Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Nasza obecność w debacie publicznej

W związku z prowadzeniem przez stronę białoruską i rosyjską operacji skierowanej przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie, bazującej na stymulowaniu migracji w kierunku granic UE, w polskiej przestrzeni informacyjnej pojawiły się dziesiątki przekazów dotyczących tej kwestii. Naturalnym zjawiskiem jest, że obywatele pragną otrzymać wiedzę z zakresu bieżącego stanu sytuacji na granicy państwa, a także wiedzę dotyczącą źródeł niepokojącego zjawiska. Dostrzegając obecność w polskiej debacie publicznej szeregu przekazów fałszujących obraz źródeł zjawiska zdecydowaliśmy się na aktywny udział w debacie. Dzięki otrzymanym zaproszeniom do udzielenia komentarza, przedstawiliśmy nasz pogląd na sytuację za pośrednictwem poniższych wywiadów udzielonych zróżnicowanym źródłom. W tym celu opublikowaliśmy również w dniu 23.08.2021 analizę poświęconą temu zagadnieniu.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią publikacji:

 

  • Publikacja „Gazeta.pl” pt. „Cel jest prosty, skłócić nas i pokazać jako bezdusznych. Mińsk i Moskwa z sytuacji na granicy czerpią garściami” – LINK
  • Publikacja „Konkret24” pt. „Polska wywołała konflikt graniczny – jak rosyjska i białoruska propaganda grają tematem imigrantów” – LINK
  • Publikacja i nagranie radiowe „PolskieRadio24.pl” pt. „To nie Mińsk odpowiada za prowadzenie operacji. Michał Marek o wpływie Rosji na sytuację na granicy z Białorusią” – LINK
  • Publikacja „wPolityce.pl” pt. „Jak Kreml wykorzysta wybryk Sterczewskiego? Marek: Może zostać użyty jako argument podważający powagę państwa demokratycznego” – LINK