Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – początek maja 2023

Środowiska prorosyjskie oraz rosyjskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe kontynuują działania służące infekowaniu Polaków treściami służącymi realizacji celów Kremla w Polsce. Emitowane przekazy, podobnie jak w ubiegłych miesiącach koncentrują się na podstawowych kierunkach oddziaływania Rosjan jakimi pozostają: stymulowanie w Polsce nastrojów antyukraińskich, antyamerykańskich i antynatowskich. Działania te posiadają wspólny mianownik, którym jest przedstawianie proukraińskich i prozachodnich środowisk politycznych (zarówno partię rządzącą jak i poważną część opozycji) jako stronę „szkodzącą polskim interesom”, przy równoczesnym kreowaniu prorosyjskich środowisk politycznych na jedyną „prawdziwie propolską” siłę, która „warta” jest głosu Polaków. Kluczową perspektywą danych działań pozostaje próba wpływu na preferencje wyborcze Polaków oraz ingerencja Rosji w procesy demokratyczne.

 

Analizując treść materiałów emitowanych przez polskojęzyczne źródła rosyjskie można wskazać kluczowe wątki dezinformacyjne, które Kreml stara się spopularyzować w Polsce. Są nimi m.in następujące przekazy:

 

  • rząd RP i prozachodnia opozycja „chcą skazać Polaków na śmierć” poprzez „sprowokowanie wojny z Rosją”,
  • rząd RP i prozachodnia opozycja to „amerykańskie i ukraińskie marionetki”,
  • wspieranie Ukrainy oznacza „ściąganie” nad Polskę „widma zagłady”,
  • amerykańska armia „okupuje Polskę”,
  • obecność Polski w NATO “ściąga na Polskę” niebezpieczeństwo,
  • Polska objęta jest „ukrainizacją” – rząd RP, USA i Kijów narzuca Polakom „kult Bandery”.

 

 

Obecnie obserwujemy w Polsce konsolidację prorosyjskiego bloku środowisk, które swoją aktywność przejawiają poprzez infekowanie Polaków rosyjskim przekazem propagandowym. Wiodącą rolę w danym środowisku pełnią osoby związane z Konfederacją Korony Polskiej, dawna partią „Zmiana” (Mateusza Piskorskiego), dawną polskojęzyczną redakcją rosyjskiego portalu „Sputnik” oraz portalem „Myśl Polska” (w tym nowopowstała lewicowa struktura polityczna „Polski Ruch Lewicowy”). Jako przykład wspólnej inicjatywy danych środowisk można podać manifestację, która odbyła się 1 maja w Warszawie – tzw. Marsz Pokoju.

 

 

Wspomniany „marsz” jest wyjątkowo wyrazistym przykładem formy oddziaływania środowisk prorosyjskich na Polaków. Wskazane środowisko poprzez imitowanie ruchu pacyfistycznego promuje rosyjskie tezy dezinformacyjne przekonując odbiorców do zafałszowanego obrazu rzeczywistości wykreowanego na Kremlu. Wyrażają to m.in. hasła, które padały podczas manifestacji – „stop banderyzacji”, „nie ma zgody na brankę na cudze wojny”, „stop amerykańskim wojnom”, „jankesi precz z Polski”, „jankesi precz z Europy”, „nie dla wojny z Rosją”, dyplomacja, a nie sankcje”, „nie dla NATO”, „rząd na front”, „USA imperium zła”. Warto zaznaczyć, iż dane hasła są zbieżne z aktualnymi wątkami propagandowymi lobbowanymi obecnie przez rosyjskie polskojęzyczne ośrodki dezinformacyjne.

 

Omawiane działania mają na celu przekonywanie Polaków do rosyjskiej zafałszowanej wizji rzeczywistości, w której to NATO i USA „ponoszą odpowiedzialność” za wybuch wojny na Ukrainie. Rosja w tej wizji rzeczywistości jest państwem „zaatakowanym przez Zachód” lub „zmuszonym do ataku na Ukrainę”. Wsparcie udzielane Ukrainie przez Polskę „nie jest” natomiast próbą oddalenia rosyjskiego zagrożenia od granic Polski, lecz „wciąganiem Polski w wojnę” z „wszechpotężną Rosją”. Zarówno aktywność rosyjskich jak i prorosyjskich źródeł infekujących Polaków rosyjskim przekazem, sprowadza się do budowy pozytywnego obrazu Rosji (jako „ofiary zachodniej agresji”) oraz do budowy negatywnego obrazu NATO, USA i prozachodnich polskich struktur politycznych.

 

 

Działania struktur prorosyjskich, które obecnie koncentrują się na kontekście wyborczym, wiążą się przy tym z dążeniami do realizacji celów o zdecydowanie bardziej strategicznym charakterze – próba ograniczenia obecności wojsk sojuszniczych na terytorium Polski oraz wyprowadzenie Polski z NATO. Osiągnięcie sukcesu na pierwszym etapie działań (kontekst wyborczy) jest z tej perspektywy ważnym krokiem umożliwiającym zbliżenie się do osiągnięcia celu nadrzędnego – osłabienia zdolności obronnych RP.

 

Autor: dr Michał Marek

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”

 

 

Fot. Mehaniq, Shutterstock via bankier.pl