Komentarz CBWŚB nt. kradzieży „tajnych” danych z poczty M. Dworczyka

Schemat polegający na utworzeniu kanału Telegram, który imitować ma źródło posiadające dostęp do tajnych lub poufnych informacji stosowany jest przez stronę rosyjską od wielu lat. Warto również pamiętać, że popularność Telegramu bazuje na wyobrażeniu, zgodnie z którym jest on niezależnym źródłem służącym do publikowania „wycieków” oraz tzw. „inside-ów”. W przypadku zastosowania danego mechanizmu, tworzony jest… Czytaj dalej Komentarz CBWŚB nt. kradzieży „tajnych” danych z poczty M. Dworczyka