Polska nadal zagrożeniem dla Rosji – przekaz propagandowy dedykowany ludności państw bałtyckich

Zgodnie z przekazem emitowanym m.in. przez portal „Rubaltic.ru”, który stanowi jeden z narzędzi oddziaływania służb Federacji Rosyjskiej na rosyjskojęzyczną część obywateli Litwy, Łotwy i Estonii, Polska stanowi bezpośrednie zagrożenie dla integralności Fed. Rosyjskiej oraz bezpieczeństwa regionu. Jak twierdzą autorzy rosyjskich publikacji, Polska prowokuje napięcia we Wschodniej Europie oraz stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia obywateli Fed.… Czytaj dalej Polska nadal zagrożeniem dla Rosji – przekaz propagandowy dedykowany ludności państw bałtyckich

„Białoruskość” Wileńszczyzny i Białostocczyzny – komentarz dot. wypowiedzi A. Łukaszenki

W godzinach wieczornych dnia 17.09.2021, w efekcie słów wypowiedzianych przez A. Łukaszenkę w trakcie przemówienia z okazji „Święta Jedności Narodowej”, rosyjskie oraz białoruskie ośrodki medialne rozpoczęły proces kolportowania przekazu na temat „białoruskości” Wileńszczyzny i Białostocczyzny. Początkowo publikowane materiały stanowiły formę komunikatu rezonując przekaz wygłoszony przez A. Łukaszenkę. Stopniowo, zgodnie z wypracowanym mechanizmem, zaczęły pojawiać się… Czytaj dalej „Białoruskość” Wileńszczyzny i Białostocczyzny – komentarz dot. wypowiedzi A. Łukaszenki

„Wróg u bram” – Polska nadal zagrożeniem dla Rosji i Białorusi (analiza przekazu propagandowego)

W ramach działań strony rosyjskiej i białoruskiej z zakresu wojny informacyjnej toczonej przeciwko państwu polskiemu oraz NATO, w sposób nieregularny dochodzi do intensyfikacji procesu kreowania naszego państwa na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie. Zależnie od doraźnych celów Moskwy i Mińska, polską armię kreuje się na przygotowaną do uderzenia lub skrajnie słabą i niezdolną do… Czytaj dalej „Wróg u bram” – Polska nadal zagrożeniem dla Rosji i Białorusi (analiza przekazu propagandowego)

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Aktualne przekazy propagandowe, kontekst Zapad 2021

Rosyjskie źródła zaangażowane w machinę propagandową Kremla intensyfikują proces tworzenia i popularyzacji przekazów kreujących Polskę i UE na strony odpowiedzialne za eskalacje kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Strona rosyjska publikując wywiady z przedstawicielami białoruskiego aparatu państwowego formuje komunikaty kreujące m.in. Polskę na kraj rzekomo czerpiący korzyści z kryzysu oraz na państwo, które przy aprobacie UE przygotowuje… Czytaj dalej Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Aktualne przekazy propagandowe, kontekst Zapad 2021

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej, a zbliżające się manewry Zapad 2021.

Strona rosyjska i białoruska nadal prowadzą aktywne działania propagandowe i dezinformacyjne odnoszące się do kryzysu migracyjnego. Bieżące przekazy rosyjskich i białoruskich mediów kreują Polskę na stronę odpowiedzialną za wybuch kryzysu oraz starają się ukazywać Polskę jako państwo antydemokratyczne, nieszanujące praw człowieka.     Zgodnie z bieżącymi przekazami propagandowymi, Polska nadal rzekomo przewozi na granicę polsko-białoruską… Czytaj dalej Kryzys na granicy polsko-białoruskiej, a zbliżające się manewry Zapad 2021.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Nasza obecność w debacie publicznej

W związku z prowadzeniem przez stronę białoruską i rosyjską operacji skierowanej przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie, bazującej na stymulowaniu migracji w kierunku granic UE, w polskiej przestrzeni informacyjnej pojawiły się dziesiątki przekazów dotyczących tej kwestii. Naturalnym zjawiskiem jest, że obywatele pragną otrzymać wiedzę z zakresu bieżącego stanu sytuacji na granicy państwa, a także wiedzę dotyczącą… Czytaj dalej Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Nasza obecność w debacie publicznej

Analiza białoruskich i rosyjskich przekazów dotyczących kryzysu migracyjnego

Zgodnie z zafałszowanym obrazem rzeczywistości kreowanym przez białoruskie i rosyjskie ośrodki dezinformacyjne, za sytuację na polsko-białoruskiej granicy odpowiedzialność ponosi państwo polskie. Polska ma również całościowo ponosić odpowiedzialność za kryzys migracyjny. Jak stwierdza rzeczniczka MSZ Fed. Rosyjskiej, to Polska w efekcie „ataku na Irak” sprowokowała zaistniałą sytuację.   Warto zaznaczyć, że sytuacja dotycząca kryzysu migracyjnego nierozłącznie… Czytaj dalej Analiza białoruskich i rosyjskich przekazów dotyczących kryzysu migracyjnego

Konferencja prasowa A. Łukaszenki – przekaz rosyjskich ośrodków propagandowych

W związku z rocznicą przeprowadzenia na Białorusi wyborów prezydenckich, które w efekcie zastosowanych fałszerstw i nieprawidłowości wywołały w kraju wielomiesięczną falę protestów, Aleksander Łukaszenka zdecydował się na publiczne wygłoszenie szeregu tez i opinii komentując w ten sposób swoje „zwycięstwo”. Jednym z aspektów konferencji prasowej, na której wystąpił A. Łukaszenka było wzmocnienia przekazów propagandowych ugruntowujących jego… Czytaj dalej Konferencja prasowa A. Łukaszenki – przekaz rosyjskich ośrodków propagandowych

Białoruskie i rosyjskie działania dezinformacyjne w kontekście K. Cimanouskiej

Krytyka ze strony białoruskiej lekkoatletki Kristiny Cimanouskiej dotycząca działalności osób odpowiedzialnych za prowadzenie białoruskiej kadry olimpijskiej wpłynęła na podjęcie przez Mińsk decyzji o przedwczesnym powrocie sprinterki do kraju. Wysoce prawdopodobnym jest, że powrót K. Cimanouskiej na Białoruś wiązałby się z konsekwencjami o charakterze represji politycznych. Sama próba zmuszenia sprinterki do powrotu na Białoruś przejawić się… Czytaj dalej Białoruskie i rosyjskie działania dezinformacyjne w kontekście K. Cimanouskiej

Zapad-2021 – początek przerzutu rosyjskich oddziałów na Białoruś

W przeciągu bieżącego tygodnia strona rosyjska rozpoczęła aktywny przerzut swoich pododdziałów oraz sprzętu na terytorium Białorusi. Transport wojsk związany jest z planowanymi na wrzesień manewrami Zapad-2021.   Zgodnie z publikowanymi fotografiami oraz oficjalnymi komunikatami, obecność pierwszych pododdziałów związana ma być m.in. z przygotowaniem infrastruktury potrzebnej dla dyslokacji większej ilości rosyjskich jednostek oraz z szeroko rozumianymi… Czytaj dalej Zapad-2021 – początek przerzutu rosyjskich oddziałów na Białoruś