Previous
Next
Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Info Warfare

Działania informacyjno-psychologiczne Fed. Rosyjskiej w stosunku do zamachu z dnia 22.03.2024

Info Warfare

Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

Próby falsyfikowania historii i deprecjonowania obrazu Polski przez prorosyjskie podmioty w Gruzji

Przedstawiamy przykłady działań środowisk prorosyjskich w Gruzji, które mają na celu deprecjację obrazu Polski...

Беларусь – «земля, молоком и медом текущая». Пропагандистская деятельность в контексте ограничения визового режима для граждан Польши

Белорусские и российские пропагандистские центры начали процесс искажения действительности на основе вопроса об отмене...

Bieżąca aktywność ośrodków medialnych lobbujących w Polsce rosyjski przekaz dezinformacyjny – konsolidacja środowiska trwa

Ośrodki propagandowe trwale zaangażowane w proces popularyzowania w polskiej infosferze treści zbieżnych z rosyjską...

Текущая активность российского пропагандистского аппарата: разрушение имиджа Польши и нагнетание напряженности в польско-украинских отношениях

Российский пропагандистский аппарат, помимо хронически разрабатываемых основных направлений, касающихся Польши, таких как представление нашего...

Polski „pochód na wschód” i „odpowiedzialność Zachodu za kryzys surowcowy” – bieżące rosyjskie przekazy propagandowe

Pomimo trwającego okresu wakacyjnego rosyjski aparat propagandowy nie wstrzymuje swoich działań odnoszących się do...

НАТО и Польша продолжают «готовиться» к нападению на Беларусь – текущий дезинформационный посыл Минска и Москвы

В последние дни российская сторона уделяла исключительное внимание комментированию международных событий в контексте саммита...

Bieżąca aktywność dezinformacyjna Kremla w kontekście rocznic związanych z Rzezią Wołyńską

W związku z rocznicami wydarzeń, które dotyczą Rzezi Wołyńskiej, strona rosyjska zgodnie z przypuszczeniami...

Białoruś – „kraina mlekiem i miodem płynąca”. Działania propagandowe w kontekście ograniczenia obowiązku wizowego dla obywateli RP

Białoruskie oraz rosyjskie ośrodki propagandowe rozpoczęły proces zniekształcania rzeczywistości w oparciu o kwestię zniesienia...

Bieżąca aktywność rosyjskiego aparatu propagandowego: niszczenie obrazu Polski oraz stymulowanie napięć w relacjach polsko-ukraińskich

Rosyjski aparat propagandowy oprócz chronicznie rozwijanych głównych kierunków odnoszących się do Polski, takich jak...