Bieżąca aktywność ośrodków medialnych lobbujących w Polsce rosyjski przekaz dezinformacyjny – konsolidacja środowiska trwa

Ośrodki propagandowe trwale zaangażowane w proces popularyzowania w polskiej infosferze treści zbieżnych z rosyjską dezinformacją nadal koncentrują się na stymulowaniu w Polsce nastrojów antyukraińskich. W ostatnim czasie notorycznie lobbowany jest przekaz o rzekomo trwającej w Polsce „ukrainizacji” lub „banderyzacji”. Wątek ten został zintensyfikowany w oparciu o aktywność posła Grzegorza Brauna, który w dniu 14.07.2022 przedstawił w Sejmie RP inicjatywę „Stop Ukrainizacji Polski”. Samo wydarzenie posłużyło do wyartykułowania przez zebranych szeregu czysto prorosyjskich i antyukraińskich tez dezinformacyjnych odwołujących się m.in. do stereotypów. Obecnie kwestia ta wykorzystywana jest również przez źródła rosyjskojęzyczne do kreowania obrazu masowego sprzeciwu Polaków wobec obecności Ukraińców w Polsce oraz wsparcia udzielanego przez Warszawę Kijowowi.

 

 

Rosyjskie kanały Telegram prowadzone po polsku równolegle masowo produkują treści kreujące Ukraińców na osoby „żerujące” na Polakach. Podkreślane jest to, iż Ukraińcy rzekomo nie chcą podejmować się pracy oraz że szkodzą Polakom wywołując awantury. Eksponowany jest również przekaz kreujący Ukraińców na „obywateli wyższej kategorii”, którzy w Polsce mają być traktowani dużo lepiej niż obywatele RP. Równolegle negatywne emocje społeczne ukierunkowuje się na siły polityczne oraz organizacje społeczne opowiadające się za potrzebą udzielania wsparcia Ukrainie i Ukraińcom. Podkreśla się przy tym rzekome niewielkie poświęcenie narodu ukraińskiego w walce z Rosją eksponując to, iż rzekomo to Polska ponosi koszty wojny (a Ukraińcy uchylają się od ponoszenia kosztów).

 

Polskie środowiska lobbujące tezy zbieżne z rosyjskim przekazem dezinformacyjnym oraz rosyjskie ośrodki propagandowe (publikujące po polsku), eksponują również treści o charakterze antynatowskim i antyamerykańskim. Poprzez dane przekazy ośrodki te starają się przekonać Polaków, iż konsekwencją pomocy udzielanej przez Polskę Ukrainie będzie atak Rosji na Polskę (unicestwienie naszego kraju). Wątek rzekomego wciągania Polski przez USA w wojnę to jedna z najstarszych narracji dot. wojny na Ukrainie. W ten sposób od 2014 roku Rosjanie starają się zastraszyć Polaków „zachęcając nas” do bardziej uległej postawy względem Rosji. Lobbowanie tej narracji jest działaniem o charakterze wyjątkowo destruktywnym – jest to forma obniżania gotowości polskiego społeczeństwa do stawiania oporu w przypadku agresji zbrojnej skierowanej przeciwko Polsce.

 

 

Ośrodki medialne lobbujące przekaz zbieżny z interesami Kremla nadal poprzez swoje publikacje dostarczają przy tym materiałów rosyjskim ośrodkom propagandowym, które powołując się na korzystne z ich perspektywy publikacje uwiarygadniają narracje dezinformacyjne we własnej przestrzeni informacyjnej. Na tym tle wyjątkowo aktywnie działa portal „Myśl Polska” oraz „Niezależny Dziennik Polityczny”. Publikacje tych źródeł regularnie stają się bazą dla rosyjskich przekazów dezinformacyjnych (m.in. publikacja Myśli Polskiej z dnia 16.07.2022 pt. „Szczęśniak: Węgiel, czyli gospodarka niedoboru”, czy publikacja „NDP” 20.07.2022 pt. „USA już utopiły Ukraińców we krwi…. Polska jest następna”). Warto zaznaczyć, iż m.in. te źródła prowadzą działania z zakresu stymulowania paniki w Polsce dot. kryzysu surowcowego. Warto podkreślić, iż w okresie jesiennym prawdopodobnie na tym kierunku skoncentruje się aktywność danych środowisk, co będzie wpisywać się w kontekst działań dot. prób destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w Polsce na tle nacisków dot. powrotu do bliskiej kooperacji energetycznej krajów UE z Rosją.

 

 

Wspólnym mianownikiem tych działań nadal pozostaje destabilizacja sytuacji społeczno-politycznej i przygotowywanie gruntu pod pozyskanie poparcia społecznego przez nową partię polityczną lub partie, które będą kreowane na „propolskie” i „antysystemowe”. Środowiska te mogą zjednoczyć się w celu utworzenia wspólnego bloku sił de facto prorosyjskich, co może pozwolić im na pozyskanie głosów grup społecznych podatnych na manipulację. Wyraźnie dostrzegana jest tendencja dot. konsolidowania się środowisk lobbujących tezy zbieżne z rosyjskim przekazem propagandowym m.in. poprzez równoległe emitowanie podobnych przekazów oraz poprzez otwartą kooperację (np. źródło „X” zaprasza autorytet „Y” do udzielenia wywiadu – autorytet „Y” kilka dni później zaprasza autorytet „Z” do wywiadu, który opublikowany jest na kanałach źródła „Y” – przekaz propagandowy jest niemalże identyczny).

 

Autor: Michał Marek

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2022”

 

Fot. Flickr via Radiogdansk.pl