Previous
Next
Info Warfare

„Wrogie i szkodliwe” działania NATO – jeden z kluczowych kierunków aktywności dezinformacyjnej Fed. Rosyjskiej

Info Warfare

Działania informacyjno-psychologiczne Fed. Rosyjskiej w stosunku do zamachu z dnia 22.03.2024

Info Warfare

Ofensywa dezinformacyjna w polskiej infosferze – kluczowe kierunki oddziaływania źródeł zaangażowanych w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjskim

The Russians reached for the Katyn lie again – Russian historical disinformation

The Russian disinformation apparatus has focused again on lobbying historical falsifications relating to the...

Antypolska dezinformacja w Gruzji (część 2)

Prorosyjska i antyzachodnia gruzińska gazeta „Georgia and World” nie przestaje rozpowszechniać następujących narracji w...

Poland in the communication of the Russian disinformation apparatus – “a country of saboteurs and provocateurs”

In connection with the ongoing Ukrainian offensive, the Russian disinformation apparatus has temporarily limited...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – koniec czerwca 2023

Tzw. bunt Prigożyna zaowocował w polskiej infosferze poważnym chaosem informacyjnym wywołanym m.in. przez masowe...

„Bunt Prigożyna” i chwilowe ograniczenie ataków informacyjnych na Polskę – bieżąca aktywność rosyjskiego aparatu dezinformacyjnego

W ciągu ostatnich dni (24.06-26.06) rosyjski aparat propagandowy skoncentrował się na objaśnianiu i informowaniu...

Rosjanie ponownie sięgnęli po kłamstwo katyńskie – rosyjska dezinformacja historyczna

Rosyjski aparat dezinformacyjny ponownie skoncentrował się na lobbowaniu fałszerstw historycznych odnoszących się do wydarzeń...

Bieżąca aktywność środowisk prorosyjskich i rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych w Polsce – połowa czerwca 2023

Rosyjskie i prorosyjskie ośrodki dezinformacyjne oraz środowiska zaangażowane w szerzenie rosyjskiej propagandy, koncentrują się...

Polska – „państwo rasistowskie”. Rosyjski przekaz dezinformacyjny

Rosyjski aparat dezinformacyjny wykorzystuje nadarzające się możliwości do wzmacniania działań uderzających w wizerunek RP....

“Russophobia” – one of the primary terms used by the Kremlin to “explain” reality to Russians

The Russian disinformation apparatus uses a variety of notoriously repetitive phrases in its messages,...