Previous
Next
Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Info Warfare

Działania informacyjno-psychologiczne Fed. Rosyjskiej w stosunku do zamachu z dnia 22.03.2024

Info Warfare

Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

Rosyjska propaganda i dezinformacja uległa całkowitej transformacji w wojnę ideologiczną przeciwko „Zachodowi”

Na jednej z ostatnich konferencji poświęconych dezinformacji na Ukrainie jeden z mówców podkreślił, że kraje...

Polska – czynnik wpływający destruktywnie na los Europy. Bieżący przekaz dezinformacyjny Moskwy

Strona rosyjska nadal stara się wykorzystać temat napięć pomiędzy Polską i Ukrainą do osiągnięcia...

Польша – «лжец» и «вечная угроза». Текущая российская дезинформация о Польше и поляках

Российская сторона продолжает делать упор на то, чтобы превратить Польшу в угрозу миру и...

Poland – a “liar” and an “eternal threat”. Russian disinformation messages about Poland and Poles

The Russians continue to focus on portraying Poland as a threat to peace and...

«Грозная, коварная» и «неоимперская» Польша – российский фальсифицированный образ реальности относительно Польши и поляков

Российский дезинформационный аппарат продолжает фокусироваться на Польше в направлениях, известных с предыдущих месяцев. В...

Польский аспект антиукраинской пропаганды Кремля: новая жизнь старых нарративов

Углубление стратегического тупика России в войне против Украины проявилось в процессах, которые можно назвать...

“Terrible, treacherous” and “neo-imperial” Poland. Russian falsified picture of reality concerning Poland and Poles

The Russian disinformation apparatus continues to focus on directions familiar from previous months concerning...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – końcówka września

Źródła rosyjskie oraz prorosyjskie, a także źródła zaangażowane w lobbowanie treści dezinformacyjnych w celu...

The Polish aspect of the Kremlin’s anti-Ukrainian propaganda: new life for old narratives

The deepening of Russia’s strategic impasse in the war against Ukraine manifested itself in...