Polska – „agresor” i „prowokator”. Czego oczekuje Kreml emitując przekazy propagandowe dotyczące Polski

Rosyjskie ośrodki propagandowe nie wstrzymują działań z zakresu ugruntowywania w umysłach swoich odbiorców tez deprecjonujących obraz Polski. Kreml koncentruje się w ostatnim czasie na równoległym kreowaniu naszego państwa na poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz na eksponowaniu obecnego na Zachodzie kryzysu surowcowego, który ma rzekomo doprowadzić do upadku m.in. polskiej gospodarki. Z jednej strony w obrazie kreowanym przez Rosjan jesteśmy „agresywną potęgą” zagrażającą wszystkim swoim sąsiadom, z drugiej natomiast krajem niemalże upadłym. Obie te skrajności odległe są od rzeczywistości – wpajanie Rosjanom, Białorusinom i Ukraińcom takiego obrazu rzeczywistości służy realizacji ściśle określonych celów.

 

Celami podstawowymi danych narracji są m.in.:

 

  • konsolidowanie rosyjskiego społeczeństwa wokół wyimaginowanego zagrożenia,
  • wybielanie obrazu przyczyn ataku na Ukrainę (utrzymywanie obecnego poziomu poparcia dla działań zbrojnych),
  • wzmacnianie prorosyjskich nastrojów na Białorusi (stymulowanie w białoruskim społeczeństwie „potrzeby” dalszego zbliżenia między Mińskiem i Moskwą – wzmacnianie poziomu poparcia dla obecności rosyjskich wojsk na Białorusi),
  • dekonstrukcja pozytywnego obrazu Polski na Ukrainie,
  • podważanie zaufania Ukraińców do instytucji państwa ukraińskiego oraz do prezydenta.

 

 

W ciągu bieżącego tygodnia Rosjanie realizują dane cele m.in. poprzez emisję przekazów takich jak „Polska przejmuje kontrolę nad ukraińską gospodarką” i „Polska zagraża Białorusi”. Pierwszy z powyższych powstał w oparciu o komunikat Służby Wywiadu Zagranicznego Fed. Rosyjskiej. To kolejny przypadek, gdy komunikat przedstawiciela SWZ staje się czynnikiem pozwalającym na wytworzenie fali dezinformacyjnej. We wcześniejszych komunikatach również wskazywano na rzekome plany Polski dot. przejęcia kontroli nad Ukrainą.  Drugi z powyższych odnosi się z kolei do wystąpienia Aleksandra Łukaszenki, którego wypowiedź również posłużyła do wyeksponowania narracji kreującej Polskę na zagrożenie dla sąsiedniego państwa (to jest Białorusi) i pokoju w regionie. Zgodnie z wypowiedzią białoruskiego dyktatora Polska jest liderem wśród państw najbardziej agresywnych w stosunku do Białorusi. W tym zdeformowanym obrazie rzeczywistości, to Polska w stosunku do Białorusi prowadzi działania hybrydowe prowokując „miłującą pokój” Białoruś. W tym kontekście ponownie nasilająca się białorusko-rosyjska operacja dot. stymulowania kryzysu migracyjnego, który jest elementem kryzysu granicznego (na granicy polsko-białoruskiej) stanowi „polską prowokację”, która ukazuje „prawdziwe oblicze” panującego w Warszawie „reżimu” (jak to określa białorusko-rosyjski aparat propagandowy).

 

 

 

Powyższe przekazy są aktualnym przykładem realizowania kluczowych i niezmiennych od wielu miesięcy celów wewnętrznych i zewnętrznych Moskwy, które próbuje się osiągnąć m.in. przy zastosowaniu machiny propagandowej.

 

Autor: Michał Marek

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2022”

 

Fot. gov.pl