Komunikat CBWŚB dot. publikacji “Gazeta.ru”

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy o „nobilitacji”, jaka spotkała Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa ze strony rosyjskiego portalu trwale zaangażowanego w działania propagandowe -„Gazeta.RU”. W ramach publikacji będącej komentarzem do wypowiedzi Ministra Obrony Fed. Rosyjskiej Siergieja Szojgu na temat antyrosyjskiej „zachodniej propagandy” zostaliśmy wymienieni jako ważny polski ośrodek prowadzący „wrogie Rosji” działania. W ramach tworzonej narracji dezinformacyjnej uznano nas za projekt Centralnej Grupy Działań Psychologicznych Sił Zbrojnych RP. Wykreowanie obrazu naszej Fundacji jako projektu struktur Sił Zbrojnych RP stanowi bezsprzecznie komplement świadczący o jakości publikowanych przez nas materiałów. Warto zaznaczyć, że autor publikacji zasugerował, że to m.in. o nas prawdopodobnie wypowiedział się S. Szojgu na zamkniętym spotkaniu tworząc przekaz o zagrożeniu dla Rosji ze strony Zachodu.

 

 

Przekaz wyemitowany przez Rosjan, stanowi element kampanii dezinformacyjnej kreującej struktury SZ RP oraz służby specjalne RP na zaangażowane w proces „antyrosyjskiej” dezinformacji, prowokowania napięć w regionie oraz działań służących destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi. W tym przypadku to właśnie działalność naszego centrum stała się czynnikiem wykorzystanym do budowy tej narracji – kreowanie obrazu zagrożenia dla Rosji i Białorusi ze strony NATO.

 

Fragment publikacji: „CGDP nadzoruje w szczególności projekt Fundacja CBWŚB, którego jednym z zadań jest „podnoszenie świadomości społecznej z zakresu zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski wynikających z działań Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej”. Na stronie projektu regularnie publikowane są materiały o otwartym antyrosyjskim charakterze. Dyrektorem projektu jest Michał Marek, autor licznych publikacji i artykułów poświęconych rosyjskiej „dezinformacji” w odniesieniu do Ukrainy”.

 

 

W dalszej części publikacji, w celu rozwinięcia wątku, autor wskazuje na udział przedstawicieli CBWŚB w bliżej niedoprecyzowanym wydarzeniu z udziałem rosyjskojęzycznych dziennikarzy w lipcu b.r. – dementujemy, jest to nieprawda. Oficjalnie dementujemy również związki z CGDP.

 

Warto zwrócić uwagę, że strona rosyjska w swoim artykule podkreśliła fakt analizowania przez nas rosyjskich przekazów propagandowych dotyczących Ukrainy. Nie odniesiono się przy tym do publikacji, które dotyczą rosyjskich działań dezinformacyjnych prowadzonych na kierunku polskim, amerykańskim, NATO-wskim itd. Poprzez tego rodzaju zabieg, rosyjski ośrodek propagandowy „otworzył furtkę” nie tylko do kreowania CBWŚB na projekt polskich służb specjalnych, ale również na projekt prowadzony przez służby ukraińskie. Możemy spodziewać się, że w przyszłości podjęte zostaną działania (zarówno przez rosyjskie ośrodki oddziałujące na przestrzeń rosyjskojęzyczną jak i polskojęzyczną) służące deprecjacji obrazu CBWŚB kreując nas na „agenturę ukraińską/banderowską” oraz „agenturę amerykańską”.

 

Dostrzeżenie naszej działalności przez ośrodki trwale zaangażowane w działania propagandowe oraz wskazanie na nas w kontekście wypowiedzi S. Szojgu (kreowanie obrazu zgodnie z którym to właśnie on miał wymieniać CBWŚB jako element prowadzący aktywne działania „antyrosyjskie”) dowodzi słuszności naszych działań. Nadal będziemy starać się rozwijać CBWŚB, aby dostarczać Państwu materiały analityczne i komentarze ukazujące m.in. sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych.

 

Cieszy ponadto fakt, że strona rosyjska nie tylko dostrzegła działanie CBWŚB, ale również uznała je za na tyle profesjonalne i poważne, aby wytworzyć narrację o powiązaniach Fundacji z CGDP. Wyjątkową „nobilitacją”, jest również to, że Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa zostało wskazana jako jedyne polskie centrum prowadzące tak „szkodliwą dla Rosji” działalność. Krok ten możemy interpretować jako dowód na to, że nasza praca stanowi dla Kremla rzecz problematyczną. Warto również zaznaczyć, że CBWŚB została wymieniona wśród prestiżowych organizacji takich jak działające w Rydze biuro „StratCom” czy działające w Tallinie „NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence”. Omawiana publikacja wyemitowana przez stronę rosyjską stanowi czynnik stymulujący do dalszej pracy.

 

Michał Marek