Previous
Next
Info Warfare

«Милитаризация» Польши как угроза миру в регионе – российский пропагандистский аппарат закрепляет прежние посылы

Info Warfare

Sierpniowa aktywizacja rosyjskich ośrodków propagandowych oddziałujących na Polaków

Info Warfare

Эволюция гибридных методик российских информационно-психологических операций

Беларусь – «земля, молоком и медом текущая». Пропагандистская деятельность в контексте ограничения визового режима для граждан Польши

Белорусские и российские пропагандистские центры начали процесс искажения действительности на основе вопроса об …

Bieżąca aktywność ośrodków medialnych lobbujących w Polsce rosyjski przekaz dezinformacyjny – konsolidacja środowiska trwa

Ośrodki propagandowe trwale zaangażowane w proces popularyzowania w polskiej infosferze treści zbieżnych z …

Текущая активность российского пропагандистского аппарата: разрушение имиджа Польши и нагнетание напряженности в польско-украинских отношениях

Российский пропагандистский аппарат, помимо хронически разрабатываемых основных направлений, касающихся Польши, таких как представление …

Polski „pochód na wschód” i „odpowiedzialność Zachodu za kryzys surowcowy” – bieżące rosyjskie przekazy propagandowe

Pomimo trwającego okresu wakacyjnego rosyjski aparat propagandowy nie wstrzymuje swoich działań odnoszących się …

НАТО и Польша продолжают «готовиться» к нападению на Беларусь – текущий дезинформационный посыл Минска и Москвы

В последние дни российская сторона уделяла исключительное внимание комментированию международных событий в контексте …

Bieżąca aktywność dezinformacyjna Kremla w kontekście rocznic związanych z Rzezią Wołyńską

W związku z rocznicami wydarzeń, które dotyczą Rzezi Wołyńskiej, strona rosyjska zgodnie z …

Białoruś – „kraina mlekiem i miodem płynąca”. Działania propagandowe w kontekście ograniczenia obowiązku wizowego dla obywateli RP

Białoruskie oraz rosyjskie ośrodki propagandowe rozpoczęły proces zniekształcania rzeczywistości w oparciu o kwestię …

Bieżąca aktywność rosyjskiego aparatu propagandowego: niszczenie obrazu Polski oraz stymulowanie napięć w relacjach polsko-ukraińskich

Rosyjski aparat propagandowy oprócz chronicznie rozwijanych głównych kierunków odnoszących się do Polski, takich …

Война в Украине как вооруженный конфликт между Россией и НАТО – один из ключевых нарративов российской пропаганды

Российская сторона продолжает создавать значительный объем материалов, с помощью которых ответственность за развязывание …