Kryzys w relacjach polsko-izraelskich w świetle rosyjskich działań propagandowych

W związku z wypowiedziami Ministra Spraw Zagranicznych Izraela J. Lapida doszło w ostatnich dniach do wzrostu napięć w relacjach polsko-izraelskich. Sytuację tą monitoruje m.in. strona rosyjska, która już wielokrotnie w podobnych sytuacjach wykorzystywała tego rodzaju wydarzenia do stymulowania antypolskich nastrojów w Izraelu.

 

W ramach prowadzonej od dłuższego czasu kampanii kreującej obraz rodzącego się „konfliktu” pomiędzy Polską, a USA problematyka relacji polsko-izraelskich została wpisana w kontekst danej kampanii. Działania Rosjan oprócz kreowania skrajnie negatywnego obrazu Polski na potrzebę wewnętrznego rynku informacyjnego oraz rynków zewnętrznych (m.in. izraelski) przejawia się wzmacnianiem narracji odnoszących się do procesu dezintegracji NATO czy osłabienia pozycji USA na świecie (co łączy się z kampanią dot. przekazów na temat sytuacji w Afganistanie).

 

Zgodnie z bieżącymi rosyjskimi przekazami bezpośrednio odnoszącymi się do Polski w kontekście wypowiedzi J. Lapida, Polska stanowi kraj skrajnie antysemicki, realizujący „niemoralne” działania służące wybieleniu udziału Polaków w Holokauście. Tego rodzaju narracje, które obecne są w artykułach publikowanych m.in. na wiodących rosyjskich portalach informacyjnych i popularnych kanałach Telegram mających swoich odbiorców w Izraelu, wpływają na stymulowanie wśród rosyjskojęzycznych obywateli tego państwa skrajnie negatywnych odczuć względem Polski i Polaków. Rosyjskie ośrodki propagandowe wspierają w ten sposób kontrowersyjne działania J. Lapida wykorzystując zaistniałą sytuację do realizacji swoich interesów – m.in. ugruntowanie na świecie (szczególnie w USA i Izraelu) obrazu „antysemickiej Polski” falsyfikującej historię.

 

 

Wypowiedzi J. Lapida przedstawiane są jako jeden z przejawów „konfliktu” polsko-amerykańskiego, który już wkrótce przemieni się w realne działania Waszyngtonu służące ograniczeniu obecności wojskowej na obszarze RP. Całość przekazów wzmacnia przy tym szereg innych narracji np. kreujących państwo polskie na kraj niemogący funkcjonować bez posiadania „seniora”/imperium, zależność od którego daje Polsce poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju. Całościowy obraz rzeczywistości wynikający z przekazów emitowanych przez stronę rosyjską wygląda w następujący sposób:

 

  1. Polska prowokuje napięcia (NATO-Rosja) w regionie, aby ściągnąć na siebie uwagę USA. Rząd RP płaci przy tym Waszyngtonowi miliardy dolarów, aby ten wspierał „panujący reżim”.
  2. Poprzez „wrodzony” antysemityzm oraz w efekcie „dyktatorskich” zapędów władz RP dochodzi do powstawania kolejnych napięć pomiędzy Polską, a USA. Amerykanie w efekcie owych napięć chcą ograniczyć swoją obecność militarną w Polsce.
  3. Prezydent USA pragnie unormować relacje z Rosją. Polska z każdym dniem ma coraz mniejsze znaczenie dla USA. Polska staje się wrogiem USA. Polska dąży do zerwania „kolonialne więzi” i zwraca się przeciwko swojemu „panu”. Polacy mają jednak mentalność „poddanych”, wkrótce będą poszukiwać nowego „seniora”.

 

Powyższy obraz rzeczywistości kreowany przez Rosjan pozwala sądzić, iż kolejnym etapem prowadzonych działań jest odświeżenie przekazów, zgodnie z którymi Polska w efekcie izolacji międzynarodowej już wkrótce będzie dążyć do uzyskania „nowego seniora”. Logiczną kontynuacją wątku wydaje się być przekaz o planach Warszawy dotyczących zmiany wektora polityki zagranicznej (normalizacja relacji z Rosją). Wątek ten może zostać ponadto rozwinięty o kwestię przekazów mających wskazywać na zbliżający się rozpad NATO, pełne opuszczenie przez armię USA Polski oraz rzekomo zbliżający się „Polexit”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obecnie pojawiają się pierwsze materiały potwierdzające ten kierunek rozwoju rosyjskich działań propagandowych. Przykładem mogą być próby wprowadzenia do litewskiej przestrzeni informacyjnej przekazów o „konflikcie” polsko-amerykańskim. Wprowadzenia wskazanej narracji do litewskiej infosfery (za pośrednictwem źródeł dedykowanych rosyjskojęzycznym mieszkańcom tego kraju) ma na celu ugruntowywanie poglądu, zgodnie z którym Litwa nie uzyska wsparcia ze strony USA w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Zgodnie z tą narracją „konflikt” na linii Warszawa-Waszyngton zaowocować ma wycofaniem wojsk amerykańskich z Polski, co uniemożliwi udzielenie poważnego wsparcia Litwie przez USA.

 

 

Strona rosyjska w typowy dla siebie sposób, przeplata nowe wątki tworząc zdeformowaną wizję rzeczywistości. Komentując procesy zachodzące na arenie międzynarodowej rosyjskie ośrodki dezinformacyjne wplatają w przekazy wątki, które pozwalają równolegle realizować Moskwie wiele celów na różnych kierunkach działań dezinformacyjnych. Przekazy dotyczące napięć w relacjach polsko-izraelskich wykorzystywane są bezpośrednio do deprecjacji wizerunku Polski na świecie, stymulowania nastrojów antypolskich w Izraelu oraz pośrednio do budowy obrazu zbliżającego się wycofywania wojsk USA z Polski, co odnosi się do realizacji celów informacyjnych m.in. na Litwie.

 

Autor: Michał Marek

Fot. wiadomosci.onet.pl