Aktywność rosyjskich ośrodków wpływu w Polsce – bieżące narracje

Rosyjskie ośrodki wpływu oraz osoby lobbujące w polskiej infosferze tezy zbieżne z rosyjskim przekazem propagandowym aktywnie popularyzują szereg narracji de facto związanych z próbą realizacji celów Kremla. Jednym z wydarzeń, które wyjątkowo często bywa komentowane, jest decyzja o przeprowadzeniu ćwiczeń rezerwy. Kwestia ta wywołuje wiele niepotrzebnych emocji polaryzujących społeczeństwo. Ćwiczenia rezerwy odnoszą się do naturalnego w obecnej sytuacji przebiegu procesu zwiększania zdolności obronnych państwa polskiego, który dotyczy jednego z podstawowych obowiązków obywatela RP jakim jest obrona Ojczyzny. Decyzja ta została jednak wykorzystana przez szereg autorytetów medialnych oraz rosyjskie ośrodki wpływu do realizacji celów Kremla takich jak podważanie zaufania do MON i WP, obniżanie poziomu gotowości obywateli RP do obrony granic państwa polskiego, destabilizacja sytuacji społeczno-politycznej (stymulowanie nastrojów antyrządowych – kreowanie władz RP na strukturę opresyjną, która „bez powodu” pragnie „zmilitaryzować Polskę”). Wokół danej kwestii powstał cały szereg teorii spiskowych, które tworzone i eksponowane są m.in. przez „autorytety” znane z szerzenia dezinformacji dot. Covid19 oraz popularyzacji rosyjskich przekazów propagandowych dot. przyczyn i przebiegu wojny na Ukrainie.

 

 

Rosyjskie ośrodki wpływu oraz osoby zaangażowane w proces dezinformowania Polaków koncentrują się ponadto na innych kierunkach zbieżnych z interesem Kremla:

 

  • podważanie zaufania do polskich służb,
  • stymulowanie niechęci do Ukraińców (kreowanie Ukraińców na winnych kryzysowi gospodarczemu),
  • budowa skrajnie negatywnego obrazu państwa ukraińskiego (kreowanie Ukrainy na państwo „nazistowskie”, które „wkrótce zniknie z map świata”),
  • kreowanie Polski na „marionetkę Zachodu”,
  • kreowanie Rządu RP na działający wbrew interesom Polski (podważanie sensu przynależności do NATO).

 

 

Publikowane przez prorosyjskich i tzw. antysystemowych aktywistów artykuły, komentarze (w sieciach społecznościowych) oraz tworzone materiały audio-wizualne budują zafałszowany obraz świata odwołującY się do teorii spiskowych. Teorie te najczęściej dotyczą kwestii rzekomej odpowiedzialności USA i NATO za wybuch wojny na Ukrainie. Perspektywa ta całkowicie zniekształca rzeczywistość przedstawiając atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jako odpowiedź na „agresywne działania NATO/USA”. Kolejne narracje są następstwem tej bazowej narracji. Z tej perspektywy Ukraina nie jest ofiarą ataku, lecz „narzędziem USA”, które zostało „użyte przeciwko Rosji”. Przygotowania Polski do obrony przed potencjalnym atakiem Rosji są przedstawiane w podobny sposób. Zagrożeniem dla Polski nie ma być Rosja, lecz USA, które „planują wykorzystać Polskę tak jak Ukrainę”. Działania pronatowskich i proukraińskich polityków są więc przejawem „podległości wobec USA” i przykładem „zdrady interesów narodowych”.

 

 

Dana teoria spiskowa jest produktem rosyjskiego aparatu propagandowego. Coraz mocniej zakorzenia się ona jednak w Polsce dzięki pracy rosyjskich agentów wpływu i osób pragnących pozyskiwać korzyści majątkowe poprzez aktywność medialną (poprzez platformy społecznościowe), przyciągając uwagę odbiorcy swoim produktem – „alternatywną wizją rzeczywistości”.

 

Przekazy emitowane przez rosyjskie ośrodki propagandowe, osoby kooperujące z Fed. Rosyjską oraz osoby z innych przyczyn de facto lobbujące tezy zbieżne z przekazem Kremla, w coraz większym stopniu mają charakter polityczny – postulujący potrzebę zmiany kursu polskiej polityki zagranicznej (zerwanie sojuszniczych relacji z USA). Kwestia ta łączy się z postulowaniem de facto potrzeby ograniczenia działań służących wzrostowi potencjału obronnego RP. Pod płaszczykiem „troski o interes Polski” lobbowane są przekazy o potrzebie wyjścia z NATO, ograniczenia tzw. „militaryzacji społeczeństwa”, powrót do „dialogu z Rosją” oraz potrzebie koncentracji na „sprawach wewnętrznych” (przekaz – “zamiast skupiać się na wspieraniu Ukrainy powinniśmy rozwiązywać własne problemy”). Dane postulaty sprowadzają się do realizacji podstawowego celu Federacji Rosyjskiej (dot. Polski) jakim jest ograniczenie zdolności obronnych Polski – osłabienie armii, zablokowanie działań służących przygotowaniu rezerwy, podważenie zaufania obywateli do WP i MON, wyprowadzenie Polski z NATO, ograniczenie ilości sił USA na terenie RP oraz osłabienie woli obywateli RP do obrony własnego państwa.

 

 

Autor: Michał Marek

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2022”