Previous
Next
Info Warfare

Kluczowe kierunki oddziaływania rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego w stosunku do Polski – pierwsza połowa grudnia

Info Warfare

Poland is once again “preparing” to attack Belarus – what purpose does this narrative serve?

Info Warfare

Польша снова «готовится» к нападению на Беларусь – какая цель данного нарратива?

“Russophobia” – one of the primary terms used by the Kremlin to “explain” reality to Russians

The Russian disinformation apparatus uses a variety of notoriously repetitive phrases in its messages,...

“Русофобия” – один из основных терминов, используемых Кремлем для “объяснения” россиянам реальности

Российский дезинформационный аппарат в своих посылах использует различные постоянно повторяющиеся фразы, несущие в себе...

Polska w bieżącym przekazie rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego – „kraj dywersantów i prowokatorów”

W związku z trwającą ukraińską ofensywą, rosyjski aparat dezinformacyjny chwilowo relatywnie ograniczył działania z...

“Restitution of the First Republic of Poland” – one of the threads of the disinformation narrative about “aggressive Poland”

Russian disinformation centres do not limit their activities in portraying Poland as an 'aggressive'...

“Реституция I Речи Посполитой ” – одна из нитей дезинформационного нарратива об “агрессивной Польше”

Российские дезинформационные центры не ограничивают деятельность в сфере превращения Польши в "агрессивное" государство и...

Antypolska dezinformacja w Gruzji (część 1)

Rosyjski rząd i inne podmioty kremlowskie od lat rozpowszechniają informacje, zgodnie z którymi Polska...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – pierwsza połowa czerwca 2023

Rosyjskie i prorosyjskie ośrodki dezinformacyjne oddziałujące na Polaków kontynuują rozwój kierunków służących stymulowaniu nastrojów...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – początek czerwca 2023

Rosyjskie polskojęzyczne portale i kanały Telegram, prorosyjscy propagandyści oraz anonimowe konta (tzw. trolle) nadal...

„Rusofobia” – jeden z podstawowych terminów wykorzystywanych przez Kreml do „objaśniania” Rosjanom rzeczywistości

Rosyjski aparat dezinformacyjny w swoich przekazach stosuje różnorakie notorycznie powtarzające się frazy, które noszą...