Previous
Next
Info Warfare

Aktywizacja rosyjskiej agentury, środowisk prorosyjskich oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – bieżące zagrożenia

Info Warfare

„Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Info Warfare

Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – początek maja 2023

Środowiska prorosyjskie oraz rosyjskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe kontynuują działania służące infekowaniu Polaków treściami służącymi...

Rosyjska kampania nienawiści względem Polski i Polaków – „prowokatorzy” i „faszyści”

Rosyjski aparat dezinformacyjny rozwija obecnie działania z zakresu stymulowania w Rosjanach skrajnie negatywnych uczuć...

Groźby ze strony Rosji – kwestia zajęcia przez prokuraturę środków Ambasady Federacji Rosyjskiej

W dniu 26.04.2023 strona rosyjska zdecydowała się na podjęcie działań propagandowych odnoszących się do...

Rosyjski wpływ na polską infosferę – bieżące trendy (II połowa kwietnia)

Rosyjski przekaz dezinformacyjny i propagandowy trafia do polskiej infosfery m.in. za pośrednictwem rosyjskich polskojęzycznych...

Polska – “podżegacz wojenny” i “wróg pokoju”. Bieżące działania Służby Wywiadu Zagranicznego FR skierowane przeciwko Polsce

Rosyjskie ośrodki propagandowe prowadzą skonsolidowane działania dezinformacyjne służące deprecjonowaniu obrazu RP. W dniu 24.04.2023...

Bieżące działania strony rosyjskiej z zakresu deprecjonowania obrazu Polski – „prowokatorzy” i „zdrajcy”

Rosyjski aparat dezinformacyjny nadal poważną część swojej uwagi poświęca kwestiom związanym z Polską. W...

Polacy „powinni się bać” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny kierowany do Polaków

Strona rosyjska poprzez swoje źródła działające w naszej infosferze kontynuuje działania dezinformacyjne z zakresu...

Wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – wspólne działania dezinformacyjne Mińska i Moskwy

Rosyjskie i białoruskie służby rozwijają wspólne działania z zakresu deprecjonowania obrazu Polski. Wspólne operacje...

Polska i Polacy w bieżącym przekazie propagandowym Kremla

Rosyjski aparat propagandowy nadal emituje poważną ilość materiałów dotyczących Polski i Polaków. Strona rosyjska...