Bieżące rosyjskie tezy propagandowe na temat Polski w Gruzji

Dezinformacja 1: Polska przestaje pomagać ukraińskim uchodźcom W przestrzeni internetowej krążą informacje, zgodnie z którymi Polska nie będzie już udzielać bezpłatnych mieszkań ukraińskim uchodźcom i zamrozi pomoc. W artykule opublikowanym na łamach „Tbilisi 24” informacje podane są wybiórczo i nie do końca odzwierciedlają przebieg zdarzenia. Artykuł opublikowany w „Tbilisi 24” jest oparty na artykule opublikowanym… Czytaj dalej Bieżące rosyjskie tezy propagandowe na temat Polski w Gruzji

Актуальные российские пропагандистские тезисы о Польше в Грузии

Дезинформация 1: Польша прекращает помощь украинским беженцам В Интернете циркулирует информация о том, что Польша больше не будет предоставлять бесплатное жилье украинским беженцам и заморозит помощь. В статье, опубликованной в «Тбилиси 24», информация подается выборочно и не в полной мере отражает ход событий. Статья, опубликованная в «Тбилиси 24», основана на статье, опубликованной в российском пропагандистском… Czytaj dalej Актуальные российские пропагандистские тезисы о Польше в Грузии

Еще примеры попыток пророссийских пропагандистских центров обесценить имидж Польши в Грузии

Общий нарратив был следующим: «Радослав Сикорский, депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши, поблагодарил США за уничтожение «Северного потока». Такой месседж транслировали пророссийские грузинские пропагандистские центры. Дело относилось непосредственно к постам следующего содержания:   «Мелочь, а так радует», — написал он в Твиттере, опубликовав в твите фотографию места аварии и поставив хэштег #Nordstream. «Спасибо,… Czytaj dalej Еще примеры попыток пророссийских пропагандистских центров обесценить имидж Польши в Грузии

Rosyjskie próby deprecjonowania obrazu Polski na „kierunku zachodnim”

Strona rosyjska nadal aktywnie prowadzi działania dot. deprecjonowania obrazu Polski w Rosji oraz na Zachodzie. W ostatnich dniach Kreml skoncentrował się na niszczeniu wizerunku Polski w kontekście przewodnictwa OBWE oraz szczytu OBWE w Łodzi. W oparciu o komunikaty przedstawicieli rosyjskiego MSZ podjęto się skoordynowanych działań z zakresu przedstawiania naszego państwa jako “szkodliwego” dla procesów pokojowych… Czytaj dalej Rosyjskie próby deprecjonowania obrazu Polski na „kierunku zachodnim”

Антипольская дезинформация в грузинских СМИ

Пророссийская и антизападная газета «Грузия и мир» распространяет информацию со ссылкой на российский портал “Известия“, согласно которой Польша намерена аннексировать западную часть Украины.   В статье развивается следующий нарратив: “Президент Украины Зеленский предоставит особый статус польским гражданам на Украине, если Польша разместит свои войска на западе Украины”.   Польша не остановится на линии, определенной Киевом,… Czytaj dalej Антипольская дезинформация в грузинских СМИ

Mity o Polsce rozpowszechniane przez prorosyjskie podmioty w Gruzji

Mit numer 1:  Polska zamierza zaanektować Ukrainę   W rosyjskojęzycznych mediach ukazała się wypowiedź Jakowa Kedmiego, propagandowego politologa Kremla, który stwierdził, że Polska planuje wprowadzić na Zachodnią Ukrainę dwie brygady WP i przejąć kontrolę nad zachodnimi regionami kraju. Jednocześnie stacjonujące tam jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy zostaną przeniesione na linię frontu w Donbasie. Kedmi twierdzi, że… Czytaj dalej Mity o Polsce rozpowszechniane przez prorosyjskie podmioty w Gruzji

Fałszywe informacje o Polsce udostępnione przez niektórych użytkowników Facebooka w Gruzji

1.  Fałszywy dokument, rzekomy rozkaz wydany przez polskiego generała był aktywnie rozpowszechniany w gruzińskim segmencie Internetu. Chodzi o rozkaz rzekomo podpisany przez generała Jarosława Mikę, w którym stwierdza się, iż polskie wojska muszą być postawione w stan gotowości bojowej, aby móc zająć cele strategiczne w dwóch ukraińskich obwodach, lwowskim i wołyńskim. „Wojsko polskie gotowe jest… Czytaj dalej Fałszywe informacje o Polsce udostępnione przez niektórych użytkowników Facebooka w Gruzji

Antypolska dezinformacja w gruzińskich mediach

Prorosyjska i antyzachodnia gazeta „Gruzja i Świat” rozpowszechnia informacje, powołując się na rosyjski portal „Izwiestia”, według którego Polska zamierza zaanektować zachodnią część Ukrainy.   Artykuł rozwija następującą narrację: „Prezydent Ukrainy Zełenski przyzna specjalny status obywatelom polskim na Ukrainie, jeśli Polska rozmieści swoje wojska na zachodzie Ukrainy.”   Polska nie zatrzyma się na linii określonej przez… Czytaj dalej Antypolska dezinformacja w gruzińskich mediach

Попытки фальсификации истории и депрессирования образа Польши пророссийскими субъектами в Грузии

Мы представляем примеры деятельности пророссийских кругов в Грузии, направленной на депрессирование образа Польши и фальсификацию картины ситуации в Центральной и Восточной Европе. Материал подготовлен грузинским центром «Foreign Policy Council»   Первый пример активности.   Пророссийская газета «Грузия и мир» опубликовала статью Гульбаата Рцхиладзе, вписывающуюся в контекст искажения российским пропагандистским аппаратом реальности ситуации в Центральной и… Czytaj dalej Попытки фальсификации истории и депрессирования образа Польши пророссийскими субъектами в Грузии

Как грузины видят Польшу

Материал подготовлен грузинским центром «Foreign Policy Council»   Польша является одним из наиболее позитивно ассоциируемых в грузинским обществе зарубежных государств. В этом есть несколько причин:   Исторические аналогии, касающиеся завоевательной политики Российского государства; Близкие отношения между поляками и грузинами; Активное присутствие поляков в социокультурной жизни Грузии; Важная роль Польши в поддержке независимости Грузии; Заслуги Леха… Czytaj dalej Как грузины видят Польшу