Previous
Next
Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Info Warfare

Działania informacyjno-psychologiczne Fed. Rosyjskiej w stosunku do zamachu z dnia 22.03.2024

Info Warfare

Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

Działania dezinformacyjne Moskwy i Mińska w kontekście naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez białoruskie helikoptery – analiza przekazu

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej RP przez dwa białoruskie helikoptery, strona białoruska i...

“Польская империя” – предатель и агрессор. Текущий российский дезинформационный посыл о Польше

Российский дезинформационный аппарат развивает деятельность по превращению Польши в страну, якобы стремящуюся захватить западную...

The anniversary of the Volhynia Massacre in the messages of the Russian disinformation apparatus

The Russian disinformation apparatus “traditionally” becomes active in the “Polish direction” during anniversaries related...

Obecność „Wagnerowców” w polskiej infosferze

W ciągu ostatnich dni w polskiej infosferze obserwujemy żywiołowe zainteresowanie mediów oraz środowisk opiniotwórczych...

Годовщина Волынской резни в посыле российского дезинформационного аппарата

Российский дезинформационный аппарат "традиционно" активизируется на "польском направлении" в годовщины, связанные с трагическими событиями...

Polska “w gotowości do ataku” – zarówno na Białoruś jak i Ukrainę. Przekaz dezinformacyjny Moskwy i Mińska na temat Polski

Rosyjskie i białoruskie ośrodki dezinformacyjne nadal traktują kwestię kreowania Polski na „zagrożenie” jako priorytetowy...

“Prigozhin’s Rebellion” and a temporary limitation of information attacks on Poland – the activity of the Russian disinformation apparatus (end of July)

Over the last few days (June 24th-June 26th), the Russian propaganda apparatus has focused...

«Бунт Пригожина» и временное снижение информационных атак на Польшу — деятельность российского дезинформационного аппарата (конец июня)

В последние дни (24-26 июня) российский пропагандистский аппарат сосредоточился на разъяснении и информировании граждан...

Polska „przygotowuje się” do ataku na Białoruś – mechanizm budowy przekazu dezinformacyjnego

Jednym z chronicznie rozwijanych kierunków oddziaływania rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego dotyczących zagadnień związanych z Polską,...