Previous
Next
Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Działania propagandowe Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej mające na celu dyskredytację współpracy polsko-ukraińskiej w sierpniu 2022 r.

Latem 2022 roku Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej otwarcie prowadziła działania informacyjno-propagandowe skierowane przeciwko...

Polska – „rusofobia, ekstremizm, siła zła”. Bieżąca aktywność rosyjskiego aparatu propagandowego

W ciągu ostatnich dni (17-19.09.2022) rosyjski aparat propagandowy poświęcił Polsce niemało uwagi. Spośród dziesiątek...

Rosyjskie metanarracje jako narzędzie ekspansji: wnioski dla Polski i Ukrainy z ostatniego półrocza

Pół roku aktywnych działań wojennych na terytorium Ukrainy i znacznie dłuższy okres wojny hybrydowej...

Актуальный пропагандистский посыл российской стороны – Польша «фальсифицирует историю» и «провоцирует конфликты»

В последние дни российские пропагандистские центры сосредоточились в отношении Польши на трансляции сообщений по...

Rosyjska dezinformacja w polskiej infosferze – pierwsza połowa września

W efekcie przeprowadzenia przez stronę ukraińską udanego natarcia w obwodzie charkowskim prorosyjskie i rosyjskie...

Sytuacja na froncie wojny informacyjnej po ukraińskim natarciu w obw. charkowskim

W związku z sukcesami strony ukraińskiej odnoszonymi na froncie w obwodzie charkowskim oraz natarciami...

Больше нет никакой “дезинформации”. Агрессия России полностью изменила контекст дискуссии о правде и неправде в медиа

23 августа 2022 года, после выступления президента Польши Анджея Дуды на международном саммите "Крымская...

Визит Президента Республики Польша в Киев – реакция российского пропагандистского аппарата

Российские пропагандистские центры активно комментировали визит президента Республики Польша Анджея Дуды в Киев 23.08.2022....

Nie ma już żadnej „dezinformacji” – atak Rosji na Ukrainę całkowicie zmienił kontekst dyskusji o prawdzie i nieprawdzie

23 sierpnia 2022 r., po przemówieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy na międzynarodowym szczycie „Krymska...