Białoruskie i rosyjskie działania dezinformacyjne w kontekście K. Cimanouskiej

Krytyka ze strony białoruskiej lekkoatletki Kristiny Cimanouskiej dotycząca działalności osób odpowiedzialnych za prowadzenie białoruskiej kadry olimpijskiej wpłynęła na podjęcie przez Mińsk decyzji o przedwczesnym powrocie sprinterki do kraju. Wysoce prawdopodobnym jest, że powrót K. Cimanouskiej na Białoruś wiązałby się z konsekwencjami o charakterze represji politycznych. Sama próba zmuszenia sprinterki do powrotu na Białoruś przejawić się… Czytaj dalej Białoruskie i rosyjskie działania dezinformacyjne w kontekście K. Cimanouskiej