Zagadkowa rakieta i problemy komunikacji strategicznej

Rosyjska propaganda wykorzystuje “wyzwalacze emocji” – lęki, nieufność i teorie spiskowe – do konstruowania swoich dezinformacji. Ponadto opiera się ona często na absurdalnych twierdzeniach, które dekonspirują ją tezy propagandowe w przypadkach kiedy odbiorca posiada minimalną zdolność krytycznego myślenia. Wskazówką dla rozróżnienia schematów rosyjskiej dezinformacji, jest to, że dane narracje są emitowane przez rosyjski kanał propagandowy… Czytaj dalej Zagadkowa rakieta i problemy komunikacji strategicznej

Загадочная ракета и проблемы стратегической коммуникации

Российская пропаганда использует эмоциональные триггеры – страхи, недоверие и конспирологические теории для построения своих дезинформационных конструктов. При этом, очень часто российская пропаганда постоена на абсурдных утверждениях и в таких случаях она очевидна для реципиента обладающего минимальными способностями критического мышления. К тому же, если те или иные нарративы транслирует российский пропагандистский канал или российские социальные медиа… Czytaj dalej Загадочная ракета и проблемы стратегической коммуникации