Previous
Next
Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Aktywizacja antypolskich narracji w rosyjskiej propagandzie: impas i niemoc Kremla

Na tle wyraźnych niepowodzeń na froncie Rosja stara się przełamać impas metodami hybrydowymi. Próby...

Активизация антипольских нарративов в российской пропаганде: тупик и бессилие Кремля

На фоне явных провалов на фронте, Россия стремится переломить ситуацию гибридными способами. Попытки организовать...

Еще примеры попыток пророссийских пропагандистских центров обесценить имидж Польши в Грузии

Общий нарратив был следующим: «Радослав Сикорский, депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши,...

«Полякам надоело!» – российский пропагандистский аппарат убеждает граждан, что Украина скоро лишится поддержки Запада

Российская сторона продолжает уделять значительное внимание вопросам, связанным с Польшей. Основные направления построения месседжа...

Rosyjskie próby deprecjonowania obrazu Polski na „kierunku zachodnim”

Strona rosyjska nadal aktywnie prowadzi działania dot. deprecjonowania obrazu Polski w Rosji oraz na...

Rosyjski aparat propagandowy rozpowszechnia przekaz o “ukraińskiej brudnej bombie”, która ma “wciągnąć Polskę w wojnę”

W październiku 2022 roku jedną z najbardziej aktywnych narracji emitowanych przez rosyjską propagandę było...

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о намерении Украины взорвать «грязную бомбу» с целью втянуть Польшу в войну

В октябре 2022 одним из наиболее активных нарративов российской пропаганды стало обвинение Украины в...

Choroba dwubiegunowa Kremla. Dlaczego system władzy w Rosji uniemożliwia rozmowy pokojowe

Liczba wezwań do rozmów między Ukrainą, a Rosją w ostatnich tygodniach znacznie wzrosła. Rosja...

Биполярное расстройство Кремля. Почему российская система власти делает переговоры о мире невозможными

В последние недели количество призывов к переговорам между Украиной и Россией значительно возросло. Россия...