Previous
Next
Info Warfare

Aktywizacja rosyjskiej agentury, środowisk prorosyjskich oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – bieżące zagrożenia

Info Warfare

„Agresywne NATO” i „rozbiór Ukrainy” – bieżący rosyjski przekaz dezinformacyjny

Info Warfare

Rosyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko Polsce – bieżące narracje

Польский «марш на восток» и «ответственность Запада за ресурсный кризис» – актуальные месседжи российской пропаганды

Несмотря на период летних каникул, российский пропагандистский аппарат не приостанавливает свою деятельность по темам,...

Jak Rosja próbuje zdyskredytować Polskę w Gruzji?

Głównym celem Federacji Rosyjskiej w Gruzji jest odizolowanie tego wschodnioeuropejskiego kraju (Gruzji) od Zachodu...

Rosyjski przekaz dezinformacyjny w polskiej infosferze – narracje i trendy

W polskiej przestrzeni informacyjnej nadal pojawiają się setki materiałów publicystycznych oraz wpisów, które lobbują...

Obraz Polski w rosyjskim przekazie propagandowy – “agresor” i “prowokator”

Strona rosyjska nadal koncentruje się na wątkach odnoszących się do prowadzenia przez Polskę aktywnych...

Próby falsyfikowania historii i deprecjonowania obrazu Polski przez prorosyjskie podmioty w Gruzji

Przedstawiamy przykłady działań środowisk prorosyjskich w Gruzji, które mają na celu deprecjację obrazu Polski...

Беларусь – «земля, молоком и медом текущая». Пропагандистская деятельность в контексте ограничения визового режима для граждан Польши

Белорусские и российские пропагандистские центры начали процесс искажения действительности на основе вопроса об отмене...

Bieżąca aktywność ośrodków medialnych lobbujących w Polsce rosyjski przekaz dezinformacyjny – konsolidacja środowiska trwa

Ośrodki propagandowe trwale zaangażowane w proces popularyzowania w polskiej infosferze treści zbieżnych z rosyjską...

Текущая активность российского пропагандистского аппарата: разрушение имиджа Польши и нагнетание напряженности в польско-украинских отношениях

Российский пропагандистский аппарат, помимо хронически разрабатываемых основных направлений, касающихся Польши, таких как представление нашего...

Polski „pochód na wschód” i „odpowiedzialność Zachodu za kryzys surowcowy” – bieżące rosyjskie przekazy propagandowe

Pomimo trwającego okresu wakacyjnego rosyjski aparat propagandowy nie wstrzymuje swoich działań odnoszących się do...