Previous
Next
Info Warfare

Kluczowe linie narracyjne promowane przez Moskwę i Mińsk w stosunku do Polski – wróg „gołąbka pokoju”

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Aktywność rosyjskich ośrodków wpływu w Polsce – bieżące narracje

Rosyjskie ośrodki wpływu oraz osoby lobbujące w polskiej infosferze tezy zbieżne z rosyjskim przekazem...

Попытки России обесценить имидж Польши на «западном направлении»

Российская сторона продолжает активно вести деятельность по обесцениванию имиджа Польши в России и на...

Zagadkowa rakieta i problemy komunikacji strategicznej

Rosyjska propaganda wykorzystuje "wyzwalacze emocji" – lęki, nieufność i teorie spiskowe – do konstruowania...

Загадочная ракета и проблемы стратегической коммуникации

Российская пропаганда использует эмоциональные триггеры - страхи, недоверие и конспирологические теории для построения своих...

Польша и «тысячи наемников» — актуальная дезинформационная активность России

28.11.2022-29.11.2022 российская сторона проводила скоординированные дезинформационные мероприятия относительно создания образа военной вовлеченности польской стороны...

Польская армия скоро войдет в Украину – этот сюжет все еще присутствует в сообщениях российской пропаганды

Российский пропагандистский аппарат не оставляет сюжета о «планах Польши» относительно оккупации западной Украины. За...

Bieżące rosyjskie tezy propagandowe na temat Polski w Gruzji

Dezinformacja 1: Polska przestaje pomagać ukraińskim uchodźcom W przestrzeni internetowej krążą informacje, zgodnie z...

Актуальные российские пропагандистские тезисы о Польше в Грузии

Дезинформация 1: Польша прекращает помощь украинским беженцам В Интернете циркулирует информация о том, что...

Россия продолжает изображать Польшу «силой зла» и «врагом мира» — текущий пропагандистский посыл Кремля

  Российский пропагандистский аппарат не перестал комментировать трагедию, произошедшую в Пшеводове. Последний дезинформационный нарратив,...