Previous
Next
Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Key directions of the Russian disinformation apparatus impact on Poland – first half of December

The Russian disinformation machine continues to develop its main directions related to actions aimed...

Основные направления влияния российского дезинформационного аппарата в отношении Польши – первая половина декабря

Российский дезинформационный аппарат продолжает развивать основные направления, связанные с деятельностью, направленной на снижение имиджа...

Telegram – narzędzie rosyjskiej dezinformacji (mechanizm)

Rosja wykorzystuje potencjał nauk humanistycznych do tworzenia i wzmacniania przekazów służących realizacji swoich celów...

Telegram – a tool of Russian disinformation (mechanism)

Russia repeatedly uses the potential of the humanities to create and build messages to...

Telegram – инструмент российской дезинформации (механизм)

Россия неоднократно использует свой гуманитарный научный потенциал для проекции своего влияния. Так в том...

Rosyjskie manipulacje – mechanizm i przykłady dotyczące Ukrainy

Specyfiką współczesnej propagandy i operacji informacyjno-psychologicznych jest możliwość wykorzystywania nowoczesnych technologii. Sztuczna inteligencja pozwala...

Russian manipulation – mechanism and examples used against Ukraine

A specificity of present-day propaganda and Psywar is the ability to use modern technology....

Российские манипуляции – механизм и примеры относительно Украины

Особенностью современной пропаганды и Psywar является возможность использования современных технологий. Искусственный интеллект позволяет генерировать...

Polish carriers’ protest near the Ukrainian border as seen in Russian propaganda

The Russian narrative on Poland now centres on the protest of Polish carriers. Russians...