Kluczowe linie narracyjne promowane przez Moskwę i Mińsk w stosunku do Polski – wróg „gołąbka pokoju”

SONY DSC

Rosyjski aparat dezinformacyjny w stosunku do Polski nadal koncentruje się na kreowaniu naszego państwa na zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Wykorzystywanie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej oraz dezinformowanie na temat działań WP oraz MON z zakresu wzmacniania zdolności defensywnych RP przejawiają się niemal każdego dnia. Z jednej strony jesteśmy „podłymi prowokatorami” i „prześladowcami migrantów”,… Czytaj dalej Kluczowe linie narracyjne promowane przez Moskwę i Mińsk w stosunku do Polski – wróg „gołąbka pokoju”

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Kluczowym kierunkiem oddziaływania (stale rozwijanym) strony rosyjskiej i białoruskiej (dotyczącym Polski) pozostaje tematyka związana z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. W danym kontekście nasz adwersarz promuje tezy ukazujące Polskę jako stronę „eskalującą napięcia” oraz „odpowiedzialną” za cierpienia i śmierć „setek migrantów”. Wyjątkowo aktywna na tym kierunku pozostaje strona białoruska, która nie tylko dąży do wybielenia obrazu… Czytaj dalej Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

W związku z wyjazdem byłego sędziego Tomasza Szmydta na Białoruś, zarówno strona białoruska jak i rosyjska uzyskała czynnik pozwalający na prowadzenie szerokich (wielowektorowych) działań dezinformacyjnych będących elementem wojny informacyjnej toczonej przeciwko Polsce. Kluczowymi kierunkami, w ramach których realizowany jest informacyjno-psychologiczny aspekt danej operacji, są obecnie: kierunek wewnętrzny (rosyjska i białoruska infosfera) oraz kierunek zewnętrzny (polska… Czytaj dalej Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Obecnie w polskiej infosferze dostrzegalne są wyraźne działania rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych, rosyjskiej agentury wpływu oraz prorosyjskich aktywistów i tzw. koniunkturalistów z zakresu prób wpływania na preferencje wyborcze Polaków w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ramach danych działań nie tylko promuje się przekazy o „potrzebie” wyprowadzenia Polski z UE („Polexit”), lecz stymuluje się… Czytaj dalej Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

SONY DSC

Pierwsza połowa kwietnia 2024 przejawiła się wyjątkową aktywizacją rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego z zakresu prowadzenia szerokiej kampanii mającej na celu deprecjonowanie obrazu NATO. Działania ta odnosiły się nie tylko w polskiej infosfery, lecz zaistniały również na innych kluczowych dla Fed. Rosyjskiej kierunkach zewnętrznych – m.in. w amerykańskiej, zachodnioeuropejskiej czy bałkańskiej infosferze. Kreowanie NATO m.in. na „prowokatora… Czytaj dalej „Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

Rosyjskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe, rosyjska agentura wpływu działająca w Polsce oraz środowiska trwale zaangażowane w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim, prowadzą obecnie działania o charakterze ofensywy dezinformacyjnej i propagandowej. W naszej infosferze dostrzegalna jest wzmożona aktywność z zakresu promowania narracji destabilizujących sytuację społeczno-polityczną oraz stymulujących sprzeciw wobec obecności Polski w NATO oraz Unii Europejskiej. W… Czytaj dalej Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

Bieżące kluczowe kierunki działań Rosji z zakresu wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce i NATO

SONY DSC

Rosyjski aparat dezinformacyjny nadal prowadzi wielowektorowe działania o charakterze wojny informacyjnej toczonej przeciwko Polsce oraz NATO. W ciągu ostatnich dni kluczowym kierunkiem budowy przekazów na tematy związane z Polską pozostawało komentowanie protestów rolniczych. Moskwa dokładała i nadal dokłada starań, aby przekonywać zarówno Rosjan, jak i Ukraińców oraz mieszkańców innych państw, iż Polska „zdradziła” Ukrainę „skazując… Czytaj dalej Bieżące kluczowe kierunki działań Rosji z zakresu wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce i NATO

Aktywizacja rosyjskiej agentury, środowisk prorosyjskich oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – bieżące zagrożenia

W ostatnim czasie obserwowana jest wyjątkowa aktywizacja rosyjskiej agentury wpływu, prorosyjskich aktywistów oraz tzw. koniunkturalistów, którzy wykorzystując korzystną ze swojej perspektywy sytuację (blokadę granicy/protesty rolnicze) starają się wspierać realizację celów informacyjnych Moskwy oraz realizację swoich (partykularnych) interesów (de facto również wspierając działania strony rosyjskiej).   Aktywizacja ta przejawia się poprzez emisję komentarzy i popularyzację w… Czytaj dalej Aktywizacja rosyjskiej agentury, środowisk prorosyjskich oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – bieżące zagrożenia

„Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Rosyjski i białoruski aparat dezinformacyjny kontynuuje działania z zakresu popularyzacji narracji kreujących Polskę na „zagrożenie dla pokoju w regionie” oraz czynnik „prowokujący III wojnę światową”. Dane działania odnoszą się do aktywności z zakresu budowy skrajnie negatywnego obrazu NATO, które ukazywane jest jako podmiot „przygotowujący się” do ataku na Rosję i Białoruś. Kluczowym elementem danej aktywności… Czytaj dalej „Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje

SONY DSC

Rosyjski aparat dezinformacyjny zintensyfikował działania z zakresu kreowania Polski na państwo „zagrażające” Rosji oraz „prowokujące napięcia” w regionie. Poprzez aktywne komentowanie m.in. kwestii związanych z obecnością sił sojuszniczych na terytorium RP oraz rezonowanie doniesień o ruchu wojsk (bazując na dostępnych w sieci nagraniach ukazujących transport sprzętu wojskowego) zarówno Mińsk jak i Moskwa dąży do wzmocnienia… Czytaj dalej Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje