„Polski antysemityzm” – rosyjska aktywność dezinformacyjna w kontekście konfliktu palestyńsko-izraelskiego

Rosyjskie ośrodki dezinformacyjne pomimo relatywnego ograniczenia aktywności na „kierunku polskim” starają się deprecjonować obraz Polski i Polaków odnosząc się do emocji narastających wokół wojny palestyńsko-izraelskiej. W danym kontekście Moskwa stara się wykorzystać propalestyńskie manifestacje, które odbywały się w Polsce do ukazania Polski jako państwa „antysemickiego”. W celu uwiarygodnienia danej narracji korzystna z perspektywy Rosjan jest obecność m.in plakatów/haseł o nacechowaniu antysemickim, które mogą pojawić się na przyszłych manifestacjach.

 

 

W okresie 20-23.10.2023 rosyjskie ośrodki dezinformacyjne opublikowały szereg materiałów odnoszących się do wspomnianej kwestii. Rosjanie z jednej strony informowali o zaistnieniu dwóch manifestacji przedstawiając je jako antyizraelskie, a z drugiej komentowali reakcję Prezydenta RP (krytykę dot. jednego z haseł) na zaistniały na manifestacji plakat o nacechowaniu antysemickim. Zarówno sam plakat jak i reakcja zostały przedstawione jako „dowody” na istnienie w polskim społeczeństwie „głęboko zakorzenionego” antysemityzmu. Działanie to odnosi się do prób deprecjonowania obrazu Polski zarówno w Rosji jak i na arenie międzynarodowej.

 

 

Wątek narracyjny kreujący Polskę na państwo antysemickie przejawiał się wielokrotnie w latach ubiegłych. Wątek ten bywa łączony z kwestią kreowania Polski na państwo „rusofobiczne”. Oba te terminy używane w stosunku do Polski służą ukazaniu naszego państwa jako podmiotu, który rzekomo charakteryzuje się ksenofobią i skłonnością do prześladowania grup etnicznych oraz przedstawicieli narodów, które zamieszkiwały obszary I i II RP. Działanie to ma na celu ukazanie Polski jako państwa „faszystowskiego” skrywającego „nienawiść” wobec grup odmiennych kulturowo. Lobbując dane przekazy Moskwa stara się m.in. budować kontrast pomiędzy „antysemicką” Polską, a „otwartą na wszystkie narody” Rosją. Wskazana linia narracyjna bywa również łączona z przekazami deprecjonującymi Polskę w kontekście wydarzeń historycznych. Lobbując narrację o „historycznych korzeniach polskiego antysemityzmu” Moskwa stara się ukazywać I RP i II RP jako państwa, których likwidacja była “korzystna” dla całej Europy (forma wybielania imperialnej polityki państwa rosyjskiego).

 

 

W kontekście bieżącej aktywności naszego adwersarza możemy spodziewać się dalszych prób wykorzystania podobnych zjawisk do niszczenia wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Każde kontrowersyjne hasło (obecne podczas manifestacji) lub aktywność o charakterze antysemickim ze strony osób oddziałujących na polską infosferę, prawdopodobnie zostanie wykorzystana przez Rosjan do uwiarygodnienia opisanej narracji.

 

 

Autor: dr Michał Marek

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”