Previous
Next
Info Warfare

Aktywizacja rosyjskiej agentury, środowisk prorosyjskich oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – bieżące zagrożenia

Info Warfare

„Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Info Warfare

Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje

Антипольская дезинформация в Грузии (часть 3)

В материале описаны конкретные российские дезинформационные сообщения, появившиеся в грузинской инфосфере:   1) В...

Anti-Polish Disinformation in Georgia (Part 3)

The material describes specific Russian disinformation messages that have occurred in the Georgian infosphere:...

Rosyjskie przekazy dezinformacyjne dot. Polski w okresie powyborczym

Rosyjski aparat dezinformacyjny nadal odnosi się w swoich materiałach do kwestii wyborów do polskiego...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – połowa października

Rosyjskie ośrodki dezinformacyjne, prorosyjscy aktywiści i dezinformatorzy, a także koniunkturaliści zaangażowani w proces infekowania...

17 сентября 1939 года в текущем дезинформационном сообщении из Москвы и Минска

В связи с годовщиной нападения Советского Союза на Польшу российские и белорусские источники, используемые...

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о намерении свергнуть правительство Польши с помощью Украины

В условиях войны Россия не оставляет попыток подорвать отношения между Украиной и Польшей. В...

Bieżące działania rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego przeciwko Polsce – kontekst wyborów parlamentarnych

Strona rosyjska w okresie (09-15.10.2023) relatywnie ograniczyła swoją aktywność z zakresu emisji materiałów rosyjskojęzycznych...

Russian propaganda spreads disinformation about the intention to overthrow the Polish government with the help of Ukraine

In conditions of war, Russia does not abandon attempts to undermine relations between Ukraine...

Rosyjska propaganda rozpowszechnia treści dezinformacyjne o zamiarze obalenia rządu Polski przy wsparciu Ukrainy

W warunkach wojny Rosja kontynuuje próby pogorszenia stosunków między Ukrainą a Polską. Pod koniec...