Previous
Next
Info Warfare

Kluczowe linie narracyjne promowane przez Moskwę i Mińsk w stosunku do Polski – wróg „gołąbka pokoju”

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce przez Moskwę i Mińsk

Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

17 September 1939 in the current disinformation messages of Moscow and Minsk

On the anniversary of the Soviet Union’s attack on Poland, the Russian and Belarusian...

Российская пропаганда и дезинформация полностью трансформировалась в идеологическую войну против “Запада”

На одном из последних онлайн-мероприятий, посвященных дезинформации в Украине, один из спикеров подчеркнул, что...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – pierwsza połowa października

W związku z eskalacją konfliktu izraelsko-palestyńskiego doszło do wyraźnej aktywizacji rosyjskich oraz prorosyjskich źródeł...

Russian propaganda and disinformation have completely transformed into an ideological war against the West

At one of the recent online events on disinformation in Ukraine, one of the...

Rosyjska propaganda i dezinformacja uległa całkowitej transformacji w wojnę ideologiczną przeciwko „Zachodowi”

Na jednej z ostatnich konferencji poświęconych dezinformacji na Ukrainie jeden z mówców podkreślił, że kraje...

Polska – czynnik wpływający destruktywnie na los Europy. Bieżący przekaz dezinformacyjny Moskwy

Strona rosyjska nadal stara się wykorzystać temat napięć pomiędzy Polską i Ukrainą do osiągnięcia...

Польша – «лжец» и «вечная угроза». Текущая российская дезинформация о Польше и поляках

Российская сторона продолжает делать упор на то, чтобы превратить Польшу в угрозу миру и...

Poland – a “liar” and an “eternal threat”. Russian disinformation messages about Poland and Poles

The Russians continue to focus on portraying Poland as a threat to peace and...

«Грозная, коварная» и «неоимперская» Польша – российский фальсифицированный образ реальности относительно Польши и поляков

Российский дезинформационный аппарат продолжает фокусироваться на Польше в направлениях, известных с предыдущих месяцев. В...