Obraz Polski w rosyjskim przekazie propagandowy – “agresor” i “prowokator”

Strona rosyjska nadal koncentruje się na wątkach odnoszących się do prowadzenia przez Polskę aktywnych przygotowań do wojny z Rosją i Białorusią. W rosyjskiej zafałszowanej wizji rzeczywistości, to Polska ma stanowić stronę agresywną, która dąży do wywołania wojny w regionie w celu pozyskania kontroli nad zachodnią Ukrainą i Białorusią. Rosyjski aparat propagandowy utrwala wśród Rosjan i Białorusinów obraz Polski i NATO jako strony przygotowującej się do agresji zbrojnej oraz dążącej do tego, aby wojna na Ukrainie trwała jak najdłużej – w tej wizji rzeczywistości wsparcie udzielane przez Zachód Ukrainie ma na celu „wycieńczenie Ukrainy” i przygotowanie jej do „łatwego zajęcia przez Polskę”.

Dane przekazy wpisują się w kontekst kreowania Zachodu na stronę agresywną, odpowiedzialną za zniszczenie Ukrainy. Na tym tle tuszowane są zbrodnie rosyjskie oraz odpowiedzialność Moskwy za cierpienia Ukraińców. Przekazy służą również konsolidowaniu rosyjskiego społeczeństwa wokół „zbliżającego się ataku” ze strony NATO. Rosyjskie media coraz częściej bezpośrednio wskazują na to, iż na Ukrainie toczy się wojna z NATO lub bezpośrednio z Polską. W ten sposób Kreml stara się przygotowywać społeczeństwo na przedłużającą się wojnę oraz próbuje odwracać uwagę Rosjan od problemów natury gospodarczej.

 

 

Kluczowe przejawiające się w ostatnich dniach narracje:

 

  • Polska militaryzuje Ukrainę i wspiera ukraińskich „nazistów” (komentarze dot. przekazania czołgów PT-91 Twardy),
  • Polska przygotowuje swoją armię do ataku na Białoruś i Rosję (kwestia wypowiedzi Ministra M. Błaszczaka dot. zwiększania potencjału komponentu lądowego SZ RP),
  • Polska już wkrótce zajmie zachodnią Ukrainę (pomimo eksponowania wsparcia jakie Polska udziela Ukrainie, Rosjanie nadal rozwijają dany wątek),
  • Polska ciągle wysyła najemników na Ukrainę (komentarze dot. śmierci polskiego sportowca Tomasza Walentka, który zginął na Ukrainie),
  • Polska gospodarka upada w efekcie „rusofobicznej” polityki rządu RP,
  • Polska uczestniczy w wojnie przeciwko Rosji na Ukrainie.

 

 

W kreowanym przez Kreml obrazie rzeczywistości, Polska stanowi czynnik destabilizujący region oraz prowokujący III wojnę światową. To m.in. nasz kraj ma wymuszać na Rosji i Białorusi przygotowania do obrony przed atakiem lub przygotowania do kolejnego „uderzenia prewencyjnego”. Rosyjskie i białoruskie społeczeństwo jest regularnie zastraszane wizją „zbliżającego się ataku” Polski i NATO – tego rodzaju proces wywoła/wywołuje długotrwały wpływ na to jak Polska jest i będzie postrzegana na Wschodzie.

 

Autor: Michał Marek

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2022”

 

Fot. MON via PolskieRadio24.pl