Previous
Next
Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Rosyjska kampania nienawiści względem Polski i Polaków – „prowokatorzy” i „faszyści”

Rosyjski aparat dezinformacyjny rozwija obecnie działania z zakresu stymulowania w Rosjanach skrajnie negatywnych uczuć...

Groźby ze strony Rosji – kwestia zajęcia przez prokuraturę środków Ambasady Federacji Rosyjskiej

W dniu 26.04.2023 strona rosyjska zdecydowała się na podjęcie działań propagandowych odnoszących się do...

Rosyjski wpływ na polską infosferę – bieżące trendy (II połowa kwietnia)

Rosyjski przekaz dezinformacyjny i propagandowy trafia do polskiej infosfery m.in. za pośrednictwem rosyjskich polskojęzycznych...

Polska – “podżegacz wojenny” i “wróg pokoju”. Bieżące działania Służby Wywiadu Zagranicznego FR skierowane przeciwko Polsce

Rosyjskie ośrodki propagandowe prowadzą skonsolidowane działania dezinformacyjne służące deprecjonowaniu obrazu RP. W dniu 24.04.2023...

Bieżące działania strony rosyjskiej z zakresu deprecjonowania obrazu Polski – „prowokatorzy” i „zdrajcy”

Rosyjski aparat dezinformacyjny nadal poważną część swojej uwagi poświęca kwestiom związanym z Polską. W...

Polacy „powinni się bać” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny kierowany do Polaków

Strona rosyjska poprzez swoje źródła działające w naszej infosferze kontynuuje działania dezinformacyjne z zakresu...

Wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – wspólne działania dezinformacyjne Mińska i Moskwy

Rosyjskie i białoruskie służby rozwijają wspólne działania z zakresu deprecjonowania obrazu Polski. Wspólne operacje...

Polska i Polacy w bieżącym przekazie propagandowym Kremla

Rosyjski aparat propagandowy nadal emituje poważną ilość materiałów dotyczących Polski i Polaków. Strona rosyjska...

Rok od pełnowymiarowej agresji Fed. Rosyjskiej na Ukrainę – obecne zagrożenia

Rosyjska pełnowymiarowa wojna prowadzona przeciwko Ukrainie nie ogranicza się jedynie do agresywnych działań prowadzonych...