Previous
Next
Info Warfare

Kluczowe kierunki oddziaływania rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego w stosunku do Polski – pierwsza połowa grudnia

Info Warfare

Poland is once again “preparing” to attack Belarus – what purpose does this narrative serve?

Info Warfare

Польша снова «готовится» к нападению на Беларусь – какая цель данного нарратива?

“The Polish Empire” – traitor and aggressor. Russian disinformation messages about Poland

“The Russian disinformation apparatus is expanding its operations in creating Poland as a country...

Działania dezinformacyjne Moskwy i Mińska w kontekście naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez białoruskie helikoptery – analiza przekazu

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej RP przez dwa białoruskie helikoptery, strona białoruska i...

“Польская империя” – предатель и агрессор. Текущий российский дезинформационный посыл о Польше

Российский дезинформационный аппарат развивает деятельность по превращению Польши в страну, якобы стремящуюся захватить западную...

The anniversary of the Volhynia Massacre in the messages of the Russian disinformation apparatus

The Russian disinformation apparatus “traditionally” becomes active in the “Polish direction” during anniversaries related...

Obecność „Wagnerowców” w polskiej infosferze

W ciągu ostatnich dni w polskiej infosferze obserwujemy żywiołowe zainteresowanie mediów oraz środowisk opiniotwórczych...

Годовщина Волынской резни в посыле российского дезинформационного аппарата

Российский дезинформационный аппарат "традиционно" активизируется на "польском направлении" в годовщины, связанные с трагическими событиями...

Polska “w gotowości do ataku” – zarówno na Białoruś jak i Ukrainę. Przekaz dezinformacyjny Moskwy i Mińska na temat Polski

Rosyjskie i białoruskie ośrodki dezinformacyjne nadal traktują kwestię kreowania Polski na „zagrożenie” jako priorytetowy...

“Prigozhin’s Rebellion” and a temporary limitation of information attacks on Poland – the activity of the Russian disinformation apparatus (end of July)

Over the last few days (June 24th-June 26th), the Russian propaganda apparatus has focused...

«Бунт Пригожина» и временное снижение информационных атак на Польшу — деятельность российского дезинформационного аппарата (конец июня)

В последние дни (24-26 июня) российский пропагандистский аппарат сосредоточился на разъяснении и информировании граждан...