Polacy boją się Rosji – komentarze jako narzędzie do kreowania rzeczywistości

W obliczu nieobecności w polskiej przestrzeni informacyjnej odpowiednich z perspektywy Kremla publikacji, strona rosyjska ponownie wykreowała zafałszowany obraz rzeczywistości, bazując na anonimowych komentarzach. W tym przypadku działania Rosjan skoncentrowały się na wychwyceniu korzystnych komentarzy opublikowanych pod artykułem portalu Defence24.pl (lub ich celowym umiejscowieniu). Portal ten, specjalizując się w zagadnieniach bezpieczeństwa objęty jest stałym monitoringiem ze strony Rosjan. Publikacje autorów Defence24.pl (podobnie jak artykuły umieszczane na innych polskich wiodących portalach eksperckich i informacyjnych) objęte są nie tylko procesem analitycznym pod względem publikowanych informacji, ale również sprawdzane są pod kątem możliwości zmanipulowania ich treści, wyrwania fragmentów z kontekstu, czy przestawienia akcentów w tłumaczeniu tekstu tak, aby zmanipulowany przekaz mógł zostać wykorzystany do działań propagandowych.

 

 

W dniu 18.05.2021 na łamach rosyjskiego portalu informacyjnego „Ria Novosti” opublikowano materiał pt. „Polacy wystraszyli się zagrożenia z Kaliningradu i wypowiedzieli się na temat szmelcu NATO”. W celu wybudowania przekazu posłużono się 4-ema komentarzami, które wybrano spośród niemalże 260-u wpisów umieszczonych pod artykułem portalu Defence24.pl o tytule „Rosjanie przyśpieszają militaryzację Obwodu Kaliningradzkiego”.

 

Treść jednego z nich: „Zachód zaczal, więc ma to co chiał, po za tym po co nowy sprzet, jak całe nato ma stary szmelc, ten zmodernizowany rosyjski przewyżasza ten natowski.”

 

Wybrane komentarze posłużyły do wybudowania obrazu „świadomości” Polaków, co do „bezbronności” względem „siły” i „potęgi” Rosji. Wyeksponowano również wątek rzekomej przewagi technologicznej Rosji nad państwami NATO. Ważnym elementem publikacji stał się również przekaz dot. „amerykańskiego lobby”, który odpowiadać ma za stymulowanie w Polsce antyrosyjskich nastrojów. Kluczowym wątkiem stała się także narracja o zagrożeniu, jakie ściągać ma na Polskę obecność Amerykanów – Polska jako potencjalne pole walki w wojnie „sprowokowanej przez USA”. Artykuł stał się jednym z elementów budowy w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej zakłamanego obrazu Polski oraz NATO. Równolegle do kreowania Polski i Sojuszu na zagrożenie dla integralności Rosji i Białorusi, prowadzone są działania mające na celu stymulowanie akceptacji w rosyjskim społeczeństwie dla działań Moskwy, służących odpowiedzi na „natowskie prowokacje”. Lobbowanie obrazu słabego NATO, niemogącego odpowiednio zareagować na przejawy „potęgi” Federacji Rosyjskiej, stymuluje społeczeństwo do wymagania od władz silnej reakcji na „agresywne działania Zachodu”. Obie narracje łączy jeden cel – formowanie akceptacji społecznej dla prowokacji oraz przygotowywanie społeczeństwa do potencjalnego konfliktu zbrojnego. Dwie pozornie różniące się narracje dedykowane są różnym odbiorcom, równolegle formując szerokie warstwy społeczne Rosji.

 

 

Źródło:

  • https://www.defence24.pl/rosjanie-przyspieszaja-militaryzacje-obwodu-kaliningradzkiego-analiza
  • https://ria.ru/20210517/ugroza-1732716828.html

 

Autor: Michał Marek

Fot. Interia.pl