Роль пропагандистских «авторитетов» в процессе создания российских дезинформационных нарративов

Кремлевские дезинформационные центры продолжают освежать в своей инфосфере нарратив о «подготовке Польши к нападению на Украину» или «готовности Польши» взять под контроль эту страну «мирным путем». Эти действия вписываются в контекст для представления Польши и НАТО как агрессивных сторон, имеющих плохие намерениями в отношении Украины. В этом контексте создается контраст между «плохим Западом» и «хорошей… Czytaj dalej Роль пропагандистских «авторитетов» в процессе создания российских дезинформационных нарративов

Bieżące działania dezinformacyjne strony rosyjskiej – Moskwa przygotowują się do aktywizacji na kierunku „historycznym”

Strona rosyjska nadal poświęca poważną ilość uwagi kwestiom związanym z Polską. Wątek polski wprowadzany jest do dziesiątek przekazów służąc wzmocnieniu wiodących narracji, które mają oddziaływać zarówno na kierunku wewnętrznym (Rosja i Białoruś) jak i zewnętrznym (m.in. Ukraina oraz państwa Zachodu). Pośród najczęściej przejawiających się przekazów są:   Polska dąży do przejęcia kontroli nad częścią lub… Czytaj dalej Bieżące działania dezinformacyjne strony rosyjskiej – Moskwa przygotowują się do aktywizacji na kierunku „historycznym”

Mińsk i Moskwa zdecydowały się na pozyskanie „kolejnego Emila Cz.”

Białoruskie ośrodki propagandowe nagłośniły dnia 10.06.2022 informacje o obecności na Białorusi obywatela RP Marcina Mikołajka. Mężczyzna ten rzekomo przedostał się na Białoruś w celu uzyskania azylu politycznego, aby wyrwać się spod „prześladowań” ze strony polskich władz. Wątek dot. „prześladowania” Marcina Mikołajka przez polskie służby pojawiał się już jednak znacznie wcześniej. Obecnie jest on wykorzystywany przez… Czytaj dalej Mińsk i Moskwa zdecydowały się na pozyskanie „kolejnego Emila Cz.”

Rola „autorytetów” propagandowych w procesie kreowania rosyjskich narracji dezinformacyjnych

Kremlowskie ośrodki dezinformacyjne nadal odświeżają w swojej infosferze narrację o „przygotowaniach Polski do ataku na Ukrainę” lub „gotowości Polski” do przejęcia „drogą pokojową” kontroli nad tym państwem. Działania te wpisują się w kontekst kreowania Polski oraz NATO na stronę agresywną, mającą złe zamiary w stosunku do Ukrainy. W tym kontekście kreowany jest kontrast pomiędzy „złym… Czytaj dalej Rola „autorytetów” propagandowych w procesie kreowania rosyjskich narracji dezinformacyjnych

Wsparcie udzielane Ukrainie „szkodzi Polsce” – bieżący przekaz Kremla

W polskiej przestrzeni informacyjnej nadal kontynuowana jest aktywność z zakresu stymulowania antyukraińskich, antyamerykańskich i antynatowskich nastrojów. Działania te prowadzone są w celu doprowadzenia do wzrostu fermentu społecznego w Polsce oraz ukierunkowywania go w stronę sprzeciwu wobec proukraińskiej polityki rządu RP, a także przeciwko ukraińskim uchodźcom. Nadal szkodliwe dla państwa polskiego działania prowadzone są przez szereg… Czytaj dalej Wsparcie udzielane Ukrainie „szkodzi Polsce” – bieżący przekaz Kremla

Bieżące kremlowskie narracje propagandowe obecne w polskiej infosferze

Ośrodki medialne oddziałujące na polską przestrzeń informacyjną, które w regularny sposób przekonują Polaków do kremlowskich narracji, nadal prowadzą szkodliwą dla państwa polskiego działalność. Zarówno portale prowadzone przez obywateli RP, jak i portale rosyjskie (polskojęzyczne) oraz grupy działające w sieciach społecznościowych rozwijają narracje, które służą destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Kluczowymi kierunkami pozostają: stymulowanie nastrojów antynatowskich/antyamerykańskich,… Czytaj dalej Bieżące kremlowskie narracje propagandowe obecne w polskiej infosferze

Dalszy ciąg straszenia „polską interwencją” na Ukrainie i atakiem NATO na Białoruś – bieżący rosyjski przekaz propagandowy

Rosyjskie ośrodki propagandowe kontynuują działania z zakresu budowy przekazów o rzekomych planach Polski dotyczących zajęcia zachodnich obszarów Ukrainy. Rosjanie koncentrują się na kreowaniu obrazu, zgodnie z którym Polska jest gotowa do zajęcia obw. lwowskiego i wołyńskiego, lecz nie realizuje tego planu z powodu „obaw przed Rosją”, lub w efekcie „braku ostatecznej zgodny Waszyngtonu”. Kremlowskie ośrodki… Czytaj dalej Dalszy ciąg straszenia „polską interwencją” na Ukrainie i atakiem NATO na Białoruś – bieżący rosyjski przekaz propagandowy

Rosyjskie treści propagandowe pojawiające się obecnie w polskiej infosferze

W polskiej przestrzeni informacyjnej nadal pojawiają się dziesiątki przekazów zbieżnych z rosyjskimi narracjami propagandowymi. Publikacje i wpisy emitowane przez ośrodki zaangażowane we wprowadzenie do polskiej infosfery treści szkodliwych społecznie, które falsyfikują otaczającą nas rzeczywistości, koncentrują się na wyznaczonych już wcześniej kierunkach. Kluczowymi kierunkami pozostają: podważanie zaufania Polaków do instytucji państwa polskiego, deprecjonowanie obrazu Wojska Polskiego,… Czytaj dalej Rosyjskie treści propagandowe pojawiające się obecnie w polskiej infosferze

Działania dezinformacyjne Kremla – propaganda sukcesu i odwracanie uwagi od palących problemów

Rosyjski aparat propagandowy nadal stara się deprecjonować obraz Polski kreując nasz kraj na państwo „oszalałe z rusofobii”, „prowokujące konflikty i napięcia” oraz „popadające w ruinę” z powodu zrywania więzi gospodarczych z Rosją. Niektóre przekazy generowane są wprost przez autorytety związane z Rosją. Inne z kolei to zmanipulowane komentarze odnoszące się do polskich polityków czy komentarze… Czytaj dalej Działania dezinformacyjne Kremla – propaganda sukcesu i odwracanie uwagi od palących problemów

Bieżące rosyjskie przekazy propagandowe dedykowane Polakom

Strona rosyjska kontynuuje proces przerzucania swoich przekazów propagandowych do polskiej infosfery. Aktywność przeciwnika koncentruje się na narracjach odnoszących się do wojny na Ukrainie. Rosyjskie przekazy propagandowe nadal wprowadzane są do polskiej infosfery przez portale informacyjne prowadzone przez obywateli RP, którzy aktywnie popularyzują treści zbieżne z rosyjską dezinformacją, poprzez polskojęzyczne kanały Telegram prowadzone przez rosyjskie i… Czytaj dalej Bieżące rosyjskie przekazy propagandowe dedykowane Polakom