Działania propagandowe Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej mające na celu dyskredytację współpracy polsko-ukraińskiej w sierpniu 2022 r.

Latem 2022 roku Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej otwarcie prowadziła działania informacyjno-propagandowe skierowane przeciwko współpracy Ukrainy i Polski. W ramach tych aktywności SWZ działała jako źródło informacji poufnych o planach Polski wobec Ukrainy, które miały dyskredytować polsko-ukraińską współpracę i pokazać jej katastrofalny wpływ na państwo ukraińskie. Następnie informacje przekazywane przez SWZ były aktywnie powielane w… Czytaj dalej Działania propagandowe Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej mające na celu dyskredytację współpracy polsko-ukraińskiej w sierpniu 2022 r.