Sił Zbrojnych Ukrainy do „prowokacji”.   Pojawiające się na łamach… Czytaj dalej Sytuacja na Donbasie – ryzyko przeprowadzenia przez Rosję kolejnej operacji

Kolejna eskalacja napięć wokół Ukrainy – kontekst białoruski

Yanqi Lake, Chiny, 15.05.2017. Prezydent Bia³orusi Alaksandr £ukaszenka podczas wspólnego zdjêcia przed rozpoczêciem drugiego dnia forum Pasa i Szlaku w kompleksie nad jeziorem Yanqi na pó³noc od Pekinu, nieopodal Wielkiego Muru, 15 bm. W obradach Forum Pasa i Szlaku bierze udzia³ 29 przywódców pañstw zainteresowanych rozwijaniem sieci po³¹czeñ z Pañstwem Œrodka, tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. (rp/nlat) PAP/Radek Pietruszka

Obserwując rozwój sytuacji wokół północnych i wschodnich granic Ukrainy należy zwrócić uwagę na następujące czynniki, które wpływają na stanowisko Białorusi w sprawie możliwego zaostrzenia się kryzysu rosyjsko-ukraińskiego:   brak uznania A. Łukaszenki przez środowisko międzynarodowe za prezydenta Białorusi, międzynarodowa izolacja reżimu A. Łukaszenki; klęska działań dotyczących kryzysu migracyjnego; błędne założenia (stereotypy) dotyczące perspektyw rozwoju i… Czytaj dalej Kolejna eskalacja napięć wokół Ukrainy – kontekst białoruski

Bieżąca kooperacja wojskowa Rosji i Białorusi – przygotowania do ataku na Ukrainę?

Dochodzące do Polski sygnały wskazują na kontynuowanie przez Moskwę i Mińsk procesu budowy napięć wokół granic Ukrainy. Zapowiedź Ministra Obrony Białorusi W. Chrenina dotycząca przeprowadzenia wspólnych białorusko-rosyjskich manewrów w bezpośredniej bliskości do granicy z Ukrainą stanowi kolejny krok wpisujący się w kontekst budowy nacisków na Zachód oraz Ukrainę. Widmo zbliżającej się wojny ma stymulować Zachodnich… Czytaj dalej Bieżąca kooperacja wojskowa Rosji i Białorusi – przygotowania do ataku na Ukrainę?

Bieżące działania Fed. Rosyjskiej na kierunku ukraińskim – widmo operacji pełnowymiarowej

W przestrzeni informacyjnej nadal pojawiają się nagrania wskazujące na prowadzenie przez stronę rosyjską działań służących wzmacnianiu swoich jednostek znajdujących się na granicy z Ukrainą oraz Białorusią, a także na okupowanym Krymie. Część nagrań poddanych jest obróbce audiowizualnej wskazującej na celowe eksponowanie ruchu wojsk oraz wykorzystywanie go do działań o charakterze operacji informacyjno-psychologicznej.   Równolegle do… Czytaj dalej Bieżące działania Fed. Rosyjskiej na kierunku ukraińskim – widmo operacji pełnowymiarowej

Sytuacja wokół granic Ukrainy – próba zmuszenia Kijowa do ustępstw

Analizując bieżące przekazy rosyjskich ośrodków propagandowych oraz stosowane mechanizmy służące eksponowaniu narracji, możemy dojść do przekonania, zgodnie z którym jednym z kluczowych celów wytworzenia widma zbliżającej się rosyjskiej agresji na Ukrainę jest zmuszenie Kijowa do powrotu do „rozmów pokojowych” dotyczących Donbasu. Prowadzona operacja nosi zasadniczą cechę innych operacji prowadzonych w ostatnim czasie przez Kreml –… Czytaj dalej Sytuacja wokół granic Ukrainy – próba zmuszenia Kijowa do ustępstw

Kolejny wzrost napięć na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Budowa nacisków na Kijów czy przygotowania do ofensywy?

W przeciągu mijającego tygodnia (15.11-21.11.2021) w przestrzeni informacyjnej pojawiła się poważna ilość informacji nt. zwiększającego się potencjału wojskowego Sił Zbrojnych Fed. Rosyjskiej u granic Ukrainy. Ponownie pojawiły się również publikacje powołujące się m.in. na amerykańskie źródła bezpośrednio wskazujące na wzrastające ryzyko przeprowadzenia przez Rosjan operacji o militarnym charakterze. Strona rosyjska zintensyfikowała przy tym działania informacyjno-psychologiczne… Czytaj dalej Kolejny wzrost napięć na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Budowa nacisków na Kijów czy przygotowania do ofensywy?