Previous
Next
Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Info Warfare

Działania informacyjno-psychologiczne Fed. Rosyjskiej w stosunku do zamachu z dnia 22.03.2024

Info Warfare

Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – druga połowa sierpnia

Rosyjskie ośrodki dezinformacyjne, prorosyjscy aktywiści, a także osoby z różnych powodów infekujące polską infosferę...

Польша “готова к нападению” – и на Беларусь, и на Украину. Дезинформационный посыл из Москвы и Минска о Польше

Российские и белорусские дезинформационные центры по-прежнему рассматривают вопрос представления Польши как "угрозы" в качестве...

Poland is “ready to attack” Belarus and Ukraine – False narrative about Poland being propagated by Moscow and Minsk

  Russian and Belarusian disinformation centres continue to treat the issue of portraying Poland...

“Agresywna”, “faszystowska”, “zagrażająca wszystkim” Polska – Moskwa i Mińsk nadal straszą “polskim imperializmem”

W mijającym tygodniu (15-18.08.2023) strona rosyjska skoncentrowała się na jednej z wiodących narracji uderzających...

Антипольская дезинформация в Грузии (часть 2)

Пророссийская и антизападная грузинская газета "Georgia and World" продолжает распространять в грузинском интернет-пространстве следующие...

Anti-Polish disinformation in Georgia (Part 2)

The pro-Russian and anti-Western Georgian newspaper Georgia and the World continues to spread the...

Польша “готовится” к нападению на Беларусь – механизм создания дезинформационного посыла

Одним из постоянно развивающихся направлений воздействия российского дезинформационного аппарата в вопросах, связанных с Польшей,...

„Na wschodzie bez zmian” – Polska nadal „przygotowuje się” do ataku na Białoruś

Rosyjski aparat dezinformacyjny nie zaprzestaje działań z zakresu kreowania Polski na „prowokatora” i „agresora”....

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – drugi tydzień sierpnia

Rosyjskie polskojęzyczne ośrodki dezinformacyjne, polscy prorosyjscy aktywiści oraz osoby z różnych powodów wspierające proces...