Działania dezinformacyjne dot. zatrzymania przez ABW osoby oskarżonej o szpiegostwo na rzecz Rosji

W dniu 10.06.2021 w polskiej przestrzeni informacyjnej pojawiły się komunikaty o aresztowaniu przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego obywatela RP (Janusza N.). W stosunku do działalności tej osoby toczy się odpowiednie postępowanie. Zgodnie z dostępnymi informacjami osoba ta była związana z M. Piskorskim oraz prowadzoną przez niego strukturą polityczną – „Zmiana”. Janusz M. miał się zajmować m. in. niszczeniem wizerunku RP realizując przedsięwzięcia z zakresu propagandy i dezinformacji mającej na celu osłabienie pozycji RP na arenie międzynarodowej.

 

Fakt zatrzymania Janusza N. pod zarzutem szpiegostwa wywoła reakcję rosyjskich ośrodków propagandowych. Już tego samego dnia, na łamach rosyjskich portali opublikowano artykuły komentujące daną kwestię. W ramach wybudowanych przekazów (które funkcjonowały m.in. jako najważniejszy „news” na stronie głównej wiodącego portalu Ria Novosti), wykreowano obraz Polski jako kraju rusofobicznego, niemalże totalitarnego, którego służby prześladują „niezależnych dziennikarzy”.

 

W ramach produkcji odpowiednich materiałów, osoby trwale zaangażowane w proces wprowadzania do polskiej infosfery treści bliskich do rosyjskiej propagandy, podjęły się komentowania danego zagadnienia. Jedną z nich był Mateusz Piskorski, którego tekst opublikowano na rosyjskim portalu Sputnik. W swoim przekazie wykreował on zafałszowany obraz rzeczywistości kreując Polskę na obszar bezprawia i rusofobii. W swoim materiale skoncentrował się na stymulowaniu negatywnego obrazu ABW, co wpisuje się w kontekst pojawiających się sygnałów wskazujących na przygotowywanie w kraju operacji informacyjnej (przez środowiska sympatyzujące z Rosją) skierowanej przeciwko tej strukturze (lobbowanie idei potrzeby rozformowania ABW).

 

 

 

Podobny przekaz wybudował również Konrad Rękas (osoba znana m.in. z legitymizowania rosyjskich narracji propagandowych w rosyjskiej infosferze). W swoim artykule umieszczonym na portalu „Neon24” oraz „Konserwatyzm.pl”, wykreował on przekaz, zgodnie z którym ABW zdecydowało się na zatrzymanie Janusza N. w ramach „zemsty” za „skompromitowanie” polskich służb (rzekomo posiadać miał on wiedzę pozwalającą na „obnażenie” przykładów łamania prawa przez polskie służby – rzecz miała dotyczyć przypadku zatrzymania M. Piskorskiego). W swoim tekście wykreował on obraz “brutalnej” ABW, która prześladowała oraz bezpodstawnie aresztowała „obrońcę praw człowieka”, który cyt. – „znany był także ze swojej aktywności na rzecz ujawnienia zbrodni dokonywanych przez nazistowskie bataliony ochotnicze w Donbasie”. Warto w tym miejscu podkreślić, że pomimo kontrolowania przez stronę rosyjską poważnej części Donbasu, nieodnaleziono żadnych śladów potwierdzających rosyjską narrację dezinformacyjną o rzekomych zbrodniach ukraińskiej armii na ludności cywilnej.

 

 

 

Powyższe publikacje polskich autorów stanowią element wzmacniania obecności w polskiej infosferze szeregu narracji zbieżnych z rosyjską propagandą:

  • ABW (polskie służby) stanowią organ działający wbrew interesom obywateli RP,
  • Polska to kraj rusofobiczny, prześladujący niezależnych dziennikarzy i aktywistów,
  • Polska jest marionetką Zachodu (cyt. z tekstu K. Rękasa – „komisaryczny zarząd III RP”),
  • Ukraina jest państwem zbrodniczym.

 

 

Autor: Michał Marek

fot. Mateusz Marek, PAP