Polska „wspiera nazizm” oraz „zbliżająca się katastrofa nuklearna” – bieżący przekaz Kremla dot. Polski

Rosyjskie ośrodki propagandowe nadal poświęcają Polsce poważną ilość uwagi. Wykorzystują one tematy związane z naszym krajem do realizacji celów Moskwy z zakresu polityki wewnętrznej i zagranicznej. W większości przypadków Rosjanie starają się wykorzystywać tematykę Polski do wzmacniania swoich przekazów uwiarygodniających narracje deprecjonujące obraz NATO i Ukrainy.

 

Z bieżących działań rosyjskiego aparatu propagandowego warto wspomnieć o coraz bardziej wyraźnych próbach zastraszenia społeczeństw Zachodnich wizją wybuchu reaktorów Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W dniu 18.08.2022 rosyjskie Ministerstwo Obrony wprost stwierdziło, iż „ukraińska prowokacja” może doprowadzić do skażenia Polski, Niemiec i Słowacji. Taka wypowiedź potwierdza wcześniejsze przypuszczenia dot. celu rosyjskich prowokacji odnoszących się do ostrzeliwania elektrowni. Celem działań jest budowa nacisków na Zachodnich polityków i społeczeństwa, który sprowadza się do popularyzacji narracji propagandowej – tylko szybkie zwycięstwo Rosji na Ukrainie “uchroni Europę przed widma katastrofy nuklearnej” (kapitulacja Ukrainy jest „w interesie Zachodu”).

 

 

W dniu 17.08.2022 strona rosyjska z kolei koncentrowała się (w oparciu o tematykę Polską) na budowie przekazów o Ukrainie jako państwie „nazistowskim”, które jest wspierane przez „popierającą nazizm” Polskę. W tym duchu padła m.in. wypowiedź M. Zacharowej, która zasugerowała, iż Polska wspierając Ukrainę „popiera” kult UPA. Wątek ten posłużył uwiarygodnieniu narracji o „nazistowskim kijowskim reżimie” oraz o Polsce, która wspiera Ukrainę nie ze względów humanitarnych oraz ze względów własnego bezpieczeństwa (próba ograniczenia skutków rosyjskiej agresji), lecz wspiera Ukrainę, gdyż oba państwa łączy „głęboko zakorzeniony historycznie nazizm”. W tym kontekście umieszczono również kolejny rosyjski fakenews o rzekomych planach rządu RP dot. zmiany nazwy warszawskiej ulicy Belwederskiej na ul. Stepana Bandery. Fake ten aktywnie popularyzowano w polskiej infosferze w dniu 16.08.2022 w oparciu o fałszywy dokument ukraińskiego MSZ, a dnia 17.08.2022 w polskiej i rosyjskiej infosferze w oparciu o fałszywy dokument polskiego MSZ. Wskazany fakenews służył stymulowaniu nastrojów antyukraińskich i antyrządowych w Polsce oraz posłużył do legitymizacji w rosyjskiej infosferze narracji dezinformacyjnej o wspieraniu przez Polskę „nazizmu” i „kultu UPA”. Działania te są elementem usprawiedliwiania rosyjskiej agresji, która zgodnie z podstawową narracją dezinformacyjną jest „słuszną walką z nazizmem” prowadzoną przez „bohaterski naród rosyjski”.

 

 

Strona rosyjska wyraźnie kontynuuje działania z zakresu deprecjacji obrazu Polski zakorzeniając w społeczeństwie rosyjskim oraz m.in. białoruskim skrajnie negatywny obraz Polski i Polaków. W ich zafałszowanej percepcji jesteśmy „siłą zła” wspierającą „nazistowską reżim”, w walce z którym śmierć ponoszą rosyjscy żołnierze. Kreml nie tylko wykorzystuje tematy związane z Polską do realizacji swoich celów, ale stara się zakorzenić w odbiorcach swoich przekazów nienawiść do naszego państwa i jego obywateli.

 

 

Autor: Michał Marek

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2022”