Kolejne próby Rosji dot. stymulowania antypolskich nastrojów w Izraelu

Strona rosyjska nadal stara się stymulować napięcia na linii Polska-Izrael. W dniu 16.08.2021 na łamach rosyjskiego portalu „Rubaltic.ru” opublikowano materiał o charakterze FakeNews będący manipulacją wypowiedzi Pawła Jabłońskiego. Słowa polskiego polityka stanowiły komentarz dotyczący działań strony izraelskiej odnosząc się do kontrowersji wokół organizacji wycieczek szkolnych przybywających do Polski z Izraela.

 

 

Wypowiedź P. Jabłońskiego, umieszczona w przestrzeni publicznej przez PAP, została zmanipulowana przez stronę rosyjską, która zbudowała fałszywy przekaz o planach Polski dot. zakazania izraelskim uczniom wstępu do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pierwsze publikacje o głośnym tytule „Polska planuje zakazać izraelskim uczniom wstępu do Oświęcimia” umieszczono na portalu dedykowanym ludności państw bałtyckich – „Rubaltic.ru”. Materiał ten został uzupełniony o kolejny artykuł, którego celem było nadanie fałszywemu przekazowi rozgłosu. W celu uzyskania poważnych „zasięgów” skonstruowano artykuł w oparciu o komentarz jednego z wiodących rosyjskich propagandystów Armena Gaspariana. W ramach komentarza stwierdził on, że Polacy „powinni uporządkować swoje mózgi zanim zabronią izraelskim uczniom odwiedzać Auschwitz” (fraza ta posłużyła jako nagłówek jednego z artykułów „Rubaltic.ru”). W ramach wypowiedzi, A. Gasparian potwierdził tezy o wzrastającym i mocno obecnym w Polsce antysemityzmie oraz o „współodpowiedzialności Polaków za Holokaust”. Wspomniał również o rzekomo prowadzonej w Polsce po wojnie akcji – „Dokończmy dzieło Adolfa Hitlera”. Poprzez zaangażowanie A. Gaspariana przekaz zapewne trafił do większej ilości odbiorców z Izraela wspierając proces stymulowania antypolskich nastrojów w tym kraju.

 

Warto zaznaczyć, że pierwsza z wskazanych publikacji „Rubaltic.ru” tego samego dnia została opublikowana przez portale powiązane z Rosją, dedykowane ludności Izraela, takie jak „Stmegi.com” oraz „detaly.com.il”. Źródła te niejednokrotnie popularyzowały przekazy zbieżne z rosyjską dezinformacją.

 

 

Podobną rolę do słów A. Gaspariana odgrywają również wypowiedzi prezesa Europejskiej Rady Rabinów będącego równocześnie naczelnym rabinem Moskwy, Pinchas-a Goldschmidt-a. Równolegle do opublikowania wspomnianej fake-owej informacji, na łamach portalu RiaNovosti pojawiła się publikacja powołująca się na słowa rabina, zgodnie z którą miał on określić Polskę mianem kraju dążącego do falsyfikacji historii.

 

Równolegle do kreowania skrajnie negatywnego obrazu Polski w związku z rzekomo wzrastającym w Polsce antysemityzmem, budowany jest przekaz, zgodnie z którym nasze państwo stoi na skraju przeistoczenia się w antydemokratyczną dyktaturę. Kwestia relacji polsko-izraelskich łączona jest z wątkiem relacji polsko-amerykańskich. W ramach budowanych przekazów kreowana jest wizja całkowitej izolacji Polski na arenie międzynarodowej, co ma być spowodowane „odrzuceniem” przez rząd RP zasad państwa demokratycznego (m.in. kwestia TVN). Podobnie jak w pierwszym przytoczonym przypadku, strona rosyjska na tym kierunku również aktywizuje osoby („autorytety”) trwale zaangażowane w proces dezinformacji. Jednym z przykładów może być artykuł Władimira Korniłowa z dnia 18.08.2021 w którym wykreował on obraz konfliktu, który ma mieć miejsce pomiędzy Polską, a USA. Zgodnie z jego wizją rzeczywistości, Polska straciła ostatniego sojusznika i stała się “oblężoną twierdzą” po środku Europy. Rzekomy stan konfliktu pomiędzy Polską, a USA oraz rzekoma utrata sojusznika ma być efektem „antydemokratycznych” działań rządu.

 

 

Warto dostrzegać, że strona rosyjska stara się kolportować zarówno na obszar postsowiecki jak i do Izraela oraz na Zachód zdeformowany obraz Polski. Nasze państwo kreowane jest na kraj skrajnie antysemicki zmierzający w stronę dyktatury. Oba przekazy w przedstawionym obrazie rzeczywistości tworzą jedną całość – antysemityzm wzrasta wraz z „upadkiem demokracji”.

 

Strona rosyjska dokłada wszelkich starań, aby budować skrajnie negatywny obraz państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Równolegle dąży do stymulowania nastrojów antypolskich w Izraelu, co może stanowić podstawę do coraz ostrzejszych wypowiedzi części izraelskich polityków, którzy dostrzegają w tym procesie szansę na pozyskanie szerszego elektoratu. Warto pamiętać, że wpływ informacyjny Rosji na izraelskie społeczeństwo jest bardzo poważny.

 

  • https://www.rubaltic.ru/news/16082021-polsha-namerena-zapretit-izrailskim-shkolnikam-poseshchat-osventsim/
  • https://www.rubaltic.ru/news/17082021-gasparyan-predlozhil-polyakam-razobratsya-v-mozgakh-do-zapreta-izrailskim-shkolnikam-poseshchat-osve/
  • https://ria.ru/20210817/zakon-1746106602.html
  • https://ria.ru/20210818/polsha-1746135237.html
  • https://detaly.co.il/polsha-namerena-zapretit-izrailskim-shkolnikam-poseshhat-osventsim/
  • https://stmegi.com/posts/91279/polsha-namerena-zapretit-izrailskim-shkolnikam-poseshchat-osventsim/

 

 

Autor: Michał Marek

fot. polskieradio24.pl