Previous
Next
Info Warfare

Informacyjno-psychologiczny aspekt operacji dot. Tomasza Szmydta

Info Warfare

Bieżące kluczowe kierunki oraz cele oddziaływania strony rosyjskiej oraz sił szerzących przekaz zbieżny z rosyjskim w Polsce

Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

«Польский антисемитизм» – российская дезинформационная деятельность в контексте палестино-израильского конфликта

Российские дезинформационные центры, несмотря на относительную ограниченность активности на «польском направлении», пытаются обесценить имидж...

Polska kolejny raz „przygotowuje się” do ataku na Białoruś – czemu służy dana narracja?

Po chwilowej przerwie rosyjski aparat dezinformacyjny ponownie odświeżył narrację kreującą Polskę na „zagrożenie dla...

‘Polish antisemitism’ – Russian disinformation in the context of Israeli-Palestinian conflict

In spite of relatively limited activity concerning Poland, Russian disinformation centres attempt to belittle...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich, rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych oraz tzw. koniunkturalistów w Polsce – połowa listopada

Podmioty trwale zaangażowane w proces infekowania polskiej infosfery treściami zbieżnymi z rosyjską propagandą w...

Российские дезинформационные сообщения относительно Польши в послевыборный период

Российский дезинформационный аппарат до сих пор ссылается в своих материалах на тему выборов в...

Russian disinforming publications regarding Poland in the post-election period

The Russian disinformation apparatus still refers to Polish parliamentary elections (post-election period: 16-19 October...

Деятельность российского аппарата дезинформации против Польши – контекст парламентских выборов

В период (09-15.10.2023) российская сторона относительно ограничила свою активность в сфере трансляции русскоязычных материалов,...

Actions of the Russian disinformation apparatus against Poland – the context of parliamentary elections

In the period from 9 until 15 October 2023, Russians somehow limited their release...

USA – „siła zła”, która „uniemożliwia” pokojową koegzystencję narodów Europy

Rosyjski aparat dezinformacyjny stopniowo powraca do wcześniejszego (poprzedzającego eskalację konfliktu palestyńsko-izraelskiego) poziomu zaangażowania w...