Previous
Next
Info Warfare

Kluczowe linie narracyjne promowane przez Moskwę i Mińsk w stosunku do Polski – wróg „gołąbka pokoju”

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Обесценивание имиджа Республики Польша – ключевые направления влияния Москвы в русскоязычном пространстве

Российская дезинформационная деятельность, связанная с формированием искаженного образа Польши и поляков на русскоязычном пространстве,...

Deprecating the image of Poland. Key directions of Moscow’s influence in the Russian-speaking space

Russian disinformation activities related to creating a distorted image of Poland and Poles in...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – pierwszy tydzień sierpnia

Rosyjskie ośrodki wpływu oraz źródła (z różnych powodów) zaangażowane w lobbowanie w polskiej infosferze...

“The Polish Empire” – traitor and aggressor. Russian disinformation messages about Poland

“The Russian disinformation apparatus is expanding its operations in creating Poland as a country...

Działania dezinformacyjne Moskwy i Mińska w kontekście naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez białoruskie helikoptery – analiza przekazu

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej RP przez dwa białoruskie helikoptery, strona białoruska i...

“Польская империя” – предатель и агрессор. Текущий российский дезинформационный посыл о Польше

Российский дезинформационный аппарат развивает деятельность по превращению Польши в страну, якобы стремящуюся захватить западную...

The anniversary of the Volhynia Massacre in the messages of the Russian disinformation apparatus

The Russian disinformation apparatus “traditionally” becomes active in the “Polish direction” during anniversaries related...

Obecność „Wagnerowców” w polskiej infosferze

W ciągu ostatnich dni w polskiej infosferze obserwujemy żywiołowe zainteresowanie mediów oraz środowisk opiniotwórczych...

Годовщина Волынской резни в посыле российского дезинформационного аппарата

Российский дезинформационный аппарат "традиционно" активизируется на "польском направлении" в годовщины, связанные с трагическими событиями...