Bieżące przekazy platform dezinformacyjnych działających w polskiej infosferze

W ramach podsumowania tygodnia chcielibyśmy przedstawić Państwu dwa wybrane przykłady przekazów dezinformacyjnych emitowanych przez środowiska aktywnie zaangażowane w kolportowanie tez zbieżnych z rosyjską propagandą.

 

Pierwszy z wybranych przekazów odnosi się do kwestii „testowania na polskich dzieciach” szczepionek przeciwko Covid19. Zgodnie z przekazem dezinformacyjnym odwołującym się do sfery emocjonalnej odbiorcy, polskie dzieci mają stać się obiektem „eksperymentu medycznego”, który bezpośrednio zagrażać ma ich życiu. W ramach budowanej narracji kreuje się wizję, zgodnie z którą polski rząd, który ugiął się pod naciskiem „światowego medycznego lobby” lub „globalistów” (teoria spiskowa), udzielił zgodę na realizację „zatrważającego planu mengelowców” (celowe odwołanie się w przekazach do postaci J. Mengele). W narracji eksponuje się m.in. to, że „spiskowcy” celowo wybrali Polskę na miejsce „eksperymentu” odrzucając możliwość przeprowadzenia badań np. w USA czy Europie Zachodniej. Prawda jest jednak taka, że chęć udziału w badaniach wyraziły laboratoria zarówno z Polski jak i USA czy Hiszpanii. Warto zwrócić uwagę również na to, że przekaz podprogowo buduje przekonanie, że dzieci, które będą brać udział w potencjalnych badaniach mogą być pozyskiwane w sposób nielegalny lub bez zgody rodziców – formowanie obaw, co do losu polskich dzieci, które mogą zostać „skazane” na udział w „nienaukowym eksperymencie”.

 

 

Drugi z przekazów, na który warto zwrócić uwagę dotyczy komentarzy emitowanych przez polską redakcję rosyjskiego portalu Sputnik odnoszących się do sprawy zatrzymania Michała N. Osoba ta została zatrzymana w dniu 07.07.2021 ze względu na podejrzenie dotyczące działalności z zakresu propagowania ustroju totalitarnego. Sam zatrzymany znany jest z aktywności z zakresu lobbowania tez zbieżnych z rosyjską propagandą, wybielania obrazu ZSRS czy usprawiedliwiania zbrodni komunistycznych (prowadzi on m.in. kanał na platformie YouTube, w którym artykułuje treści o antypolskim charakterze). W związku z powiązaniami zatrzymanego z działającą w Polsce siatką osób wspierających działania Rosji (m.in. M. Piskorski), nie dziwi fakt zaangażowania osób związanych ze Sputnikiem w proces dezinformacyjny dotyczący zatrzymania Michała N. W ramach budowy odpowiednich narracji służących wybieleniu postaci Michała N. redakcja Sputnika skoncentrowała się m.in. na wykreowaniu obrazu Polski jako państwa opresyjnego oraz budowie skrajnie negatywnego obrazu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warto zaznaczyć, że jednym z autorów artykułów propagandowych opublikowanych w tym kontekście przez rosyjski portal był Leonid Swiridow (obywatel Fed. Rosyjskiej wydalony z Polski ze względu na prowadzoną działalność – najprawdopodobniej na rzecz wywiadu rosyjskiego).

 

 

Powyższe dwa przykłady kierunków oddziaływania ośrodków informacyjnych trwale zaangażowanych w lobbowanie tez zbieżnych z rosyjską propagandą wpisują się w kontekst prowadzonych działań mających na celu destabilizację sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Pierwszy z przykładów stanowi elementów działań służących obniżaniu ilości osób chętnych do zaszczepienia się przeciwko Covid19. Kolportowanie tego rodzaju treści wpływa bezpośrednio na zdrowie obywateli i stan całego społeczeństwa (nawet tak skrajnie prymitywny przekaz jest w stanie ugruntować opinię części społeczeństwa – stanowi on element długofalowej kampanii służącej zakorzenieniu teorii spiskowych podważających istnienie pandemii Covid19). Drugi z przekazów wpisuje się natomiast w kontekst kampanii prowadzonej przez ośrodki i osoby wydające się być zaangażowanymi we wzmacnianie rosyjskich działań dezinformacyjnych, mającej na celu niszczenie wizerunku ABW. Kampania ta przejawia się poprzez lobbowanie wśród ekspertów, polityków oraz obywateli poglądu dotyczącego potrzeby likwidacji służby, która ostatnim czasem odpowiadała za ograniczenie wrogiej działalności szeregu osób oskarżonych o kooperację ze stroną rosyjską.

 

Autor: Michał Marek